Artykuły z kategorii Praca duchowa w grupie

Rajski ogród zamiast pustyni

каббалист Михаэль Лайтман Czujemy, jak daleko jesteśmy od siebie nawzajem i nic nie przyciąga nas do zjednoczenia, ponieważ czujemy w tym połączeniu smak prochu. Ale jeśli spróbujemy wprowadzić w ten stan nowy smak, to bardzo nas to do siebie zbliży.

Jak ożywić to połączenie, aby zamiast smaku prochu wnieść do niego duch życia? Trzeba dodać do niego wody, Chasadim, i proch zamieni się w ziemię. Skąd można wziąć tę wodę? A chociażby z łez! Płaczcie o to, że czujecie smak prochu w waszych połączeniach. Te połączenia muszą zostać ożywione, i wtedy w nich odkryje się Stwórca.

Płaczemy z żalu, że nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do siebie. Egoistyczne pragnienia nie pozwalają nam zjednoczyć się w jedno serce i odkryć wyższego świata, wiecznego życia i Stwórcy. Oczywiście sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale należy prosić! Wówczas wyższe światło wpłynie na nas i zjednoczy nas.

Trzeba konieczne poczuć smak prochu, bo to jest prawda – i wspólnie pracować, aby ten proch, tę pustynię, zamienić w Rajski Ogród.

Z lekcji na temat „Rozbicie jako możliwość do naprawy”, 26.07.2022


Jak zdobyć miłość do Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 2

Musimy wiedzieć, że dana jest nam przyjacielska miłość, abyśmy dzięki niej nauczyli się nie obrażać Króla. Innymi słowy, jeśli człowiek nie ma tylko jednego pragnienia „sprawić Królowi zadowolenie”, to on z pewnością obrazi Króla, – innymi słowy, odda duchowość w ręce zewnętrznych egoistycznych sił.

I dlatego nie należy lekceważyć ważności pracy nad przyjacielską miłością. Ponieważ dzięki niej człowiek nauczy się tego, jak może wyjść z miłości własnej i wejść na drogę miłości do bliźniego. Kiedy człowiek zakończy pracę nad przyjacielską miłością, tylko wtedy będzie mógł zdobyć miłość do Stwórcy. (RABASZ, Artykuł 13 1986 rok, „Pójdziemy do faraona (2)”)

Komentarz: W tym artykule jest pewna kategoryczność, że nie ma stopniowej manifestacji Stwórcy. Rabasz bezwzględnie powiedział: „Kiedy człowiek zakończy pracę nad przyjacielską miłością, wtedy będzie mógł zdobyć miłość do Stwórcy”.

Odpowiedź: Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie ma połowicznych decyzji dotyczących Stwórcy, nie ma możliwości zrobienia czegoś na kilka procent. W stosunku do Stwórcy można działać tylko z pełnym naprawionym kli (pragnieniem). Dlatego jest tak powiedziane: „Od miłości do przyjaciół – do miłości do Stwórcy”.

Im bardziej kochasz przyjaciół lub łączysz się z nimi, tym bardziej zbliżasz się do Stwórcy. Ale rzecz w tym, że można tego nie poczuć. Przecież mamy też etapy połączenia między sobą, ale na razie jeszcze nie odkrywamy Stwórcy. Aby to zrobić, wymagane jest pełne kli. Dlatego będziemy starać się, pójdziemy dalej tą drogą, aż do momentu jej ujawnienia.

Z lekcji nr 2 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 24.07.2022


Zatracić siebie w przyjaciołach

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Powiedział Pan, że należy zatracić się w przyjaciołach. Jak to zrealizować?

Odpowiedź: Zatracenie siebie między przyjaciółmi – nie jest oczywiście łatwe, ale to jest to, co powinniśmy zrobić: kiedy twój egoizm znika, i czujesz tylko przyjaciół, a siebie – nie. Rabasz napisał o tym w liście 8: „Tak bardzo staram się włączyć w przyjaciół, że wszystko znika, a potem ja też znikam i pozostają tylko przyjaciele”. Jest taki list Rabasza, który warto przeczytać.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Dlaczego tak trudno jest być w ciągłej modlitwie?

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Dlaczego zawsze tak trudno jest trwać w nieustannej modlitwie przez całą lekcję? Dlaczego cały czas wyrzuca nas z tego? Jaka jest konieczność tych wejść i wyjść w modlitwie?

