Od zwierzęcych pragnień do ludzkich pragnień

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego Stwórca stworzył człowieka dokładnie w zwierzęcym ciele?

Odpowiedź: W miarę naszego rozwoju dowiadujemy się, jak bardzo ciało, w którym się znajdujemy, pomaga nam osiągnąć cel stworzenia.

Pytanie: Jak przejść w sobie od zwierzęcych pragnień do ludzkich?

Odpowiedź: Różnica między nimi polega tylko na twoim połączeniu w grupie. Jesteście zobowiązani aby w tym pomagać sobie wzajemnie, w przeciwnym razie nie osiągniecie żadnego stanu połączenia między sobą i nie osiągniecie celu stworzenia.

Z lekcji na temat „Potrzeba zbawienia przez Stwórcę”, 23.08.2023