Artykuły z kategorii Język kabały

Dwie siły wszechświata

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wziąć dowolną literę alfabetu hebrajskiego, to elementy, z których ona się składa – są to punkt i dwie linie. Nie istnieją żadne inne formy?

Odpowiedź: Punkt, pionowe i poziome linie tworzą różnego rodzaju kombinacje dwóch sił, które tworzą wszystko, co możemy zobaczyć, czuć, dostrzec, poczuć – wszystko, co istnieje nie tylko w naszym świecie, ale także we wszystkich światach.

Pytanie: Adam Riszon odczuwał poziomą siłę jak siłę obdarzania, a pionową jak siłę otrzymywania – czy, to znaczy, że on czuł w sobie te dwie siły?

Odpowiedź: Oczywiście, i dlatego on je odkrył.

W świecie nie ma nic oprócz tych dwóch sił. Powiedzmy, plus-minus, elektron-pozytron. A cała reszta – to ich pochodne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Dźwięki liter

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Litery posiadają geometryczną i dźwiękową interpretację. Co jest ich dźwiękową istotą?

Odpowiedź: Zgodnie z pięcioma częściami duchowego kli (naczynia) – Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin i Malchut – odróżnia się pięć grup dźwięków: gardłowy, podniebienny, policzkowy, językowy i wargowy.

2016-07-17_rav_program_lc_mak-webinar_03 norbert

W ten sposób możliwe jest nie tylko zapisywanie litery, ale także jej wyrażanie. To samo odnosi się do nut, dźwięków muzycznych, kolorów tęczy – do wszystkiego, co istnieje, przecież to wszystko ma swój korzeń w pięciu częściach duchowego kli.

Wszystko, co jest w naszym świecie i z czym człowiek pracuje zawarte jest w tym systemie, tak samo jak nasze pięć organów zmysłów: wzrok, słuch, węch, dotyk, smak.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.07.2016


Działają siły a nie dźwięki

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Język światła, Tory, przenika przez wszystkie światy. A, czy język ludzi w tym świecie tworzy tylko wibracje?

Odpowiedź: Oczywiście. Możesz krzyczeć, kląć, śpiewać piękne piosenki, modlić się – robić, co chcesz. To nie ma znaczenia. Na Stwórcę nic nie działa.

Możecie zostać usłyszani tylko wtedy, gdy wasze pragnienia będą bezinteresownie skierowane przez waszych przyjaciół na dobro ,według „duchowej broni”, bezpośrednio do Stwórcy.

Jest to język zmysłowy – język przyjaźni, połączenia, miłości i jedności. Nawet nie trzeba go ubierać w słowa i wymawiać, on i tak działa. Przecież działają siły, a nie fale dźwiękowe.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.07.2016


W jakim języku mówili Babilończycy?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jakim języku mówili ludzie w Babilonie i na czym oni pisali?

Odpowiedź: Babilończycy mówili w języku aramejskim. Tego języka używamy w Kabale jednocześnie z hebrajskim. W języku hebrajskim mówili tylko ci, którzy osiągnęli Wyższy świat, dlatego że hebrajski – jest to język światła, a aramejski – język naczynia, tj. pragnień, które odkrywają światło.

Oba języki są absolutnie identyczne, a jednocześnie całkowicie do siebie odwrotne. Na przykład „światło” w języku hebrajskim to „or”, a „noc” w języku aramejskim – „orta”. Oznacza to, że w obu językach używa się tego samego słowa, ale z przeciwnym znaczeniem.

Pytanie: W jakim języku mówił Terach, ojciec Abrahama?

Odpowiedź: Terach mówił po aramejsku, a Abraham przeszedł na hebrajski. Oni znali oba języki.

Jak potwierdzają współczesne publikacje, z tych dwóch starożytnych języków, które uzupełniają się wzajemnie, powstało światowe piśmiennictwo. Przecież oba języki są zbudowane na zbieżności dwóch sił natury: obdarzania i otrzymywania, plus i minus. Właśnie stamtąd pochodzą poziome i pionowe elementy liter, które są podstawą każdego pisanego języka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 22.01.2017


Litery – modele zarządzania naszym światem

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Skąd pochodzi alfabet?

