Sfira – interakcja Stwórcy i stworzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest dziesięć sfirot?

Odpowiedź: Kiedy stworzenie zaczyna wchodzić w interakcje ze Stwórcą, a wzajemne relacje między nimi napełniają się znaczeniem, siłą, intencją, wtedy nazywa się je„sfirot”.

Jeśli człowiek zrozumie stosunek Stwórcy do niego i prawidłowo zareaguje, to te dziesięć stopni przekształca się w dziesięć sfirot. „Sfira” – od słowa „świecić się”.

Człowiek zaczyna odczuwać, jak Stwórca odnosi się do niego i jak on sam powinien odnosić się do Stwórcy. Innymi słowy, istnieje pewien rodzaj systemu, będący w potencjale, a kiedy go poznajemy, wnosimy do niego swoje uczucia i to nazywa się „sfira”. Wtedy cały ten system zaczyna jakby współgrać, świecić się.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 10.05.2022