Artykuły z kategorii Stwórca

W kim objawia się Stwórca

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Mówi się: „Głos narodu jest głosem Boga”. Dlaczego Stwórca przejawia się właśnie w narodzie? O jakim narodzie jest mowa? Jak jest to związane z mądrością tłumu i czy w ogóle jest związane?

Odpowiedź: Stwórca przejawia się w swoim narodzie – to znaczy w grupie ludzi, którzy osiągają lub chcą osiągnąć połączenie z Nim drogą podobieństwa do Niego – u tych, którzy chcą upodobnić się do Niego, przejawiają się Jego właściwości. A u innych – nie.

Z programu telewizyjnego „Nawyki komunikacyjne”, 25.09.2020


Pragnienie Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pragnieniem Stwórcy jest sprawianie przyjemności stworzeniom.

Tym pragnieniem przesiąknięty jest cały Wszechświat, to znaczy przestrzeń, którą Stwórca wyznaczył. On stworzył przestrzeń, miejsce, wypełnił je Sobą i zaczął tworzyć w Sobie stworzenia, które są przeciwne do Niego, tak aby każde stworzenie mogło Go poznać i stać się całkowicie podobne do Niego, ponieważ nie ma większej doskonałości niż Jego osobisty stan.

Pytanie: Czy to jedyny, prawdziwie analogowy system, który obejmuje absolutnie wszystko?

Odpowiedź: Tak. Ale poznajemy go nie w sposób analogowy, ale przez dyskretne stopniowe zbliżenie, cały czas rozbijając go na wiele części.

Z programu telewizyjnego „Spotkania z Kabałą”, 29.03.2019


Dlaczego naturę nazywamy Stwórcą

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W Pana pracy „Podstawy Kabały” bardzo szczegółowo opisana jest metodologia, która zbliża człowieka do Stwórcy.

Ale współcześni menedżerowie, liderzy, dyrektorzy dość dalecy są od pojęcia Stwórcy i Jego wpływu na naszą rzeczywistość. Czy jest możliwa jakaś zasadnicza zmiana w takim podejściu?

Odpowiedź: Nazwijmy to wszystko nie Stwórcą, a Naturą. To znaczy to samo. Tylko Stwórcą nazywamy wyższe zarządzanie, dlatego że nie jest bezduszne – w tym sensie, że ma swój cel, swój zamysł. Dlatego mówimy: „To jest Wyższa Siła, Stwórca”. Ponieważ On ma zamysł, program, który jest ściśle realizowany.

Pod każdym innym względem możecie nazwać Go po prostu „Naturą” – ogromną, doskonałą Naturą, która zarządza każdą swoją częścią i popycha je do poznania jej doskonałości.

Dlatego można usunąć terminy „Stwórca” i „Kabała” i zapisać to w absolutnie jasnych, technicznych, naukowych terminach.

Byłbym z tego bardzo zadowolony, gdyż nie uważam się za osobę religijną, ponieważ Kabała nie ma nic wspólnego z religią, z judaizmem, ale mówi o Naturze. Bardzo wielu kabalistów pochodziło z narodów świata.

W przeciwieństwie stosunku do natury, który istnieje w nauce, w Kabale mamy do czynienia z postawą wobec natury jako posiadającej zamysł, cel i siły do realizacji swojego zamysłu. Dlatego nazywamy Naturę – Stwórcą.

Z wideokonferencji na temat nauki o zarządzaniu


Kim jest Stwórca i czym jest stworzenie?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kim jest Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca – to Wyższa Siła, która zawiera w sobie cały system wszechświata, zarządza nim, poprzez kanały odżywia go w taki sam sposób, jak ożywiająca siła działa na materialne ciała.

Nasze fizyczne ciało składa się z różnego rodzaju narządów i komórek, które są ze sobą absolutnie połączone. Przepływa przez nie pewna siła, która je ożywia, zwana „życiem”. Ale jeśli znika, ciało umiera.

Ta sama ożywiająca siła wypełnia całą naturę i nazywa się Stwórcą. Nie tylko napełnia życiem naturę, ale także zarządza, tworzy, rekonstruuje, nieustannie zmienia stworzenie, doskonali je i w taki sposób prowadzi do określonego celu, wyznaczonego początkowo przez tą samą siłę.

Pytanie: Co to jest stworzenie?

Odpowiedź: Stworzeniem nazywa się pragnienie otrzymywania przyjemności, które istnieje w każdym z nas w postaci nieożywionej, zwierzęcej, roślinnej i ludzkiej. To pragnienie stanowi cały materiał stworzenia, a wszystko, co je ożywia, nazywa się Stwórcą lub siłą stworzenia.

Dlatego wszystko, ogólnie, składa się tylko z dwóch właściwości: z pragnienia otrzymywania przyjemności i z siły, która ożywia i podtrzymuje to pragnienie na określonym poziomie.

Pytanie: Dokąd ta siła potem uchodzi z człowieka?

Odpowiedź: Ta siła albo zmniejsza się, albo zwiększa. Jeśli się zmniejsza, upada z ludzkiego i zwierzęcego poziomu na poziom roślinny, wtedy człowiek umiera. Następnie umiera roślinny poziom, pozostaje tylko nieożywiony. A potem również nieożywiony poziom stopniowo rozpada się w proch.

