Artykuły z kategorii Wolna wola

Wolność wyboru, cz. 2

каббалист Михаэль Лайтман Wpływ środowiska 

Pytanie: Według Kabały dziedziczność i środowisko są czynnikami, które wpływają na człowieka na podświadomym poziomie. 

Z dziedzicznością wszystko jest jasne. Co dotyczy środowiska, to czy ono wpływa na nas w 100%? Czyli nie możemy nie ulec jego wpływowi? 

Odpowiedź: Nawet, jeśli świadomie nie wybieramy określonego środowiska, ale znajdujemy się z nim w jakimś kontakcie, ono mimo wszystko wpływa na nas: mniej czy więcej, wprost lub pośrednio. Przy czym my sami nawet nie rozumiemy, jak podstawiamy się pod jego wpływ. Przecież być może, ja nie chcę być z nim w kontakcie, a ono mimo wszystko ma na mnie duży wpływ. 

Tutaj należy przeprowadzić bardzo poważną pracę badawczą, aby człowiek uświadomił sobie, że najważniejsze jest dla niego zrozumienie, co dokładnie wpływa na niego w jego środowisku. 

Czasami warunki, w których się znajdujemy może wpływają na nas nawet bardziej niż ludzie, nastawia to nas do jakichś całkowicie niepraktycznych działań, reakcji itd. Dlatego należy bardzo dobrze zbadać wpływ środowiska na człowieka we wszystkich jego parametrach: nieożywionym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim. 

Pytanie: Oznacza to, że nieożywiona natura również wpływa na człowieka? 

Odpowiedź: Oczywiście! Czyżby pogoda nie wpływa na nasz nastrój i samopoczucie? A miasto i dom, w którym ty mieszkasz? Nie mówię teraz o ludziach, ale o wszystkim innym – w szczególności o poziomie nieożywionym. To wszystko bardzo na nas wpływa. 

Umieść kogoś w innym miejscu, wyciągnij go do lasu lub poza miasto i zobaczysz w nim zupełnie innego człowieka, na tyle silny jest czynnik otaczającej go natury. 

Komentarz: Mówią, że jeśli znajdujesz się razem z depresyjnym człowiekiem, to jego depresja może być również przekazana tobie. A już tym bardziej, jeśli będziesz przebywać w depresyjnym społeczeństwie. 

Odpowiedź: Absolutna prawda. 

Ciąg dalszy nastąpi… 

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 04.02.2019


Być integralną częścią społeczeństwa

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy bycie integralną częścią społeczeństwa oznacza bycie jego niewolnikiem? Robić to, co ono chce i cenić je. Dlaczego uważa się to za złe? Przecież to jest naturalne. 

Odpowiedź: Nie mówimy, że jest to złe. Mówimy o tym, jak jest! Nie ma w tym nic złego. 

 Być niewolnikiem społeczeństwa, niewolnikiem Stwórcy nie jest to złe, a wręcz przeciwnie, wspaniałe! Dlatego, że nie wybieram tak po prostu mniejszego zła, ale uważam, że nie ma nic wyższego niż to, że właśnie w tym zawiera się absolutna wolność.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019 


W kabale egoizmu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wszystko jest z góry określone, i także to że przy wyborze będziemy mniej lub bardziej cierpieć, to po co jest potrzebna nauka Kabały?

Odpowiedź: Kabała potrzebna jest po to, aby podnieść nas powyżej naszego egoizmu do takiego stanu, w którym nie będziemy podlegać nikomu i niczemu.

Egoizm zakabala nas, i dlatego nauka którą studiujemy nazywana jest „nauką Kabały” – jest nauką o tym, że znajdujemy się w kabale swojego egoizmu, a podniesienie się z niego daje nam poczucie wolności.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Wolność wyboru, cz.1

каббалист Михаэль Лайтман Cztery czynniki determinujące nasz wybór

Komentarz: Patrząc na nasze życie widzimy, że nie tak często sami dokonujemy w nim wyboru.

Może tak nam się wydaje, ale nawet z ostatnich badań na ten temat wynika, że narodziny, śmierć, cechy charakteru a nawet poglądy polityczne determinowane są przez społeczeństwo lub ustalone genetycznie. Okazuje się, że natura nie pozostawia nam żadnego wyboru.

Wielki kabalista XX wieku Baal HaSulam napisał na ten temat artykuł „Wolność wyboru”, w którym opisuje cztery czynniki wpływające na nasz rozwój, determinujące nasz wybór.

Pierwszy czynnik nazywa się „podstawa człowieka” lub jego dziedziczna informacja.

