Artykuły z kategorii

Patrzeć na świat oczami dziesiątki

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy „patrzeć na świat oczami dziesiątki”?

Odpowiedź: „Patrzeć na świat oczami dziesiątki” oznacza, że ​​we wszystkim widzę tylko przejaw Stwórcy w stosunku do ludzi, którzy chcą się zjednoczyć między sobą, aby osiągnąć Stwórcę, wznieść się do Niego, być związanymi z Nim. Działając w taki sposób jednoczymy się, budujemy siebie równolegle do Stwórcy lub przeciwko Niemu, i wtedy możemy odczuć w sobie Jego odbicie, Jego stosunek do nas. To jest właśnie odkrycie Stwórcy stworzeniom. Wszyscy razem, dziesięć osób, nastrajamy się na Stwórcę, na te fale, na tę siłę, jak wahadła które zaczynają się zgodnie kołysać.

Pytanie: Czy można wyjaśnić to prawo Stwórcy z punktu widzenia fizyki?

Odpowiedź: Oczywiście. Jest to ogólna siła, która działa w całym wszechświecie. Swoim stopniowym oddziaływaniem, w pierwszej kolejności na nas, na ludzi, chce doprowadzić wszystkie stworzenia – nieożywione, roślinne, zwierzęce i ludzkie – do jednego jedynego obrazu, to znaczy do połączenia między sobą, aby każdy uzupełniał pozostałych.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022


Zjednoczenie – to środek poznania Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można przyjąć, że stosując prawo „szczegółowe i ogólne są równe“, wystarczy zjednoczyć się w dziesiątki, aby odkryć wyższą siłę?

Odpowiedź: Tak, wystarczy dziesięć osób. Wystarczą nawet dwie osoby. Kiedy dwoje ludzi wzajemnie pragnie wznieść się ponad swój egoizm, zjednoczyć się między sobą, aby połączyć się ze Stwórcą i robią wszystko dokładnie, poprawnie, chociaż jest to bardzo trudne, wtedy mogą osiągnąć swój cel. Jeśli ludzie jednoczą się w dziesiątce, to potem znacznie łatwiej będzie im zjednoczyć się z setką ludzi, z tysiącem i tak dalej. Przy tym zmysłowa manifestacja Stwórcy również staje się znacznie większa.

Pytanie: Człowiek składa się z miliardów różnych molekuł, atomów, ale patrząc na niego widzę tylko ciało. Tak również widzi Stwórca? Czy widzi dziesiątkę jak minimalną komórkę? Czy też widzi nas oddzielnie?

Odpowiedź: Stwórca widzi każdego. Ale po to, abyśmy mogli z Nim współdziałać, musimy być podobni do Niego. A podobieństwo osiągamy, jeśli co najmniej dwie osoby łączy się między sobą, to znaczy, kiedy każdy anuluje swój egoizm i łączy się z drugim. Ale łatwiej i bardziej poprawnie jest to zrobić w dziesiątce.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022


Natura nie wybaczy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W dzisiejszych w szkołach nie uczy się dzieci właściwych wzajemnych relacji. W jaki sposób do tego dojdziemy?

Odpowiedź: Poprzez ciosy losu, przy czym bardzo poważne ciosy. Natura nie wybaczy nam podziału według jakiejkolwiek zasady: narodowej, religijnej, społecznej, politycznej, ekonomicznej, nieważne jakiej.

Żadnych podziałów! Ani na klasy, ani na sektory, ani na granice – dzisiaj natura tego nie wytrzyma. Każde nasze oddzielenie, podział, spotka się z przeciwnymi siłami natury. Takie społeczeństwo odczuje swoją całkowitą porażkę.

Z programu telewizyjnego „Przybliżenie kamerą. Europa dzisiaj”


Dlaczego natura jest dla nas taka bezlitosna?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego na obecnym etapie natura jest wobec nas taka bezlitosna i nie wybaczy nam podziałów?

