Metodą prób i błędów

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czasami człowiek czuje, że zrobił coś nieprawidłowo i natychmiast otrzymał karę. I odwrotnie, zrobił coś dobrego i natychmiast otrzymał jakąś nagrodę. Ale w większości przypadków nie ma takiego bezpośredniego połączenia, jest to ukryte. Dlaczego nie można pokazać wprost: że za złe uczynki jest – kara?

Odpowiedź: Człowiekowi nie pokazuje się niczego poza tym, co powinien wiedzieć dla swojego następnego prawidłowego działania. W taki sposób jest prowadzony przez życie. Jeśli nie rozumie i nie czuje tego, to problem tkwi w nim. Wówczas w takim stopniu, w jakim człowiek nie czuje, to znaczy rzekomo myli się, sam błąd stopniowo doprowadza go do lepszych rezultatów. Wszystko jest tak zorganizowane, żebyśmy rozwijali się metodą prób i błędów.

Z programu telewizyjnego „Stany duchowe”, 31.05.2022