Artykuły z kategorii

Pytania dotyczące pracy duchowej – 40

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak prawidłowo pracować z negatywnymi przykładami w otoczeniu, które czasem mają większy wpływ niż przykłady pozytywne i oddalają od źródła?

Odpowiedź: Staramy się ich nie dostrzegać zgodnie z regułą: wszystkie przestępstwa pokryje miłość.

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy przykazaniami większymi i mniejszymi?

Odpowiedź: Nie ma między nimi żadnej różnicy, wszystkie przykazania są jednakowe. Istnieją jednak przykazania w stosunku do wszystkich ludzi i są to przykazania główne. Są też przykazania dotyczące poszczególnego człowieka lub czegoś innego i te przykazania są drugorzędne.

Pytanie: Możemy uniknąć stanu zapomnienia, tylko poprzez pracę dla obdarzania i pomnażając dobre uczynki w dziesiątce. Dlaczego więc wciąż powstają, mimo że staram się pracować dla obdarzania?

Odpowiedź: Ponieważ nie możemy utrzymać się w dobrym stanie, wzrasta w nas egoizm i ponownie w niego popadamy.

Pytanie: Czy na górze bierze się pod uwagę to, jak człowiek ocenia sam siebie, czy raczej jak ocenia go grupa?

Odpowiedź: Pod uwagę brana jest ocena grupy.

Pytanie: Aby poczuć Dającego w dziesiątce, musimy przebudzać punkt w sercu, aby nas połączył, i nieustannie otrzymując przyjemność, moglibyśmy poczuć Jego?

Odpowiedź: Nie, nie możesz ciągle odczuwać przyjemności i Dającego. Możesz osiągnąć te stany w takim stopniu, w jakim sam staniesz się dającym.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 25.11.2023


Dialog ze Stwórcą poprzez nauczyciela i przyjaciół

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Gdy chcę zadać pytanie, natychmiast otrzymuję na nie odpowiedź poprzez przyjaciół i poprzez Pana. I taka wielka radość pojawia się wewnątrz. Chcę podziękować Panu i przyjaciołom za pytania, i Stwórcy za ten dialog.

Odpowiedź: Zuch! W zasadzie wszyscy, którzy zadają pytania, powinni zajrzeć głęboko w siebie i znaleźć odpowiedzi.

Chodzi o to, że na wszystkie pytania, które pojawiają się w moich uczniach, ja udzielam odpowiedzi. Nie na te pytania, które omawiamy w Internecie, ale te, które już krążą w naszym wspólnym kli.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 28.11.2023


Przyciąganie do innych

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Dostałem uczucie, że w moim sercu nie ma miłości a to, co wcześniej wydawało się miłością, okazało się jakimś wymyślonym egoizmem.

Odpowiedź: To prawda, faktycznie tak jest. Skąd mamy mieć miłość do innym? Mamy tylko do siebie. Dlatego musisz pracować nad sobą, jednoczyć się z przyjaciółmi, prosić Stwórcę, żeby dał ci siłę obdarzania, a wtedy w tobie pojawi się przyciąganie do innych.

Pytanie: Co jest prawdziwą oznaką czystej miłości do przyjaciół?

Odpowiedź: To, że myślisz tylko o nich.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 29.11.2023