Udział kabalistów

каббалист Михаэль Лайтман Międzynarodowy Kongres „Wznoszenie się ponad siebie”. Lekcja nr 5

Do tego, aby zebrać całą moc światła i przekazać je ludzkości, sami musimy być ze sobą mocno wzajemnie połączeni. Wtedy możemy stać się przewodnikami wyższego światła dla świata. W zasadzie, na tym polega nasze zadanie i nasz udział. Stwórca nas do tego popycha i musimy to osiągnąć.

Musimy być łączącym ogniwem między Stwórcą a całą ludzkością. Dlatego z jednej strony musimy w jakiś sposób trzymać się człowieczeństwa, ale najważniejsze jest połączenie ze Stwórcą.

Musimy wiedzieć, co oznacza prawdziwa komutacja ze Stwórcą i ze stworzeniami, tak żeby zamienić się, jak pisze Baal HaSulam, w rurę, przez którą wyższe światło przejdzie na całą ludzkość.

Z lekcji nr 5 Międzynarodowego Kongresu „Wznoszenie się ponad siebie”, 08.01.2022