Świat stworzony przez błogosławieństwo

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego świat został stworzony poprzez drugą literę – Bet, a nie pierwszą – Alef?

Odpowiedź: Litera Alef pojawiła się znacznie później – w świecie Acylut. Najpierw w wyższym
świecie pojawiła się litera Jud, a w ogóle nasz świat został stworzony poprzez literę Bet – „Bereszit“ („Na początku“), dlatego że ta litera wskazuje właśnie na początek.

W przedmowie do Księgi Zohar, w artykule „Litery rabina Amnona Saby” opowiada się o wszystkich literach alfabetu hebrajskiego.

Pytanie: W tym artykule mówi się, że każda litera przychodziła do Stwórcy i prosiła, aby to nią rozpocząć stworzenie świata: „Ode mnie zacznij“. W każdej literze znajdował On jakąś wadę. Co to znaczy – przyszła litera i powiedziała: „Zacznij ode mnie”?

Odpowiedź: Oznacza to, że Stwórca wykrywał stosunek każdej litery do Swojego światła – czy może ona być początkiem Jego programu rozwoju stworzenia. I okazało się, że tylko litera Bet jest w stanie stworzyć świat, dlatego że od niej rozpoczyna się słowo „bracha” – „błogosławieństwo”.

W literze Bet istnieje związek między samą literą, która jest już kli (naczyniem, stworzeniem), i Stwórcą. Takiego wewnętrznego związku nie ma w żadnej innej literze. A bez błogosławieństwa, bez tej wewnętrznej właściwości, która jest w literze Bet, inne litery byłyby odcięte od światła i nie mogłyby przewodzić Jego energii, Jego siły.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.07.2016