Odpowiedź: Alfabet (heb. Alef-Bet) przyszedł do nas jeszcze od Adama Riszon – pierwszego człowieka, który upodobnił się do Stwórcy.

Adam, jako pierwszy ujawnił wyższy świat i odkrył w naszym świecie jego skutki. Wszystko, co znajduje się w świecie duchowym – to korzenie, a wszystko, co istnieje w naszym świecie – to skutki, pochodzące ze świata duchowego.

Oba światy są absolutnie identyczne, tylko wyższy świat – to świat sił, a nasz świat – świat materii. Nawet wszystkie istniejące na Ziemi siły (elektryczne, magnetyczne, atomowe, etc.) są uważane za świat materii.

Odkrywając korzenie naszego świata, to znaczy wyższego świata, Adam zobaczył, jak od nich schodzą siły, które zarządzają naszym światem zgodnie z pewnymi prawami. On zrozumiał sens wyższego zarządzania, jego realizacje i przedstawił te prawa na piśmie i opisał budowę, kształt i konstrukcję liter.

Wszystko pochodzi z jednego czarnego punktu – pragnienia. Z tego punktu idzie rozprzestrzenianie z góry w dół, to jest z Wyższego świata w nasz świat rozprzestrzenia się światło Hochma – światło życia, siła mądrości (na rysunku pionowa linia). Jednocześnie z tym może rozprzestrzeniać się i horyzontalna siła – światło Hasadim, światło miłosierdzia.

rys-1-n-2

A zatem zarządzanie naszym światem składa się z trzech elementów – punktu i dwóch linii: poziomej i pionowej. Poprzez kombinację tych dwóch przeciwstawnych sił praktycznie zarządzane jest wszystko, jak plus-minus i tak dalej. Adam poczuł te siły w świecie duchowym i zaczął je badać.

Ponieważ wyższy świat składa się z części zwanych Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin i Malchut, Adam zaczął badać, w jaki sposób wyższy świat wpływa na nasz świat. Odkrył, że świat duchowy dzieli się na dwie części. Wyższa część lub Galgalta we Einaim (właściwości obdarzania) – to decyzja, a niższa część lub AHAP (otrzymujące właściwości) – zarządzanie.

rys-2-n-2

Na podstawie swoich badań Adam opisał strukturę liter. Dziewięć pierwszych liter znajduje się w tylnej części Biny, dziewięć – w Zeir Anpinie, cztery – w Malchut. Wszystkiego dwadzieścia dwie litery – dwadzieścia dwa standardowe modele zarządzania. Oprócz tego istnieje jeszcze pięć końcowych liter (mancepach). Łącznie dwadzieścia siedem liter.

Wyższe światło przechodzi przez dowolną literę, powiedzmy literę „dalet”, jak przez szablon i schodzi w dół już w formie tej litery.

Ono przebywa nad nią jak proste, amorficzne, jednorodne jedyne światło, w którym nie ma nic szczególnego. Ale przechodząc przez szablon, wpływa na nasz świat w określony sposób, ponieważ interakcja poziomej (Hasadim) i pionowej linii (Hochma) litery „dalet” jest bardzo specyficzna.

Ona ma szczególny ogonek i punkt, gdzie obie linie jakby łączą się i tworzą między sobą oś, wokół której obraca się litera. W ogóle w literach jest bardzo dużo różnego rodzaju wewnętrznych właściwości.

Każda litera – jest to kli (naczynie), reprezentujące połączenie dwóch sił Hasadim i Hochma, których wektor ciągle się zmienia.

Litera – to konkretny stempel, w którym działa wyższa siła. Ona przechodzi przez szablon i w określony sposób przebija w nasz świat swój wpływ. A słowo – jest to zestaw liter, jak polecenie komputerowe.

Pytanie: Dlaczego na rysunku zaznaczone są dwie linie, jeśli zarządzanie przechodzi przez trzy linie? Jak w literach odzwierciedla się trzecia linia?

