Artykuły z kategorii

Przyjdziemy – zobaczymy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego w naszym świecie prawda uważana jest za logiczne wyjaśnienie w umyśle? Nie odczucie, ale dokładne wyjaśnienie, tak jakbyś udowodnił jakąś formułę.

Odpowiedź: Nie mamy nic innego, na czym można się oprzeć. Lubimy logikę, ponieważ wprowadza nas w stan, w którym nasze doznania nie są w stanie udowodnić nam swojej prawdy.

A w świecie duchowym nie jest to potrzebne, ponieważ w świecie obdarzania, połączenia, miłości zaczynasz łączyć się z innymi częściami duchowej materii. Wówczas nie potrzebujesz żadnych dowodów i potwierdzeń, dlatego że wszystko jest w tobie. Masz poczucie absolutnej wiedzy i odczuwania, ponieważ poza tym ogólnie nic nie istnieje i jest to absolutnie zrozumiałe.

A już napewno nie dlatego, że albo się to czuje, albo nie, jak w naszym świecie. Przecież można powiedzieć: „Są jeszcze inne światy, jeszcze jakieś inne stany tam, za rogiem lub gdzieś indziej”. Nie. W świecie duchowym odczuwasz prawdziwy stan wszechświata, poza którym nie ma nic innego, gdyż odczucie wyższego świata jest odczuciem jego korzenia, źródła, Stwórcy.

Dlatego nie powstają w tobie żadne wątpliwości, nic takiego, co mógłbyś dodać. Ale nie z powodu ograniczeń twojej percepcji czy jakichkolwiek ograniczeń umysłowych, jak w naszym świecie. Na przykład zacznij rozmawiać o wysokich materiach z traktorzystą, a on powie: „Co tam jest! Oprócz mojej chaty i gospodarstwa nic więcej nie istnieje”.

Tylko z poznania absolutności, całkowitego wzajemnego połączenia, braku jakichkolwiek ograniczeń w postaci przestrzeni, czasu i ruchu ujawniasz, że znajdujesz się w jedynym istniejącym stanie. Nie rozumiemy nawet, co oznacza „jedyny istniejący”, ale poza nim nie ma nic innego. To też jest dla nas bardzo trudne do określenia, że coś jednak istnieje, a coś nie istnieje. Zawsze wychodzimy, z przeciwieństwa. Dlatego nie da się tego przekazać słowami. Przyjdziemy i zobaczymy.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Światem rządzi logika”


Maksymalny wysiłek

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Pan ma takich uczniów, którzy ciągle śpią na lekcjach.

Odpowiedź: Tak kiedy ja studiowałem u Rabasza, mieliśmy też takiego ucznia, który bardzo ciężko pracował na budowie i zawsze zasypiał podczas lekcji. Nigdy się nie spóźniał, przychodził punktualnie o godzinie trzeciej rano, siadał i spał. Trwało to tak siedem-osiem lat, aż do samej śmierci naszego nauczyciela. Rabasz nigdy nie powiedział mu ani słowa.

Pytanie: Skoro spał, to znaczy że nic się z nim nie działo?

Odpowiedź: Nie, działo się, dlatego że podejmował wysiłek – przychodził!

Nawiasem mówiąc, według swojej fizycznej struktury był bardzo pracowity. Natomiast trudno mu było pracować wewnętrznie, głową. Nic nie rozumiał ze studiów czy pracy duchownej, ale miał pragnienie, chciał i nikt nie miał do niego żadnych pretensji. Był we wszystkim razem z nami.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Światło usypia ciało”


Jaki będzie świat po ostatecznej naprawie?

каббалист Михаэль Лайтман W artykule „Pokój na świecie” Baal HaSulam napisał, że „każde indywidualna jednostka musi zrozumieć, że jego własne dobro i dobro społeczeństwa są jednym i tym samym, i tak świat dojdzie do swojej całkowitej naprawy”.

