Artykuły z kategorii

Pomoc klipy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Powiedział Pan kiedyś, że klipa działa w odwrotnej formie. Gdyby tak nie było, nie bylibyśmy w stanie podtrzymać jedności w grupie, właściwości obdarzania?

Odpowiedź: Tak. Będąc egoistą, nie mogę znieść stanu, w którym muszę pracować bez żadnej korzyści dla siebie. Dlatego istnieje pewna „skorupa”, która faktycznie mówi mi: „Mimo wszystko coś za to dostaniesz”. I w taki sposób umożliwia mi wykonanie jakiegoś działania. Dlatego niemożliwe jest bezpośrednie nabycie właściwości obdarzania i miłości.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 21.08.2022


Wzmacnianie więzi z przyjaciółmi

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak upadając w klipot, można szybko podnieść się, aby przebywanie w nich nie zajmowało dużo czasu?

Odpowiedź: Między przyjaciółmi w grupie zawsze będą różne problemy. Ale jeśli jesteś połączony z grupą i dokładnie rozumiesz, że wszystko zależy tylko od połączenia z przyjaciółmi i razem postępujecie prawidłowo w stosunku do Stwórcy, to szybko podniesiecie się z tych problemów.

W taki sposób każdemu waszemu upadkowi będzie towarzyszyć jeszcze większe wzniesienie z egoizmu w altruizm, jeszcze silniejsze połączenie między wami. W efekcie szybko i łatwo osiągniecie cel.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 21.08.2022


Czego uczy nas księga Zohar?

каббалист Михаэль ЛайтманCzego uczy nas księga Zohar? Z nauki Kabały wiadomo, że Stwórca stworzył jedno pragnienie, wewnątrz którego odbywa się cały dalszy rozwój. To jedno pragnienie zawiera w sobie ogromną liczbę indywidualnych pragnień, połączonych miedzy sobą w jeden system zwanym „Adam” – wspólna dusza. Następnie, zgodnie ze swoim programem, Stwórca zepsuł połączenie, które istnieje między częściami tego samego pragnienia.

Te części zaczęły tracić ze sobą kontakt, jak w chorym organizmie, którego narządy przestają prawidłowo ze sobą współpracować, dochodzi do zachwiania równowagi i odczuwamy objawy choroby – wzrasta ciśnienie lub temperatura, zawartość chemii we krwi itp. – organizm nie równoważy się. To jest choroba.

Dlaczego Stwórca postępuje tak z duszami? – Abyśmy poczuli zepsucie, i następnie je naprawili. Ta choroba, zepsucie połączenia między nami – częściami jednego systemu, przenika do naszego pierwotnego stanu i zaczynamy czuć się coraz mniej ze sobą związani. W tej utracie połączenia między nami jest 125 stopni, zejście z nieskończoności, gdzie jesteśmy nieskończenie połączeni miedzy sobą, – do stanu, w którym to połączenie całkowicie zanika.

I nawet więcej: zejście po 125 stopniach, na poziomie zwanym „parsa”, spowodowało jeszcze większe zepsucie i zamiast pozytywnego połączenia, a następnie jego braku, powstało negatywne połączenie. I teraz każdy chce wykorzystać innych dla własnej korzyści. Organizm nie tylko umiera, ale całkowicie pożera sam siebie.

Ten upadek w pragnienie ze względu na otrzymywanie, w pragnienie, aby wykorzystać innych trwa dalej, aż osiągnie stan, w którym całkowicie tracimy między sobą wszelkie połączenie – zarówno pozytywne połączenie ze względu na obdarzanie, jak i negatywne połączenie ze względu na otrzymywanie, i jesteśmy w całkowitej niezgodności z duchowością, w braku świadomości, wiedzy. To jest konsekwencja naszego oddzielenia od siebie.

Czujemy wtedy ten świat – jako wyobrażoną rzeczywistość. Dlaczego jest wyobrażona? Ponieważ została specjalnie stworzona przez Stwórcę, aby dać nam iluzję Jego nieobecności. Co więc mamy zrobić? – Uświadomić sobie, że musimy naprawić połączenie między nami. Wraz ze wzrostem zwiększenia połączenia między nami, następuje wzniesienie duszy z odczucia naszego świata do nieskończoności. Przywrócenie połączenia między nami stwarza wzniesienie.

Dlatego, w miarę jak możemy sobie wyobrazić nasze stany w połączeniu wszystkich dusz, wszystkich części stworzenia razem, będziemy czerpać więcej radości z księgi Zohar. Została bowiem napisana z wysokości nieskończoności. Autorzy Księgi Zohar napisali to dzieło z wysokości 125 stopni, gdzie byli związani razem. Dlatego studiując Zohar powinniśmy odczuwać w sobie pragnienie połączenia się. Nie potrzeba tu żadnej mądrości. Wystarczy pamiętać o tym, że wszystko osiągamy w połączeniu ze sobą.

W rzeczywistości Zohar mówi tylko o zjednoczeniu dusz. Wyjaśnia mi, jaki jest mój związek z uniwersalnym systemem zwanym „Adam”, ze wszystkimi innymi duszami, jak je wykorzystuję, aby połączyć je wszystkie razem w działający, zdrowy, prawidłowo funkcjonujący system. Zohar mówi tylko o tym. A ja jestem tutaj jako wykonujący to działanie naprawy dla wszystkich.

Z lekcji według Księgi Zohar


Stwórca troszczy się o każdego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Zwykle, gdy upadamy w klipot, to następnie podnosimy się. A czy jest taki stan, gdy się w niego upadło i nie można powrócić?

Odpowiedź: Nie. Praktycznie jest to niemożliwe, dlatego że mimo wszystko Stwórca, wyższa siła troszczy się o wszystkich i podnosi każdego. Więc to nie ma znaczenia – czy upadłeś, czy nie upadłeś. O tym też jest powiedziane: tysiąc razy sprawiedliwy upadnie i powstanie.

Pytanie: Czyli różnica jest tutaj tylko w czasie: jeden upadł i wstał w ciągu sekundy, a drugi w ciągu roku?

Odpowiedź: To zależy od szybkości z jaką człowiek przygotowuje się do tego, aby się podnieść.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 21.08.2022


Jaka jest najważniejsza umiejętność emocjonalna, której należy nauczyć dziecko?