Odpowiedź: Rzecz w tym, że trzecia linia przebiega z dołu do góry od stworzenia. A na rysunku przedstawiono zarządzanie z góry w dół – od Stwórcy.

W literach nie ma żadnego wyrażenia przez człowieka samego siebie, a tylko to, w jakim stopniu pozwalamy tym literom pisać na naszym pragnieniu.

Pytanie: Dlaczego mówi się, że Tora została napisana jednym słowem?

Odpowiedź: Dlatego że Tora nie dzieli się na słowa, ona jest napisana nierozerwalnym tekstem. Jej nie ma, na co rozbijać, jest to jedno proste polecenie, które idzie od początku stworzenia: „Na początku stworzył Bóg …”, – i do ostatniego słowa „Izrael”.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.07.2016


Świat stworzony przez błogosławieństwo

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego świat został stworzony poprzez drugą literę – Bet, a nie pierwszą – Alef?

Odpowiedź: Litera Alef pojawiła się znacznie później – w świecie Acylut. Najpierw w wyższym
świecie pojawiła się litera Jud, a w ogóle nasz świat został stworzony poprzez literę Bet – „Bereszit“ („Na początku“), dlatego że ta litera wskazuje właśnie na początek.

W przedmowie do Księgi Zohar, w artykule „Litery rabina Amnona Saby” opowiada się o wszystkich literach alfabetu hebrajskiego.

Pytanie: W tym artykule mówi się, że każda litera przychodziła do Stwórcy i prosiła, aby to nią rozpocząć stworzenie świata: „Ode mnie zacznij“. W każdej literze znajdował On jakąś wadę. Co to znaczy – przyszła litera i powiedziała: „Zacznij ode mnie”?

Odpowiedź: Oznacza to, że Stwórca wykrywał stosunek każdej litery do Swojego światła – czy może ona być początkiem Jego programu rozwoju stworzenia. I okazało się, że tylko litera Bet jest w stanie stworzyć świat, dlatego że od niej rozpoczyna się słowo „bracha” – „błogosławieństwo”.

W literze Bet istnieje związek między samą literą, która jest już kli (naczyniem, stworzeniem), i Stwórcą. Takiego wewnętrznego związku nie ma w żadnej innej literze. A bez błogosławieństwa, bez tej wewnętrznej właściwości, która jest w literze Bet, inne litery byłyby odcięte od światła i nie mogłyby przewodzić Jego energii, Jego siły.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.07.2016


Litera – duchowe naczynie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co pojawiło się pierwsze – Kabała czy hebrajski?

Odpowiedź: Kabała – jest to system poznania wyższego zarządzania, w którego procesie zaczynasz odkrywać dla siebie jego sygnały i siły, tj. język zarządzania. On nazywa się „hebrajski”.

Pytanie: Czy można wytłumaczyć ten proces na przykładzie litery „alef”? Przecież ona wiele w sobie zawiera.

Odpowiedź: We wszystkich literach hebrajskiego zawarte jest bardzo dużo.

Alef – pierwsza litera alfabetu hebrajskiego.

2016-07-17_rav_program_lc_mak-webinar_02fghf

Górny prawy jej element, który jest graficznym przedstawieniem litery „jod”, dziesiątej litery alfabetu, odpowiada Galgalta Einaim – oddającym kelim (naczyniom). Niższy lewy element, reprezentujący czwartą literę alfabetu „dalet”, odpowiada AHAP – otrzymującym kelim.

Przecina oba elementy tak zwana parsa (granica) – rozdziela część, która oddziela jedną literę od drugiej.

Praktycznie litera „alef” zawiera w sobie całe duchowe kli. Jeśli weźmiemy dziesięć sfirot: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin i Malchut, to do granicy, do Biny, u góry znajduje się Galgalta Einaim (GE), a na dole – AHAP.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.07.2016


Jak nabyć język Kabały

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak osiągnąć język Kabały? Czy jesteśmy w stanie to osiągnąć? Od czego to zależy?