Odpowiedź: Dzieje się tak, ponieważ nie przygotowujesz się do tego wystarczająco. Gdybyś przygotował się bardziej do tego, prosił Stwórcę, żeby się nie wyłączać, cały czas poprawnie myśleć, to wtedy byłoby to inaczej. A tak wpadasz na lekcję i dopiero teraz zaczynasz myśleć o tym, co powinieneś robić. Powinieneś myśleć o tym przez wszystkie godziny przed lekcją lub przed takim spotkaniem, jak teraz.

Z lekcji nr1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Miejsce, w którym odkrywa się Stwórca

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Proszę cię również, abyś przykładał więcej wysiłków w miłości między przyjaciółmi, wymyślając sposoby pozwalające na zwiększenie miłości między przyjaciółmi i zniszczenie w was dążenia do dorobków cielesnych. Dlatego że właśnie to sieje nienawiść.

A między tymi, którzy sprawiają zadowolenie Stwórcy, nie może być żadnej nienawiści, wręcz przeciwnie, między nimi panuje miłosierdzie i niezmierzona miłość. I te rzeczy są proste. (Baal HaSulama, List 11)

Najważniejsze dla nas jest oderwanie się od tych wszystkich pięknych słów. Ponieważ w ogóle nie ma żadnych słów, jest tylko jedno uczucie w połączeniu się między nami poprzez wewnętrzne przebudzenie. W nim zdefiniujemy, ujawnimy Stwórcę. Co więcej, zobaczymy, że jest to najprostsze, najkrótsze, najbliższe nam doznanie. W taki sposób odkryjemy, czym jest duchowa właściwość. To tylko kontakt między pragnieniami, między ludźmi, wszystkich ze wszystkimi. I nie ma w tym nic osobistego od nikogo.

Kiedy te dążenia do siebie nawzajem, nie do siebie, a tylko do innych, łączą się, wtedy tworzą między sobą taką strefę, w której odkrywa się Stwórca – takie miejsce, w którym istnieje tylko wzajemne obdarzanie. Właśnie to miejsce między nami musimy stworzyć.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


W duchowym wszystko się łączy

каббалист Михаэль Лайтман Kongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Czy powinniśmy poczuć wszystkie chisarony (potrzeby) przyjaciół i wznieść je do Stwórcy, czy tylko jeden chisaron, który ma każdy?

Odpowiedź: Musimy zrozumieć, że wszystkie nasze dążenia, chociaż wyrażane są różnymi słowami i nie wydają się do siebie podobne, to jednak wewnętrznie są jakby tłumaczone na jeden i ten sam język, mają to samo znaczenie. Więc to nie ma znaczenia. Bez względu na to, co mówimy, mimo wszystko mamy jeden cel, jeden system poruszania się do celu, jeden powód, by do tego dojść. Ogólnie rozumiemy się nawzajem, doświadczamy tego samego.

A to, że czasami nie potrafimy wyrazić tego, czego chcemy, albo mamy różne języki, nie ma znaczenia. W duchowym wszystko się zbiega i znów dochodzi do jednego pragnienia, intencji, celu. I jeśli się w to włączamy, to musimy zrobić trochę wysiłków i to osiągnąć.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Wszyscy jesteśmy jedną dziesiątką

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Zebraliśmy się na kongresie, ale nikt nie przyjechał z całą swoją dziesiątką, z wyjątkiem przyjaciół z krajów bałtyckich. Jaką jednak rolę w moim wysiłku i wysiłku każdego z nas odgrywa jego stała dziesiątka, która została w domu, i teraz jest z nami w kontakcie?

Odpowiedź: Na takich spotkaniach nie trzeba dzielić się na dziesiątki. Wszyscy jesteście jedną dziesiątką, gdziekolwiek byście teraz byli na świecie. Czy siedzicie u siebie pod Wilnem, czy na Łotwie, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest powszechne połączenie. Widzimy tu przyjaciół z Rosji, Gruzji, Włoch, Kijowa, krajów bałtyckich.

Więc nie musicie dzielić się. W zasadzie czujecie, że wszyscy jesteście razem, studiujecie jedną i tę samą metodę, należycie do tego samego nurtu, kierunku, macie te same dążenia – wszyscy należycie do tego samego serca. Ja nie widzę żadnej różnicy.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Nie cofać się ani o krok

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

W końcu zebrała się garstka ludzi, by być ze sobą w jednym miejscu, pod jednym przywództwem, i odważnie, ponad ludzkie możliwości, potężnie przeciwstawiają się wszystkim, kto występuje przeciw nim.