Niektórym może się wydawać, że mówimy tu o komunizmie lub socjalizmie, ale w rzeczywistości nauka Kabały wyjaśnia nam ogólne prawo natury, zgodnie z którym cała natura jest połączona i powiązana w integralną formę, gdzie wszyscy są zależni od wszystkich. Nauka Kabały wyjaśnia nam, jak możemy wpływać na ogólną naturę, aby przynosić korzyść każdemu jej elementowi, a także jej ogólnej sile, która nazywa się „Stwórca”.

Nazwijcie to socjalizmem lub komunizmem, to nie ma znaczenia, ale ogólne prawo integralnej natury, pierwotnie działa w całym wszechświecie. Jest tylko jedna siła, która działa, łączy wszystko i prowadzi do pełnej jedności. Wszystkie części natury są ze sobą połączone i nie mamy prawa wyrywać ich z tej integralnej zależności, która została pierwotnie ustanowiona w naturze.

Dlatego jesteśmy zobowiązani studiować to prawo i wiedzieć jak go przestrzegać, nie wprowadzając do niego żadnych własnych poprawek, które wydają się nam wygodniejsze i korzystniejsze. Naszym zadaniem jest: studiować prawa natury i postępować zgodnie z nimi. Takiej rady udziela nam nauka Kabały, i kto się zastosuje do tej rady, ten z pewnością odniesie sukces.

Po ostatecznej naprawie cała ludzkość zjednoczy się tak, że każdy zrozumie swoje przeznaczenie, a cała rzeczywistość zostanie nam wyraźnie odkryta od krańca do krańca, czyli Stwórca odkryje się wszystkim. Będziemy żyć w jasnym, przejrzystym świecie, wiedząc jak właściwie egzystować we wzajemnej współpracy, jedności, w połączeniu wzajemnym, w dodatku nie tylko ludzie, ale ogólnie cała nieożywiona natura, rośliny i zwierzęta.

Z lekcji na temat „Zjednoczenie świata w ostatnim pokoleniu”, 21.03.2023


Niewiarygodne możliwości

каббалист Михаэль Лайтман Kiedy przeprogramujemy się z otrzymywania na obdarzanie, to stworzy się zupełnie nowy system. Zaczniemy brać pod uwagę innych: ich pragnienia, intencje, myśli. Oni staną się dla ciebie ważniejsi niż ty sam, ponieważ są obiektem, który chcesz napełnić, ty jesteś tylko narzędziem do ich napełnienia.

Jednocześnie powinieneś osiągnąć taki stan, w którym masz przyjemność z tego faktu, że ich napełniasz i robisz to ponad odkrywającym się między wami ogromnym egoizmem i nienawiścią. Oznacza to, że budujesz miłość ponad nienawiścią. Wszystko to powinno dziać się świadomie, realnie, kiedy sam podejmujesz ogromne wysiłki, aby zmienić siebie wewnętrznie, stworzyć w sobie zupełnie inne wartości – wartości obdarzania i miłości, ponad nienawiścią.

Przecież z reguły nasz świat jest dla ciebie obojętny i obrzydliwy. Jest kilka osób, do których żywisz serdeczne uczucia, jest kilka osób, do których żywisz przyjemne uczucia, ponieważ wykorzystujesz je dla swojego egoizmu. A do wszystkich innych twój stosunek jest następujący: od obojętności do lekceważenia i małostkowej, codziennej nienawiści do naszego świata.

Zajmując się duchową transformacją, nie będziesz odczuwał bliźniego jako człowieka, którego kochasz. Nie! Nieustannie będziesz ujawniać, że jest to twój bliźni którego nienawidzisz i będziesz budować połączenie ponad stopniami nienawiści i odrzucenia. 125 stopni to grubość twojego egoizmu, która będzie cały czas rosnąć, a ponad nim trzeba stale stwarzać absolutnie pełne połączenie, miłość.

Miłość jest wtedy, kiedy wszystkie pragnienia i aspiracje bliźniego, wszystko, czego on chce, dajesz mu z głębi duszy, wbrew płonącego w tobie obrzydliwego stosunku do niego. W naszym świecie są to niesamowite możliwości, które człowiek powinien znaleźć i zacząć przejawiać do innych.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Człowiek bez duszy”