Najważniejsze – to dobre relacje

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Są pewne rzeczy, które są łatwe dla człowieka, podczas gdy inne są znacznie trudniejsze. Na przykład, połączenie. Czy warto rozważać to w taki sposób: ciężko jest mi się z kimś połączyć, i na tym polega mój wkład?

Odpowiedź: Nie. Naprawdę należy starać się o każdy rodzaj kontaktów w każdym miejscu, w każdych warunkach. Najważniejsze – to dobre relacje. Na różnym poziomie, ale dobre, pozytywne, gdy życzę innym tego, czego życzę sobie. Poza tym między ludźmi powstają dobre połączenia, kiedy czują się nawzajem, przenikają w siebie nawzajem uczuciowo. Każdy rozumie pragnienia drugiego, właściwości drugiego, czym może go uzupełnić, napełnić. To należy poczuć!

Aby to zrobić, trzeba być w grupie, która pracuje nad zjednoczeniem, wtedy można to poczuć. Trzeba znaleźć taką grupę, mamy ich bardzo dużo na całym świecie. Dzięki systematycznemu uczestnictwu w pracy grupy zobaczysz, jak powstaje w tobie nagromadzenie wewnętrznych doznań, wiedzy, które zaczynają formować się w nowy organ zmysłów – nazywa się to odczuciem bliźniego. Zaczniesz rozumieć, że do tego czasu nie czułeś bliźniego.

Ogólnie nie czułeś ludzi! Czułeś w sobie jakiś ich model, który stwarzałeś dla siebie egoistycznie, aby otrzymać od nich jak najwięcej i dać im jak najmniej, zgodnie z prostym egoistycznym prawem, włączając w to swoje dzieci, włączając wszystkich. A teraz, kiedy robisz to nowym kluczem, to zupełnie coś innego. Dlatego musimy obowiązkowo otwierać kursy i stale, wszędzie uczyć ludzi elementarnych praw komutacji.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Jak rozwiązać każdy problem?”