Partnerzy: ja i Stwórca

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy Stwórca dokładnie wie, co i kiedy osiągnę, i po prostu obserwuje to jak film, gdzie ja cierpię, próbując Go osiągnąć?

Odpowiedź: Nie, Stwórca nie po prostu obserwuje. On wszystko to podstawił, zaaranżował, stworzył tak, abyśmy świadomie uczestniczyli w naszym ruchu naprzód, razem z Nim, abyśmy byli Jego partnerami. Oznacza to, że On aktywnie uczestniczy w naszym ruchu w górę.

Pytanie: Co jest kompasem i północą w przestrzeni duchowej?

Odpowiedź: Tylko grupa. Stwórca znajduje się w centrum grupy.

Dlatego poruszać się do Stwórcy oznacza coraz bardziej zbliżać się między sobą nawzajem w naszych pragnieniach względem Niego, tj. do centrum grupy. I nigdy się nie pomylisz. Wówczas zobaczysz, że wtedy Stwórca pomaga ci, staje się twoim partnerem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Prosić Stwórcę o zmianę losu

каббалист Михаэль Лайтман Kongres w Mołdawii. Lekcja nr. 1

Pytanie: Co oznacza „moje przeznaczenie” i co oznacza „prosić Stwórcę, by zmienił moje przeznaczenie”? O co dokładnie prosić?

Odpowiedź: Twój los zależy od grupy.

Zmienić swoje przeznaczenie” – to prosić Stwórcę o to, aby wejść do grupy, która nazywa się  dziesiątka lub tak zwanym HaWaJaH – systemem, w którym odkrywa się Stwórca.

Twój los zależy od tego, na ile będziesz przybliżać się do Stwórcy, a to jest możliwe tylko poprzez włączenie w grupę, nawet dla kobiet.

Więc poproś, zmieniaj swój los. Po to tu jesteś. Powodzenia!

Z 1 lekcji kongresu w Mołdawii, 06.09.2019


Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 18.08.2019

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli nie jesteśmy w stanie wejść do świata Nieskończoności, to co nas czeka?

Odpowiedź: Nie martw się o to ciebie wezmą za ucho i podniosą. Myślisz że sam czymś zarządzasz? Oczywiście że nie.

Pytanie: Kiedy człowiek rozwija się duchowo, za ile reninkarnacji może osiągnąć swoja pełną naprawę?

Odpowiedź: Człowiek może to zrobić w jednym życiu, tu i teraz. Jeśli otrzymał kontakt ze środkiem wzniesienia, to wszystko pozostałe zależy od niego.

Pytanie: Jak po odkryciu złych właściwości, nie robić złych działań? Jak można się powstrzymać?

Odpowiedź: To zależy od środowiska. Jeśli znajdujesz się we właściwym środowisku, to nie możesz zrobić nic złego!

Pytanie: Czy można naprawić wszystko na poziomie myśli?

Odpowiedź: To właśnie na poziomie myśli wszystko musi zostać naprawione.

Pytanie: Czy po tym, jak przejdziemy przez machsom będzie następna reinkarnacja duszy? Czy też nie koniecznie muszę wracać i mogę robić postępy dalej i podnieść się już tylko w świecie duchowym?

Odpowiedź: Możesz robić postępy bez powrotu w twoje śmiertelne ciało.

Pytanie: Powiedział Pan, że należy naprawić wszystko na poziomie myśli. Jak możemy to zrobić, jeśli sami niczym nie zarządzamy? Co w takim razie zależy od nas?

Odpowiedź: My niczym nie zarządzamy, w tym również swoimi myślami. Możemy jedynie prosić Wyższe Światło, aby ono przyszło i naprawiło nasze myśli.

Pytanie: Czy traumy i różne doznania w naszym życiu działają jak naprawy, aby doprowadzić nas do stanu obdarzania?

Odpowiedź: Nie. Nie należy myśleć o tym, że urazy i doznania naprawiają. One tylko popychają cię do naprawy. A naprawa polega na dobrym połączeniu w grupie, bo tylko tutaj budujecie miejsce wzajemnej życzliwości, wzajemnego uczestnictwa, w którym może objawić się Stwórca.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Moje myśli na Twitterze, 13.10.19

каббалист Михаэль Лайтман Matka troszczy się o swoje dziecko, ponieważ ze względu na swoją naturę czerpie z tego zadowolenie. Ale to nie jest to obdarzanie, o którym mówi nauka Kabały. Przy duchowym obdarzaniu nie otrzymuję żadnej korzyści, żadnego materialnego zadowolenia, a wszystko kieruję na tego, komu chcę oddawać.

Prawdziwe obdarzanie nie jest podobne do obdarzania w naszym świecie, ono może być nawet przeciwne swojemu pragnieniu, ze strachu lub według innych obliczeń. To nie nazywa się obdarzaniem. Obdarzanie – jest wtedy, gdy nie czerpię z tego żadnych osobistych korzyści lub zadowolenia.