Odpowiedź: Rzeczywiście, w każdym z nas istnieją zapisy informacyjne, które w Kabale nazywają się „reszimot”.

Komentarz: Baal HaSulam napisał, że idee, myśli, opinie – wszystko to traci swoją poprzednią formę i przechodzi do ludzi w postaci właściwości podczas narodzin. Niczego nie wybieramy, to założone jest z góry przez naturę.

Drugi czynnik jest bardziej interesujący – są to niezmieniające się właściwości. Oznacza to, że każda podstawa zawiera w sobie właściwości, które zmieniają się i które są niezmienne.

Odpowiedź: Człowiek rodzi się z pewnymi cechami, z określonym charakterem. W tych ramach może coś zmienić, ale samych ram nie może zmienić. Nawet z własnego doświadczenia i życia widzimy, że mamy skłonności, których nie możemy zmienić.

Komentarz: Baal HaSulam podaje za przykład ziarno pszenicy, z którego zawsze wyrasta pszenica.

Odpowiedź: Tak, nic innego nie wyrośnie. Możemy pod wpływem otaczającego środowiska lub jeszcze innymi wpływami zmieniać pewne wewnętrzne cechy ziarna, ale nic więcej. W zależności od tego, w jakim środowisku je umieszczono.

Komentarz: To jest już trzeci czynnik, kiedy właściwości ustalone przez naturę mogą się zmieniać pod wpływem środowiska.

Na przykład jeśli skąpy z natury człowiek zostanie umieszczony w określonym środowisku, w którym panuje dobrobyt, to jest całkiem możliwe, że ta właściwość w nim zmieni się kardynalnie na przeciwną lub w ogóle nie będzie się rozwijać.

I czwarty czynnik, który określa etapy rozwoju stworzenia – to wpływ zewnętrzny: klimat, globalne ocieplenie, kryzysy itp. Załóżmy, że żyjemy w normalnym społeczeństwie i wszystko jest dobrze, wtedy ono jest stabilne. A jeśli teraz zacznie się globalny kryzys i pojawią się problemy, to całkiem możliwe, że ono się zmieni.

Jak te cztery czynniki wpływają na człowieka?

Odpowiedź: W tym samym czasie i w niezrozumiałych kombinacjach. Oznacza to, że nie rozumiemy dokładnie, co się tutaj dzieje.

Jedyną rzeczą, którą musimy wyjaśnić jest zależności od nich i w jakim stanie w danym momencie możemy wybiórczo wpływać na nie, to znaczy z określonym kierunkiem, z określonym celem.

Najważniejszą rzeczą jest to, jak rozpoznać, co jest pożądane, aby uzyskać od siebie lub od innych np. od dzieci, czy z wychowania, i jak wpływać na nie w danej chwili, i na jakim poziomie itd.

Komentarz: Okazuje się, że jedynym czynnikiem, który możemy zmienić, jest środowisko?

Odpowiedź: Tylko i wyłącznie!

Ale nie chodzi o zwykłe środowisko. Najpierw musimy wyznaczyć ostateczny cel, zrozumieć, co chcemy osiągnąć dzięki naszym działaniom. Może zainwestujemy wiele w edukację, а na końcu otrzymamy praktycznie zero – w zależności od tego, na czym będziemy się koncentrować, co zechcemy zmienić.

Tutaj należy zrozumieć, gdzie leży granica naszych możliwości, jakie mamy do tego najbardziej optymalne środki, jak można podejść do człowieka, aby on sam wziął udział w swoich zmianach. Oznacza to, że wszystko zależy nie tylko od nas, ale od samego obiektu i środowiska, które go otacza.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV„Podstawy Kabały”, 04.02.2019


Zależność od pragnienia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak mogę uświadomić sobie, że zależnę od moich pragnień? I jak później zdaję sobie sprawę z tego, że to nie są moje pragnienia?

Odpowiedź: Na początku odkrywasz, że te pragnienia są twoje, że znajdujesz się w nich, one tobą rządzą.

A kiedy próbujesz się z nich wydostać, wznieść się ponad nie, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że naprawdę one tobą rządzą, i że to nie są twoje pragnienia, ale twój zły gospodarz – egoizm. I tak stopniowo z nich wychodzisz.

Pytanie: Czy kabalista, w przeciwieństwie do zwykłych ludzi może wpływać i wybierać, jakie pragnienie, jaka myśl ujawni się mu w następnym momencie?

Odpowiedź: Nie. Ale może wybrać, jakiej myśli lub pragnieniu podporządkuje się. I nie tylko podporządkuje, ale weźmie i zrealizuje według własnego uznania.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Na czym polega swoboda nauczyciela i ucznia?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nauczyciel posiada swobodę w stosunku do ucznia?

