Duchowy zysk

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak podnosić się po duchowej drabinie w praktyce? Czym jest duchowy wzrost ? Uczymy się, że Kabała – jest to praktyczna praca w dziesiątce. Ale gdzie jest to odczucie?

Odpowiedź: W dziesiątce. Próbując połączyć się w jeden punkt, w centrum dziesiątki, znajdujesz się w stanie duchowym. Dlatego, że z dziesięciu różnych właściwości, z wysiłków, by się zjednoczyć w jeden punkt, wszystkie te właściwości, łącząc się w jedno, dają w sumie to, co nazywamy „Stwórcą“.

Jak tylko to osiągacie i poczujecie, że macie kontakt z Wyższą Siłą, natychmiast zaczynacie odczuwać, jak odchodzicie od tego centralnego punktu w kręgu, oddalacie się od siebie. Powstaje w was wzajemna nieufność, nienawiść, odrzucenie, niezrozumienie siebie. Oczywiście wasz Stwórca również w tym znika.

I znowu musicie zebrać się razem, spróbować się zjednoczyć. Ale to będzie już na następnym poziomie. I znowu osiągniecie punkt połączenia i w nim poczujecie Stwórcę, Jego bardziej wewnętrzne cechy. To będzie już drugi stopień poznania. I tak dalej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 12.01.2020