Odpowiedź: Dlatego że wyrośliśmy z przeszłego stanu. W ciągu pięciu tysięcy lat, a nawet dłużej, rozwijaliśmy się egoistycznie. Natura tylko nas popychała: „Rozwijajcie się, rozwijajcie. Chcecie się rozdzielać – rozdzielajcie się. Budujcie. Dokonujcie rewolucji. Róbcie, co chcecie”.

Ale oto osiągnęliśmy szczyt egoistycznego rozwoju w nauce, kulturze, technologii, we wszystkim, przekroczyliśmy ten szczyt i wszystko inne, zeszliśmy w dół. Musimy iść dalej, ale już z innym podejściem do siebie i do natury – w scalaniu, zjednoczeniu, wzniesieniu się ponad naszym egoizmem. Przekraczając egoistyczny szczyt, chcieliśmy dalej wzrastać egoistycznie. Ale gdy tylko kontynuowaliśmy, to natychmiast zaczęliśmy upadać. Nie możemy dalej wznieść się egoistycznie. Tylko w związku między nami, tylko nad egoizmem.

Tutaj zaczyna się punkt przełomowy, który jest teraz coraz ostrzej odczuwany. Dlatego, według Kabały, ludzkość albo dojdzie do ogromnych wojen, które doprowadzą do jeszcze większego cierpienia, i zmuszą nas do zastanowienia się i rezygnacji z egoistycznego rozwoju. Albo zrozumiemy, że nie możemy dalej rozwijać się egoistycznie. Skąd więc weźmiemy siłę, która przekształci naszą egoistyczną energię w energię połączenia między nami, w obdarzanie, we wzajemną poprawną ludzką koegzystencję? Ta siła jest w Kabale.

Z programu telewizyjnego „Przybliżenie kamerą. Europa dzisiaj”


W przełomowym punkcie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy rozwój ludzkości jest z góry określony?

Odpowiedź: Na danym etapie istnieją tylko dwie drogi rozwoju ludzkości: albo metodą Kabały, albo poprzez straszne, poważne, nieodwracalne ciosy. Niestety nie ma innych sposobów. Znajdujemy się teraz w konkretnym punkcie rozwiązania problemu. Przez „teraz” mam na myśli jeszcze kilka miesięcy lub kilka lat. Ale czas ucieka bardzo szybko.

Kiedy byłem początkującym naukowcem w Kabale, jeszcze przed obroną mojej pracy doktorskiej i wszystkich innych moich prac, właściwie dopiero zaczynałem zapoznawać się z tymi materiałami, nie wyobrażałem sobie, że na świecie możliwy jest taki ruch, taka ewolucja, a nawet rewolucja. I oto, za niespełna 20-30 lat, znaleźliśmy się w zupełnie innym świecie, który nie funkcjonuje już według wcześniejszych zasad, praw i kanonów. Z każdym dniem jest to coraz bardziej odczuwalne.

Z programu telewizyjnego „Przybliżenie kamerą. Europa dzisiaj”


Poznać myśli Boga

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Albert Einstein powiedział: „Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył świat. Nie interesują mnie te czy inne zjawiska w spektrum tego lub innego elementu. Chcę poznać myśli Boga, reszta to szczegóły”.

Odpowiedź: To jest podstawowe prawo wszechświata. Podstawowym prawem wszechświata jest doprowadzenie całego wszechświata, który składa się wyłącznie ze zła, do absolutnego dobra.

Pytanie: To oznacza poznanie myśli Boga?

Odpowiedź: Tak. To jest właśnie Jego ogólne prawo powszechnego egoizmu, który musi stopniowo transformować się w ogólne prawo powszechnego altruizmu.

Pytanie: A jak Pan uważa, czy Einstein nie był czasem kabalistą?

Odpowiedź: Einstein generalnie rozumiał ten system, rozumiał że wszystko zostało stworzone poprzez dobro. Wszystko, co istnieje i Stwórca – to dobro.

Pytanie: Kiedy mówił: „Chcę poznać myśli Boga”, czy właśnie do tego chciał się przedostać?

Odpowiedź: Tak. Wszystko będzie cudownie.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 31.03.2022