@Michael_Laitman


Baal HaSulam – kanał naszego połączenia ze Stwórcą

каббалист Михаэль Лайтман Dzisiaj jest wyjątkowy dzień – rocznica odejścia z tego świata Baal HaSulama, naszego nauczyciela. Jest to dusza łącząca nas ze Stwórcą. To człowiek który otworzył bramy mądrości Kabały, dla ostatniego pokolenia w którym żyjemy.

Bez jego nauki nie moglibyśmy stać się godni tego, co już otrzymaliśmy i jeszcze możemy otrzymać w przyszłości. Wiedza, podejście i metoda, etapy poznania – wszystko to przygotował dla nas Baal HaSulam. Oczywiście, wszystko przychodzi do nas od Stwórcy, ale za pośrednictwem tej wielkiej duszy.

Jedną z przyczyn, dla której nauka Kabały (otrzymywanie) ma taką nazwę, polega na tym, że jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie. Każdy uczeń musi mieć nauczyciela.

Tylko wyjątkowe osobowości mogą, przy szczególnej pomocy z góry, same bezpośrednio osiągnąć poznanie Stwórcy. Dlatego zawsze musimy być związani z mędrcami, którzy osiągnęli duchowość, z wielkimi kabalistami. Tylko w taki sposób możemy rozwijać się z pokolenia na pokolenie.

Tutaj wszystko zależy od tego, na ile człowiek jest w stanie podążać za nauczycielem. Każdy ma oczywiście swoje własne trudności i jest to naturalne, ponieważ tak są zbudowane stopnie: z góry w dół. Niższym trudno jest przezwyciężyć swój egoizm i połączyć się z wyższym.

W naszym świecie na zwierzęcym poziomie nie ma takiego problemu, ponieważ natura zobowiązuje dziecko aby było zależne od dorosłych. Ale na poziomie ludzkim, na którym konieczne jest studiowanie nauki Kabały, nie jest to już łatwe do zrobienia. Tam musimy skłonić się i maksymalnie wywyższyć wielkość nauczyciela, aby móc nauczyć się od niego.

Oczywiście nie jest to dlatego, aby okazać honor nauczycielowi, a tylko dla korzyści ucznia. Jeśli uczeń czuje się mniejszy niż nauczyciel, to może być bardziej pokorny i wtedy więcej otrzymuje od nauczyciela. W naukach tego świata ten wymóg nie jest tak kategoryczny, ponieważ tam uczeń musi krytycznie odnosić się do nauczyciela i sprawdzać go.

Ale w nauce Kabały człowiek nie może niczego osiągnąć, jeśli nie pokłoni się przed Stwórcą. I dlatego na ile on pochyla się nad tym, co otrzymuje od nauczyciela, który uczy go z pierwotnych źródeł, które pochodzą od nauczycieli wszystkich pokoleń, na tyle otrzymuje zrozumienie. Tylko w takiej formie „niższy‘‘ jest zdolny otrzymać od „wyższego“.

Dlatego musimy zrozumieć, jak wyjątkowym i wspaniałym człowiekiem był Baal HaSulam. Jesteśmy zobowiązani przyjąć wszystkie jego dzieła, całą jego spuściznę bez żadnej krytyki i wtedy możemy mieć nadzieję, że zaczniemy łączyć się z jego duszą i otrzymywać przez niego Wyższą Siłę od Stwórcy.

Z lekcji Dnia Pamięci Baal HaSulama, 10.10.2019


Rabasz odkrywa nam drogę duchową

каббалист Михаэль Лайтман Zrozum, jak bardzo powinniśmy być wdzięczni naszym nauczycielom, którzy przekazują nam swoje duchowe światła i dusze dla rozkoszy naszych dusz, które znajdują się na rozdrożu między drogą ciężkich cierpień i drogą Tory, ratując nas od piekła, które jest gorsze niż śmierć. (Baal HaSulam, Wstęp do książki „Panim Meirot u Masbirot”)

W dniu pamięci wielkiego kabalisty, naszego nauczyciela Rabasza, nie oddajemy się wspomnieniom i nie opłakujemy jego odejścia, jak jest to ogólnie przyjęte w świecie materialnym, dalekim od prawdy.

Ale postrzegamy ten dzień jako możliwość dla jeszcze silniejszego połączenia, przyklejenia się, przybliżenia do swojego korzenia. Ponieważ Rabasz to odkrycie w stosunku do nas, Stwórcy w określonej formie i z pewną siłą.

