Kim jest Stwórca i czym jest stworzenie?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kim jest Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca – to Wyższa Siła, która zawiera w sobie cały system wszechświata, zarządza nim, poprzez kanały odżywia go w taki sam sposób, jak ożywiająca siła działa na materialne ciała.

Nasze fizyczne ciało składa się z różnego rodzaju narządów i komórek, które są ze sobą absolutnie połączone. Przepływa przez nie pewna siła, która je ożywia, zwana „życiem”. Ale jeśli znika, ciało umiera.

Ta sama ożywiająca siła wypełnia całą naturę i nazywa się Stwórcą. Nie tylko napełnia życiem naturę, ale także zarządza, tworzy, rekonstruuje, nieustannie zmienia stworzenie, doskonali je i w taki sposób prowadzi do określonego celu, wyznaczonego początkowo przez tą samą siłę.

Pytanie: Co to jest stworzenie?

Odpowiedź: Stworzeniem nazywa się pragnienie otrzymywania przyjemności, które istnieje w każdym z nas w postaci nieożywionej, zwierzęcej, roślinnej i ludzkiej. To pragnienie stanowi cały materiał stworzenia, a wszystko, co je ożywia, nazywa się Stwórcą lub siłą stworzenia.

Dlatego wszystko, ogólnie, składa się tylko z dwóch właściwości: z pragnienia otrzymywania przyjemności i z siły, która ożywia i podtrzymuje to pragnienie na określonym poziomie.

Pytanie: Dokąd ta siła potem uchodzi z człowieka?

Odpowiedź: Ta siła albo zmniejsza się, albo zwiększa. Jeśli się zmniejsza, upada z ludzkiego i zwierzęcego poziomu na poziom roślinny, wtedy człowiek umiera. Następnie umiera roślinny poziom, pozostaje tylko nieożywiony. A potem również nieożywiony poziom stopniowo rozpada się w proch.

Komentarz: Wynika z tego, że siła Stwórcy wnika w materię, spaja ją razem i ożywia. Więc od czego zależy to, że nagle znika?

Odpowiedź: Zależy to od wielu przyczyn. To jest cały system. Chodzi o to, że znikając z jednej materii, tworzy inną, ponieważ energia nigdzie nie znika, a rozpada się na jej części składowe.

Pytanie: To znaczy, że materia nie może istnieć bez siły ożywiającej?

Odpowiedź: Ożywiająca siła jest pierwotna. To ona stworzyła materię, dała jej życie i prowadzi przez wszystkie zmiany, aż do stanu końcowego.

Aby w materię obłóczyły się właściwości Stwórcy, materia musi je nabyć, musi stać się ich magazynem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 13.03.2016