I nie ma wątpliwości, że są to ludzie odważni sercem, silni duchem i ich decyzja jest mocna jak stal, i nie cofną się ani na krok. I są to pierwszorzędni wojownicy, walczący ze złym początkiem do ostatniej kropli krwi, i cale ich dążenie jest tylko, aby zwyciężyć w tej wojnie – na chwałę Imienia Stwórcy. (Rabasz, List 8)

Widzicie, jak napisał Rabasz? Maleńka garstka ludzi! Najważniejsze, żeby byli w tej samej intencji i nakierowani do tego samego celu. Jeśli tak postępują, to ich wysiłki wystarczą, aby przebić ścianę między nimi i Stwórcą, jakby dotknąć Stwórcy i odnowić kontakt między Nim i przez siebie z całą ludzkością.

To znaczy są to ludzie, którzy jednoczą się i pragną dotrzeć do Stwórcy, „ukłuć” Go, wejść z Nim w kontakt… Nic więcej nie jest potrzebne, wystarczy dziesiątka ludzi, aby zrealizował się kontakt ze Stwórcą i przez tych ludzi rozpoczęłoby się nieprzerwane połączenie między Stwórcą i ludzkością. To właśnie musimy osiągnąć.

Możemy to zrobić. Zostaliśmy do tego stworzeni, aby to zrobić. Spróbujmy jeszcze mocniej, jeszcze głębiej, jeszcze bardziej celowo poruszać się do Stwórcy i osiągniemy to. To się właśnie nazywa „Pokonali Mnie synowie Moi”.

Tak więc nie cofajmy się ani o jeden krok i kontynuujmy nasze wysiłki, „ukujemy” Stwórcę tak, że On będzie zobowiązany nam odpowiedzieć, przyciągnąć do Siebie i przez nas wejść w kontakt z całym światem, z całą ludzkością.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


Przyjaciel jest najważniejszy!

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: W naszej grupie panuje dziś bardzo entuzjastyczny stan. Nasza modlitwa to jeszcze większa wdzięczność Stwórcy za naszego wielkiego nauczyciela, który nas jednoczy i daje nam siłę, by na każdej lekcji iść do przodu! Naszą modlitwą jest abyśmy cały czas byli przywiązani do nauczyciela i dla jego radości, osiągali wszystko aby zadowolić Stwórcę!

Odpowiedź: Bardzo dziękuję! Ale najważniejszy nie jest nauczyciel, a przyjaciele. Gdy przylgniecie do przyjaciela, to na pewno odkryjecie Stwórcę, który znajduje się między wami. A nauczyciel jest tylko z boku, jako wskazujący, poprawiający, jak trener. Wasza najważniejsza walka i osiągnięcie celu jest między przyjaciółmi.

Pytanie: Tak, ale daje nam Pan dużo siły do połączenia się między nami.

Odpowiedź: To prawda. Ale mimo wszystko, patrzcie na swoich przyjaciół! Pokłoń się przed przyjaciółmi, anuluj się przed przyjaciółmi, połącz się z nimi! Zrób dla nich wszystko, a wtedy osiągniesz cel.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022


W jednym sercu, w jednym pragnieniu

каббалист Михаэль ЛайтманKongres „Arawa” w Europie – Litwa 2022. Lekcja nr 1

Pytanie: Jak wysoką poprzeczkę możemy postawić w naszym połączeniu, we włączeniu z przyjaciółmi w ciągu tych kilku dni, które są teraz przed nami?

Odpowiedź: Myślę, że musimy naprawdę poczuć, że możemy być po prostu w jednym sercu. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. W jednym sercu!

Wyobraźmy sobie nawet czysto spekulacyjnie, że znajdujemy się w jednym sercu, w jednym pragnieniu. Nie ma innych pragnień, a to jest jedno i wszyscy się w nim rozpływamy. To pragnienie będzie właśnie tym, w którym poczujemy Stwórcę.

Pytanie: O czym powinien myśleć przez cały ten czas każdy przyjaciel, który przyjechał na kongres lub siedzi teraz przy komputerze za ekranem?

Odpowiedź: Jak może zatracić siebie i być razem z nami. Po prostu oddać siebie i rozpuścić się w nas.

Z lekcji nr 1 Kongresu „Arawa“ w Europie – Litwa 2022, 22.07.2022