Pragniemy podziękować Stwórcy za to, że wysłał nam takiego posłańca, za pośrednictwem którego odkrył nam możliwość zbliżenia się do Wyższej Siły, naprawienia siebie, doprowadzając nas do podobieństwa ze Stwórcą. Poprzez Rabasza przywiązujemy się do Stwórcy, ponieważ jest to stopień pośredni między nami i Stwórcą, dzięki któremu istniejemy, otrzymując przez niego wszystko co niezbędne jest do duchowego wzniesienia.

Rabasz objawia się nam jako system łączący nas ze Stwórcą, dzięki któremu możemy realizować się, zbliżając do prawdy. Dlatego nie przypominamy sobie zewnętrznego obrazu człowieka i jego ziemskich nawyków, a przede wszystkim postrzegamy go jako szczególne odkrycie Stwórcy w stosunku do nas, który objawił się w takiej formie.

Im bardziej czcimy Rabasza, tym bardziej przybliżamy się do Stwórcy, szanując to szczególne odkrycie, które Stwórca uczynił przez niego. Tak Wyższa Siła, zwana „Rabasz”, staje się dla nas ważna, łączy nas ze Stwórcą i przybliża nas do Niego.

W pewnym stopniu to odkrycie Stwórcy przejawiało się w formie zewnętrznej, a następnie zniknęło. Pomimo tego zewnętrznego zniknięcia, oświetlenia, powinniśmy również oświetlić siebie i osiągnąć połączenie z Rabaszem, z tym duchowym korzeniem, będącym naszym Wyższym Stopniem, aby przez niego związać się ze Stwórcą.

* * *

Istnieją szczególne dusze, poprzez które Stwórca wpływa na pewną liczbę niższych dusz. Jest to tak, jakby mózg wysyłał polecenie do jakiegoś ważnego organu, aby ten rozesłał sygnały do różnych komórek ciała, które znajdują się pod jego kontrolą, kierując ich zachowaniem. Rabasz, który był następcą Baal HaSulama w naszym pokoleniu, stał się dla nas punktem zwrotnym, źródłem nowoczesnej, praktycznej metody duchowego wznoszenia się.

Dlatego musimy zrozumieć, jaki prezent otrzymaliśmy, mając możliwość połączenia się z nim, zaabsorbowania od niego metody, która jest odpowiednia dla naszego czasu i realizowania jej.

Powinniśmy być bardzo wdzięczni naszemu nauczycielowi Rabaszowi, którego dusza, ta część rzeczywistości, była tak wielka, że była w stanie sformować i przekazać nam całą metodę naprawy. Bez niego osiągnięcie świata duchowego byłoby niezwykle trudne, a nawet niemożliwe.

* * *

Wyższa Siła rozprzestrzenia się w systemie Adam Riszon, odkrywając się z góry w dół, tym że ożywia coraz więcej części duszy. I kiedy światło powinno rozprzestrzeniać się na niższe warstwy systemu, aby ożywić kolejne organy w łańcuchu ciała Adama Riszona, to pojawia się potrzeba, aby w tę pracę włączyły się wyższe, specjalne części systemu.

Rozwój przebiega z góry w dół, dlatego kiedy rozwija się jakiś niższy stopień, powoduje zmiany we wszystkich wyższych stopniach. Wszelka naprawa przeznaczona jest tylko dla przebudzenia coraz niższych dusz, zwanych „Ostatnim pokoleniem”, aby doprowadzić je również do podobieństwa do Stwórcy.

Rabasz symbolizuje dla nas ogromną, globalną siłę działającą na całe nasze pokolenie. Pozostaje nam tylko realizowanie metody Baal HaSulama, która została nam przekazana i wyjaśniona przez Rabasza. Dlatego studiujemy artykuły Rabasza, aby przedstawić świat jako wspólny system i poprawnie go realizować, do tego prowadzi nas Rabasz w najbardziej praktycznej formie.

***

Baal HaSulam odkrywa się nam nie jako przewodnik, ale jako uczony, który zna całe stworzenie od krańca do krańca i nawet wyżej, poza jego granice. A Rabasz bierze nas za rękę, tak jak dorosły bierze dziecko, i prowadzi po tej drodze do samego końca naprawy. Odkrywa nam drogę i idzie obok nas.

Ciężkie, pospolite dusze, które odkrywają się w naszym pokoleniu, nie byłyby w stanie osiągnąć połączenia ze Stwórcą bez metody, odkrytej nam przez Rabasza. Dlatego że to właśnie Rabasz wyjaśnia nam, jak osiągnąć te stany, o których napisał Baal HaSulam.

Baal HaSulam o wyższych stopniach i wyższych stanach napisał w taki sposób jak to robi badacz naukowy. A Rabasz mówi bardziej nie o samych stopniach, a o wewnętrznej pracy człowieka, którą należy wykonać, aby osiągnąć to w takich środkach jak: środowisko, połączenie, samoanulowanie się.