Odpowiedź: Nie. W żaden sposób.

Pytanie: Jakie są ograniczenia nauczyciela w stosunku do ucznia?

Odpowiedź: We wszystkim! Nauczyciel musi doprowadzić ucznia do realizacji ścieżki duchowej. I tutaj nie może być żadnych innych decyzji. Duchowy fundament, który jest w uczniu, musi zostać zrealizowany, i nauczyciel jest zobowiązany to zrobić.

On w tym widzi swoją najwyższą misję, realizację swojego podobieństwa do Stwórcy. W tym jest wspólnikiem Stwórcy. To właśnie jest jego wolność.

Pytanie: Czy pozostawia on jakąkolwiek wolność swojemu uczniowi?

Odpowiedź: Obowiązkowo. Jego praca polega na tym, by dać uczniowi pełną swobodę i ustawić go tak, by ten poprawnie ją realizował.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Wolność – stan Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy jest to możliwe, że wolność jest stanem tylko Stwórcy?

Odpowiedź: Tak, absolutna wolność jest stanem Stwórcy, ponieważ znajduje się we właściwości obdarzania i nie ma absolutnie żadnych ograniczeń.

Ale możemy powiedzieć: „Stwórca chce oddawać? To znaczy, że On ma takie pragnienie? Jeśli ono się realizuje, to On czuje się wolny. A jeśli nie realizuje się, to On nie czuje się wolny”. To znaczy Stwórca zależy od tego, jak bardzo możemy realizować Jego właściwość obdarzania.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Na drodze do wolności

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co powinien odczuwać człowiek znajdujący się na prawidłowej drodze?

Odpowiedź: Czuje, że zmierza we właściwym kierunku, że wszystkie jego działania, chociaż wyraźnie znajdują się w ramach duchowego prawa – to jest to absolutne obdarzanie, absolutna współpraca, absolutne połączenie między wszystkimi elementami natury.

Pomimo faktu, że to go zobowiązuje, on odczuwa absolutną wolność.

Pytanie: Dlaczego rzuca go w różne stany i doświadcza upadków i wzlotów?

Odpowiedź: Właśnie dlatego, aby za każdym razem czuł jak bardzo wzrasta do tej wolności.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Zrozumieć zamysł Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W obecnym czasie istnieje wiele technik rozwoju osobistego, które uczą: „Weź odpowiedzialność, wyznacz sobie cel i zrób to, staraj się, pracuj!”

A człowiek który znajduje się na naszej drodze duchowej, często spotyka się z tym, że Stwórca wkłada mu kije w koła. W jaki sposób człowiek powinien prawidłowo działać, po to aby i w materialnym świecie robić to co jest potrzebne i nie odchodzić ze swojej duchowej ścieżki?

Odpowiedź: Po pierwsze, należy zrozumieć zamysł Stwórcy. Polega on na tym, żeby doprowadzić człowieka do absolutnie wolnego stanu. To znaczy że żadne presje ze strony Stwórcy nie są skierowane przeciwko człowiekowi, one są tylko ze względu na człowieka. Jeśli człowiek postrzega to poprawnie, to już znajduje właściwy kontakt ze Stwórcą.

A potem należy po prostu realizować tę praktykę. I stopniowo zrozumiecie, że to właśnie ona czyni z was wolnych ludzi, podnosi nad waszym egoizmem. Podnosi was do właściwości obdarzania, a osiągnięcie tej właściwości czyni was wolnymi.

Nam wydaje się, że właściwość obdarzania, miłości, obdarzania bliźniego, miłości do bliźniego w jakiś sposób nas zniewala, ogranicza, zmusza do myślenia o innych, pracowania dla innych. Nie! W rzeczywistości tak nie jest. Ponieważ zaczynamy otrzymywać wyższą energię, wyższą siłę, wyższe odczucie, wyjście z naszego świata. I dlatego odczuwa się to jako wolność.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Realizacja duchowego DNA

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy dla człowieka najpierw zostały określone wszystkie pragnienia, czy też w jakiś sposób odkrywają się one w zależności od jego postępowania?

Odpowiedź: W zasadzie to, przez co musi przejść zapisane jest już w jego duchowym DNA, ale w jaki sposób on to przechodzi, z mniejszym lub większym naciskiem, zależy od jego działań.

Pytanie: A zatem mimo wszystko coś zależy od człowieka?

Odpowiedź: Na każdym etapie przejawu duchowego genu w człowieku powinna odbyć się absolutna wyraźna jego realizacja. Ale jak będzie ten gen odczuwał: jako dobry czy zły, iść szybko czy powoli i tak dalej – zależy od niego.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019