Odnaleźć siebie duchowego

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co to znaczy „wyjść z siebie“? Czy to znaczy, że obserwujesz swoje zachowanie i myśli, jakby z boku?

Odpowiedź: Wyjście z siebie – to znaczy wyjście ze swojego egoizmu, znalezienie siebie duchowego, oderwanego od siebie ziemskiego.

Wszystko, co materialne odczuwamy w naszym egoizmie. Wszystko, co duchowe – we właściwości obdarzania. Wyjście z właściwości otrzymywania i wejście we właściwość obdarzania jest nazywane „odczuciem świata w jego nowej formie” – w takiej, w której on istnieje, ale wcześniej nie mogliśmy go zobaczyć. On się odkryje, dlatego że ty zmienisz swój kąt widzenia.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.08.2018