Dialog z Wyższą Siłą

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Z czym można porównać odczuwanie Stwórcy? Z jakimi stanami w naszym świecie, z jakimi uczuciami?

Odpowiedź: Wszystko, co teraz odczuwamy – wszechświat, gwiazdy, naszą planetę, ludzkość itd. – znajduje się pod władzą pewnej siły, która przenika cały wszechświat i kieruje nim. Wszystko pochodzi od tej siły i wszystko do niej powraca.

Człowiek niejako wchodzi w dialog z Wyższą Siłą. Wpływa na nią, a ta siła, poprzez cały świat, wpływa na niego. Odczuwa to wszystkimi organami zmysłów. Reaguje na to lub działa w pewien selektywny sposób na tę siłę, poprzez otaczającą naturę.

Chodzi o poznanie ukrytej siły natury, z którą człowiek wchodzi w dialog. W rezultacie tego, rozwija się, poznaje Wyższą Siłę, nabywa wiedzę, równa się tej sile w zrozumieniu, wpływie, w zmianie samego siebie, swojego stylu życia. To jest celem jego rozwoju.

Pytanie: Do czego można to porównać w naszym świecie?

Odpowiedź: Po części można to porównać z nauką, przecież rozwijamy nauki o naszym świecie, które pomagają nam go lepiej poznać, zarządzać nim. W taki sposób staramy się jakoś ulepszyć nasze życie, chociaż nie do końca nam się to udaje. Dlatego że używamy nauki – egoistycznie.

To jest wielka różnica pomiędzy naszym światem i wyższym światem. Nie możemy egoistycznie używać wyższych sił, właściwości, wszystkiego co odkrywamy. Wyższy Świat można osiągnąć tylko w tej mierze, w jakiej będziemy altruistami. Jeśli zaczniemy myśleć o wspólnym dobru, ale w żadnym wypadku o naszym dobru osobistym.

Takie altruistyczne podejście nazywa się podejściem duchowym. To jest charakterystyczne dla wielu aspiracji człowieka w odkrywaniu natury, natomiast w Kabale jest to obowiązkowe.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 12.11.2018