Artykuły z kategorii

Wyjątkowy artykuł

каббалист Михаэль Лайтман Artykuł Baal HaSulama „Ostatnie pokolenie” jest unikalnym artykułem napisanym w latach 50. ubiegłego wieku. Napisał go specjalnie dlatego, aby pokazać przyszłość z przeszłości, program duchowego rozwoju ludzkości.

Artykuł przeznaczony jest dla pokolenia, które musi zdecydować, po co istniejemy, dokąd zmierzamy, co nas przyciąga. Właśnie to interesowało Baal HaSulama.

Baal HaSulam starał się pokazać, jak prawa duchowe manifestują się we wszystkich sferach naszego życia, i musimy osiągnąć stan, kiedy wspólnie będziemy myślec o ostatnim pokoleniu, które się właśnie teraz formuje.

Baal HaSulam był wielkim wizjonerem, prorokiem. Prorok to człowiek, który ma połączenie z wyższą siłą/Stwórcą, z systemem światów i jednocześnie z naszym światem. Dlatego może służyć jako ogniwo łączące między naszym światem a wyższym światem.

Z programu telewizyjnego „Epoka Ostatniego pokolenia”, 04.02.2024


Połączenie duszami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy, że łączymy się z poszczególnymi duszami? Moi przyjaciele w dziesiątce są jakby oddzielnymi duszami. Gdzie w nich jest ta część duszy, z którą się łączę?

Odpowiedź: Pragnienie przyjaciela do duchowości, punkt w sercu, jest jego indywidualną duszą. Powinieneś starać się połączyć z każdym z nich tak, aby być razem w jednej wspólnej duszy.

Stopniowo będziecie się do siebie zbliżać coraz bardziej i mocniej, na różnych poziomach, i dzięki temu połączeniu utworzycie wspólną duszę.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 06.02.2024


Wolność – wyzwolenie od egoizmu

каббалист Михаэль Лайтман Właściwość „wolność”, którą jesteśmy uhonorowani w wyniku pracy duchowej, to pragnienie bycia ponad pragnieniem otrzymywania. Czyli w stopniu zbliżenia ze Stwórcą, człowiek dostaje się pod Jego wpływ i zaczyna przekształcać wszystkie swoje pragnienia, intencje, właściwości na podobieństwo do Stwórcy.

Pytanie: Dlaczego nazywa się to właściwością wolności, skoro człowiek faktycznie podlega wpływowi Stwórcy?

Odpowiedź: Wyzwolenie od egoizmu jest dla nas wolnością.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 04.02.2024