Odpowiedź: Tylko poprzez ciągłe słuchanie moich lekcji – będziecie w stanie przyswoić sobie język Kabały. Jest to podobne do tego, jak dziecko uczy się języka od swojej matki, albo jak człowiek, który znalazł się w obcym środowisku, nie posiadając słownika, zaczyna rozumieć nieznany język poprzez uczucia, a nie przez rozum.

Tak my też zaczynamy pojmować język Kabały, to znaczy, opisanie wyższego, nieodczuwalnego przez nas świata – studiując Kabałę i łącząc się ze sobą, stopniowo nabywamy właściwości wyższego świata – i w tym stopniu poznajemy jego nazwy, łącząc je z nowym uczuciem.


Jak przekazać wiedzę o duchowym świecie?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dlaczego nie można opisać duchowego świata w piękny sposób, abyśmy mogli zrozumieć, czy warto jest do niego dążyć?

Odpowiedź: Rzecz w tym, że niemożliwe jest opisanie duchowego świata, dlatego że dowolne jego właściwości i percepcje nie istnieją w naszych obecnych pragnieniach. Prawa duchowego świata  całkowicie nie pokrywają się z prawami naszego świata.

Dlatego kabaliści opisują wyższy świat specjalnym językiem – językiem gałęzi, który nie jest przeznaczony do wyjaśnienia, ponieważ nie możemy nawet wyobrazić sobie tego świata, namalować go w swoich egoistycznych właściwościach.

Na przykład, w twoim komputerze jest jeden program i nagle dostajesz na elektroniczną pocztę list e-mail, ale w innym programie, którego nie posiadasz. I cokolwiek byś nie robił i tak nie możesz przyjąć tej wiadomości.

Zamiast tego będzie się otwierał zapis niezrozumiałej informacji, w postaci różnego rodzaju  znaków. Nie zrozumiesz, co do ciebie napisano, nie jesteś w stanie absorbować tego, przyjąć w swoim komputerze.

Tak samo tutaj. Kabaliści opowiadają nam coś o wyższym świecie, a my patrzymy na nich, jak zwierzę na człowieka. Dlatego, aby ich zrozumieć, należy nabyć właściwość wyższego świata a wtedy stanie się jasne co nam kabaliści przekazują.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.10.2015


„Wehikuł czasu” kabalistów

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jeśli dzisiejszy kabalista mógłby cofnąć się na wehikule czasu i porozmawiać z kabalistą z tamtych czasów w języku Tanach, to czy zrozumieliby się?

Odpowiedź: Niewątpliwie! Wznosząc się po duchowych stopniach z dołu w górę, spotykam się tam ze wszystkimi kabalistami, którzy przeszli te stopnie. Ja wchodzę na te same stopnie  i dlatego osiągam to samo, co kabaliści w przeszłości.

Wznoszę się „windą“ na „pierwsze piętro“ – i widzę, co się dzieje na tym „piętrze“. I to samo  widzieli wszyscy kabaliści, począwszy od Adama Riszon aż do mnie. Być może każdy opisał osiągnięcie w swoim stylu, ponieważ postrzegał z korzenia swojej duszy nieco inny obraz, ale wszyscy osiągneli jedno i to samo.

Wznoszę się na „drugie piętro” – i tam czuję to samo, co oni czuli. I tak dalej. Powinienem  zrozumieć ich zawsze zgodnie z wysokością „piętra”, na którym się znajduję. I to nie stanowi dla nas żadnego problemu.

Być może nie rozumiem wszystkiego, co oni napisali, ponieważ oni znajdują się na takiej wysokości, której ja jeszcze nie osiągnąłem, i opowiadają o maksymalnym poziomie, podróżując po wszystkich tych „piętrach”. Ale zawsze, wznosząc się na jakieś „piętro”, rozumiem wszystkich kabalistów, którzy byli na tym „piętrze”, i odkrywam wszystko, co oni odkryli.

Z lekcji do artykułu „Nauka kabały i jej istota”, 07.09.2015