Czy warto odrzucać oznaki szacunku?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Zdarza się, że przyjaciel, który jest bardzo samokrytyczny, nie docenia swojego wkładu w grupę, jego naturalną reakcją jest odrzucenie pochwał. Jakie powinno się do niego odnosić? Okazywać szacunek dla jego wkładu w grupę?

Odpowiedź: Chodzi o to, że mamy tendencję do odrzucania oznak szacunku, uznania, ale dzieje się tak tylko dlatego, żeby się w jakiś sposób odwdzięczyć. Kabaliści napisali, że nie należy tego robić, ponieważ kiedy nie odrzucamy, a wręcz przeciwnie, dziękujemy i wywyższamy przyjaciół za to, że tak nas wysoko cenią, rozwija to więzi w grupie.

Z lekcji według artykułu z księgi „Szamati”, 03.02.2024