Artykuły z kategorii

Nieuchwytne połączenie

каббалист Михаэль Лайтман Napisano o Abrachamie: „Chodź przede Mną i bądź nieskalany”. Raszi wyjaśnia, że ​​on nie potrzebuje pomocy i wsparcia. A o Noe napisano: „Noe chodził przed Wszechmogącym”, czyli potrzebował pomocy i wsparcia. (Baal HaSulam. Szamati 214. Znany w bramach)

Pytanie: Z artykułu wynika, że ​​Abraham nie potrzebował wsparcia, ale Noe potrzebował. Jakie jest „przesłanie” Stwórcy dla naszego pokolenia w przeddzień kongresu? Czego potrzebujemy teraz?

Odpowiedź: Potrzebujemy wsparcia i wyjaśnienia tej pracy, którą musimy wykonać: jak się zjednoczyć, czego pragnąć, jaki poziom zjednoczenia osiągnąć między sobą.

Pytanie: Oznacza to więc, że w naszym pokoleniu sami powinniśmy wkładać więcej wysiłku?

Odpowiedź: Częściowo, tak. Z drugiej strony, ponieważ jesteśmy w pokoleniu odległym od Abrahama, to jednak musimy zrozumieć, że znajdujemy się w szczególnym stanie. Generalnie jest to dobry stan. Jesteśmy bardzo blisko Stwórcy, choć jeszcze nie czujemy jak On zwraca się do nas i jak my wpływamy na Niego. Jednak takie stany mają miejsce.

Pytanie: Czy można powiedzieć, że teraz dochodzimy do poziomu partnerstwa ze Stwórcą?

Odpowiedź: Czujemy połączenie ze Stwórcą, ale jeszcze nie w namacalny sposób.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 24.01.2024


Szanować przyjaciół jako największych i najważniejszych

каббалист Михаэль Лайтман I chociaż wydaje się być wielkim człowiekiem, mimo to niech krytycznie przeanalizuje swoje czyny i zastanowi się, za co go cenią. (Maor wa-Szemesz. Rozdział Ekew)

Pytanie: Jest powiedziane, że człowiek powinien sprawdzić, za co go szanują. Czy oznacza to, że idę do grupy ze względu na szacunek?

Odpowiedź: Przychodzisz do grupy nie ze względu na szacunek do siebie, ale po to, aby ustawić się obok przyjaciół tak, abyś był najmniejszy z nich, a przyjaciele wielcy we wszystkim. Kiedy będziesz miał do nich taki wewnętrzny stosunek, będziesz mógł otrzymywać od Stwórcy pewną ilość energii duchowej.

Pytanie: Ale jeśli nie daję sobie z tym rady i jestem zmuszony uważać siebie za najmniejszego, to jak mogę pozbyć się urazy do przyjaciół?

Odpowiedź: Wręcz przeciwnie, dziękujesz im nie słowami, ale wewnętrznie, za to, że dali ci takie warunki, że możesz postawić się jeszcze niżej. Wówczas czeka na ciebie droga po dywanie.

Wszyscy jesteście bardzo cennymi elementami, które Stwórca stworzył w ludzkości, ponieważ jesteście najbliżej Stwórcy i przekazujecie od Niego dla całej ludzkości wyższe światło. Dlatego powinniście szanować swoich przyjaciół jako największych i najważniejszych.

Z lekcji na temat „Przygotowanie do kongresu „Życie w dziesiątce””, 26.01.2024