Artykuły z kategorii

Jak zbliżyć się do przyjaciół?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak zbliżyć się do przyjaciół, od czego wszystko się zaczyna?

Odpowiedź: Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie konieczności, obowiązkowego zbliżenia się do przyjaciół. A jeśli nie czujesz z nimi wspólnego wewnętrznego połączenia, to nie ma sensu kontynuować swojego dążenia w kierunku Stwórcy. Najpierw musisz koniecznie ustanowić połączenie serc z przyjaciółmi, to znaczy połączenie w głębi serca.

W tym wspólnym sercu dążycie do Stwórcy i pragniecie bardziej Go poczuć, aby mógł was napełnić.

Z lekcji na temat „Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 22.08.2023


Rosz ha-Szana – nowy etap drogi

каббалист Михаэль Лайтман Rosz ha-Szana jest początkiem nowego okresu i musimy postarać się odnowić wszystkie nasze siły i, co najważniejsze, skierować na nasze zjednoczenie tak, aby było godne stania się nowym rozdziałem, początkiem nowego czasu.

Cała praca człowieka polega na wzniesieniu się ponad egoistyczną wiedzę, w której znaleźliśmy się w wyniku grzechu Adama Riszona, czyli z powodu złego początku, panującego w nas. Musimy ze wszystkich sił starać się utrzymać wiarę ponad wiedzą, najlepiej jak potrafimy, aby wszyscy razem mogli być jak jeden człowiek w jednym sercu, zwróconym do Stwórcy.

Zjednoczyć się ze sobą, uchwycić się Stwórcy i nie puszczać Go, przywołać naszymi modlitwami, prośbami, apelami, nadziejami, dopóki nie poczujemy, że naprawdę jesteśmy razem z Nim – wszyscy jak jeden człowiek, zjednoczeni ze Stwórcą. To właśnie będzie nazywać się początkiem roku, początkiem odnowy, Rosz ha-Szana.

Grzech Adama pozwala człowiekowi odczuć dystans, oddzielający go od Stwórcy, a zatem daje mu możliwość podjęcia kroków w kierunku Stwórcy. Jak dziecko, które dopiero uczy się chodzić, i dlatego dorośli je wspierają, pomagają mu w stawianiu pierwszych, małych, niepewnych kroków – tak człowiek z pomocą grupy może poruszać się do przodu, stawiając kroki w stronę Stwórcy.

Człowiek opiera się na grupie, za każdym razem odkrywa, że sam nie jest w stanie nic zrobić i natychmiast upada, jak tylko grupa go zostawi. A potem znowu podnosi się, jak powiedziano: „Tysiące razy upada sprawiedliwy i podnosi się”. W taki sposób człowiek uczy się iść do Stwórcy, z każdym krokiem coraz bardziej zbliżając się do Niego.

Wiara – to światło, które pozwala człowiekowi pracować po to, aby zbliżyć się do Stwórcy, upodobnić się do Niego. Święto Rosz ha-Szana jest odnową, która dotyczy wszystkich stworzeń, które wkraczają w nowy okres, z nowymi warunkami w relacji ze Stwórcą, i dlatego mogą wytyczyć sobie nowy etap drogi.

Z lekcji na temat „Rosz ha-Szana”, 15.09.2023


Pytania dotyczące pracy duchowej – 17

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób pamięć o przeszłych stanach wzlotów i upadków jest dla nas przydatna, jak możemy ją właściwie wykorzystać?

Odpowiedź: Mamy doświadczenie i dlatego dobrze, że nie zapominamy o przeszłych stanach. Możemy zastosować je w obecnych stanach i przewidzieć przyszłość. Tak się uczymy.

Pytanie: W czym przejawia się skromność Stwórcy?

Odpowiedź: W tym, że wszystko pochodzi od Niego, ale On jest ukryty.

Pytanie: Czy możliwe jest ciągłe dążenie do wiary ponad wiedzą?

Odpowiedź: Nie należy ciągle być w tym, ale trzeba dążyć do tego za każdym razem, gdy masz taką możliwość.

Pytanie: Jak możemy skierować nasze zjednoczenie na jedność ze Stwórcą?

Odpowiedź: Zwrócić się wszyscy razem z każdego serca do Stwórcy, i nic więcej nie jest potrzebne.

Z lekcji na temat Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 21.08.2023