Budowanie stopnia wiary

каббалист Михаэль Лайтман Jak uniezależnić się od swoich uczuć? I w czym jest radość od takiej pracy?

Radość polega na tym, że nie zależę od tego, co rozumiem i czuję, dlatego że budzi się we mnie zdolność rozumienia i odczuwania czegoś wyższego, niż ja sam. To tak, jakbym zaczynał dodawać do siebie jeszcze jeden stopień, jeszcze jeden stan, zawierający rozum i uczucia bardziej wyższego stopnia, co nazywa się „ponad moją wiedzą”.

Pracuję nad tym, żeby odłożyć na bok moje własne zrozumienie i uczucia. A oprócz niego, chcę teraz zbudować w sobie jeszcze jeden bardziej wyższy stan, w którym jest zupełnie inne zrozumienie i uczucie otrzymane od Stwórcy. Tylko do Niego lgnę, i On determinuje dla mnie wszystko. Wszystkie moje uczucia i rozum są tylko od Niego! Nie ma nikogo oprócz Niego.

Buduję ten stopień ponad sobą i w takiej formie rozwijam się.

Z lekcji na temat „Wiara ponad wiedzą”, 18.01.2022