Najprostsze wysiłki

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie wysiłki powinien każdy człowiek starać się wkładać?

Odpowiedź: Wysiłki na zjednoczenie. Najprostsze! Przy tym nie musisz myśleć o oddawaniu Stwórcy, o wyższych materiach, wyższych światach. Wiedz tylko jedno: prawidłowe połączenie między ludźmi odkrywa wyższy świat. To wszystko.

Więc zacznijmy stopniowo budować między sobą właściwy system wzajemnych relacji. Ta sieć objawi nam następny poziom, kosmiczny, zupełnie inny wymiar. Staniemy się innymi istotami – w duchu, a nie w ciele!

Zaczniemy czuć siebie bez żadnych problemów, w nieskończonym, doskonałym stanie.

Z rozmowy „Zadzwonił mój telefon. Jak rozwiązać każdy problem?”