Obszar Kabały i obszar psychologii

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Celem psychologii jest ulepszenie jakości życia materialnego. A celem Kabały, jak napisał Baal Ha Sulam, jest odkrycie Stwórcy stworzeniom w naszym świecie.

Odpowiedź: W zasadzie znajdujemy się w bardzo interesującej objętości oddziaływania na nas tylko jednej siły – wyższej siły natury. Możesz nazwać ją Stwórcą lub po prostu Naturą ogólnie rzecz biorąc. Jeśli nie ulepszamy siebie w jakości oddawania i miłości do otaczającego nas świata, nie tłumimy swojej egoistycznej właściwości i nie rozwijamy w sobie właściwości altruizmu, to znajdujemy się w ramach psychologii.

Można to powiedzieć zarówno w odniesieniu do człowieka, jak i do pewnego stopnia w odniesieniu do zwierzęcego, roślinnego, a nawet nieożywionego poziomu natury, które znajdują się poniżej poziomu „człowieka”. Studiując je, badamy praktycznie psychologię naszego świata, to jest reakcje interakcji między dowolnymi organizmami i zarządzającą siłą natury.

Ale jeśli chcemy zmienić się zgodnie z wyższą siłą natury, to już wchodzimy w sferę Kabały. Psychologia przeznaczona jest po to, aby czuć się lepiej, pewniej w naszym świecie i tylko w ograniczonych ramach, które pierwotnie zostały mu dane przez naturę.

Alternatywa polega na tym, że człowiek może rozwinąć się ponad te ramy, wznieść się ponad swój egoizm, zacząć badać świat we właściwości obdarzania, skierowanej na innych, a nie na siebie, i wtedy zacznie studiować drugą stronę swojej istoty, która nazywa się „dusza”.

Tym zajmuje się nauka Kabały, żeby człowiek mógł wyjść poza ramy naszego świata, dowiedzieć się, co faktycznie istnieje poza nim. Ponieważ w ramach naszego świata czuje tylko siebie i to, co wychwytuje wewnątrz siebie.

Ale ponieważ nasz aparat percepcji jest bardzo ograniczony, to rozwijając się we właściwości wzajemnego połączenia, miłości, obdarzania, napełniania świata innych, zaczynamy odczuwać rzeczywistość w inny sposób. Czujemy siłę, która istnieje poza nami i wpływa na nas z zewnątrz.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 15.10.2021