Baal HaSulam opisuje w swoich książkach cały Wyższy System, ale nie są to podręczniki za pomocą których można wznieść się. Jest jak kompozytor, który napisał symfonię. Ale najpierw musimy nauczyć się czytania nut i techniki gry na gamach, zanim będziemy mogli odczytać tę partyturę i zagrać ją. Do tego potrzebny jest inny człowiek, nauczyciel, i takim nauczycielem stał się dla nas Rabasz, który prowadzi nas przez całą tę drogę.

Bez jego wyjaśnień moglibyśmy się pogubić w naukach Baal HaSulama i zacząć interpretować go niepoprawnie, na miarę swojej fantazji. Ale jeśli realizujemy instrukcje Rabasza, które pozwalają nam osiągnąć takie duchowe poznanie, wtedy zaczniemy rozumieć, o czym naprawdę napisał Baal HaSulam.

Z lekcji w dniu pamięci Rabasza, 03.10.2019


Połączenie na podstawie ustępstw

каббалист Михаэль Лайтман Kongres w Mołdawii. Lekcja nr. 1

Pytanie: Co to jest połączenie oparte na ustępstwach?

Odpowiedź: Połączenie oparte na ustępstwach ma miejce wtedy gdy ja we wszystkim jestem gotów ustąpić swoim przyjaciołom tylko po to, aby się z nimi zjednoczyć, ponieważ bez tego nie będę miał żadnej możliwości wpływać na swój los, wpływać na Stwórcę, który jest panem mojego przeznaczenia.

Z 1 lekcji kongresu w Mołdawii, 06.09.2019


Dla kabalisty nie istnieje nic iluzorycznego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co dla kabalisty jest prawdą, a co iluzją? Na przykład ciało fizyczne, czy jego odczucie jest iluzją?

Odpowiedź: Dla kabalisty nie ma nic iluzorycznego, nieistniejącego.

Kabalista odnosi się absolutnie poważnie do wszystkiego, co czuje. Ale na miarę tego jak się podnosi, część z tego co wcześniej odczuwał, staje się iluzją a następnie całkiem zanika.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ pojawiają się w nim nowe narzędzia percepcji, odczuwania.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Jeszcze raz o stopniach duchowych

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można przeskoczyć duchowe stopnie?

Odpowiedź: Tak, można.

Pytanie: Czy bolesne jest spadanie z duchowego stopnia?

Odpowiedź: To zależy od doświadczenia. Doświadczony człowiek rozumie, że nie są to upadki a kolejne przygotowanie do wzniesienia.

Pytanie: Jaka jest odległość między duchowymi stopniami?

Odpowiedź: To zależy od środowiska. W dobrym otoczeniu odległości są bardzo bliskie.

Pytanie: Z jakiego materiału zbudowane są duchowe stopnie?

Odpowiedź: Tylko z pragnienia. W naturze nie ma żadnego innego materiału. Cała natura jest tylko jednym pragnieniem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.08.2019


Nie próbujcie siebie usprawiedliwiać!

каббалист Михаэль Лайтман Kongres w Mołdawii. Lekcja nr. 0

Pytanie: Dręczy mnie takie pytanie: co się dzieje, dlaczego nie mogę połączyć się z innymi? Pragnę poczuć wspólne pragnienie (hisaron), ale nie mam połączenia, odczucia grupy. Czego mi jeszcze brakuje?

Odpowiedź: Brakuje ciebie.

Komentarz: Oznacza to, że nie jestem gotowy…

Odpowiedź: Nie mów, że nie jesteś gotowy. To, że cię tutaj doprowadzili, jest znakiem tego, że jesteś gotowy. Ale teraz wszystko zależy od twoich wysiłków. Nie próbuj usprawiedliwiać siebie, że nie jesteś gotowy. Tobie specjalnie podstawiają przeszkody, abyś nie podejmował koniecznych wysiłków. Ty musisz je zrobić, uprościć, przekonać się, domagać się w jakikolwiek sposób, aby zjednoczyć się w dziesiątce. Musisz to zrobić teraz. W przeciwnym razie nie byłoby cię tutaj.

I nie mów: „No i przeszedł jeszcze kolejny kongres. Nie wiem, co będzie. Może, następnym razem…” i inne wymówki.

Masz to dane z góry! To nie są twoje myśli! Nie karć się za nie, człowiek nie posiada żadnych myśli. Wszystko dają z góry i dlatego odnoś wszelkie przeszkody do Stwórcy. Nie zgadzaj się z Nim. Nazywa się to „pomocą przeciwko tobie”. On specjalnie odpycha cię, aby rozwinąć w tobie pożądane pragnienie do jedności z Nim, pod względem ilości i jakości.

Tak więc trzymaj się!

Z lekcji nr. 0 kongresu w Mołdawii, 05.09.2019