Komentarz: Wynika z tego, że siła Stwórcy wnika w materię, spaja ją razem i ożywia. Więc od czego zależy to, że nagle znika?

Odpowiedź: Zależy to od wielu przyczyn. To jest cały system. Chodzi o to, że znikając z jednej materii, tworzy inną, ponieważ energia nigdzie nie znika, a rozpada się na jej części składowe.

Pytanie: To znaczy, że materia nie może istnieć bez siły ożywiającej?

Odpowiedź: Ożywiająca siła jest pierwotna. To ona stworzyła materię, dała jej życie i prowadzi przez wszystkie zmiany, aż do stanu końcowego.

Aby w materię obłóczyły się właściwości Stwórcy, materia musi je nabyć, musi stać się ich magazynem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 13.03.2016


Pierwsze pytania od początkujących

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kim jest Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca – to Wyższa Siła, która zarządza i uruchamia cały system. Ujawniamy Go w takiej mierze, na ile stajemy się podobni do tego systemu, na ile jesteśmy integralni. W takiej mierze jednoczymy się ze Stwórcą, z ogólną zarządzającą siłą, stajemy się tak samo wieczni i doskonali jak On.

To jest poziom, który musi osiągnąć każdy człowiek – wcześniej czy później, albo teraz. Każdy będzie musiał poznać ten ogólny system i odkryć Stwórcę.

Pytanie: Czy w świecie duchowym istnieją aniołowie?

Odpowiedź: Anioły – to siły. Anioł (malach) pochodzi od słowa Malchut (królestwo), siła.

Pytanie: Co to są sfirot?

Odpowiedź: Sfirot – to pewne właściwości, które są obecne w każdej duszy, ale w różnych kombinacjach. To określa całą różnicę między nami.

Pytanie: Co to jest „naprawa”?

Odpowiedź: Naprawa to korekta naszej percepcji, w wyniku której zaczynam dostrzegać, w jaki sposób w rzeczywistości połączony jest świat. Przecież natura jest globalna i integralna, nie dzieli się na oddzielne części, jak zwykle my ją dzielimy, tworząc biologię, zoologię, botanikę, geografię i wiele innych dziedzin nauki.

Natura – obejmuje w sobie wszystko, jest to ogólny obraz. Naprawa polega na postrzeganiu tego że wszystko połączone jest w jeden obraz – ja też wchodzę w niego razem ze wszystkimi.

Dlatego w naszych czasach popularna stała się medycyna holistyczna traktująca cały organizm i ogólnie świat jako całość.

Pytanie: Co to jest dusza?

Odpowiedź: Nasza dusza – jest tą częścią wiecznego systemu, którą poznajemy. Włączamy się do tego systemu na 125-ciu poziomach, dopóki nie połączymy się z całym systemem (jako całością). Każdy musi wspiąć się na wszystkie 125 stopni.


Zostało nam maksymalnie 230 lat na to, aby zakończyć swoją naprawę, odkryć globalny, integralny świat, w pełni włączyć się w niego – do końca 6000 lat. Ale możemy to zrobić wcześniej.

Pytanie: Co to są „reinkarnacje dusz”?

Odpowiedź: Człowiek, który w pełni nie naprawił swojego włączenia w ogólny, globalny system, musi cały czas reinkarnować. Musi kontynuować naprawę, dopóki nie będzie włączony w ogólny system jako jego część, kiedy każdy z nas poczuje cały ten system. A dopóki nie naprawimy siebie w taki sposób, będziemy przechodzić przez reinkarnacje na tym świecie.

Z wykładu w Paryżu, 01.02.2011


Jeśli nie ma Boga, to co jest?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pytanie, które niepokoi bardzo wielu ludzi: „Michael Laitman, dlaczego mówi Pan, że nie wierzy Pan w Boga? Co więcej, mówi Pan, że Boga nie ma. Rozumiem, że jest to specjalny trik, dlatego że później cały czas mówi Pan: „Stwórca, Wyższa Siła, Natura. Zdezorientował nas Pan wszystkich”.

Odpowiedź: To prawda. Nie zdezorientowałem was, to wy byliście początkowo zdezorientowani, a ja chcę was uświadomić. I żeby was uświadomić, należy pokazać wam, jak bardzo jesteście zdezorientowani. Wtedy zrozumiecie, jak to jest powrócić od wyimagowanych wyobrażeń do prawdy.

Jeśli spróbujemy dać ogólną definicję tego, czym jest Bóg, to odkryjecie, że ten Bóg, którego teraz sobie wyobrażacie, nie istnieje. A to, o czym ja mówię, istnieje.

To jest Natura, to jest Wyższa Siła Natury. Różnica jest bardzo duża – czy traktuję całe stworzenie, Boga, Stwórcę, Naturę jako coś, co istnieje realnie, fizycznie, co muszę sam odkryć, poczuć swoimi zmysłami. A może jest to coś bezkształtnego, że po prostu mówię „Bóg, Bozia” – i nic więcej. Najpierw to musimy właśnie określić.

Pytanie: A jednak może Pan powiedzieć ludziom czy Bóg istnieje, czy nie?

Odpowiedź: To jedyna siła całej Natury we wszystkich światach, włączając w to nasz wyimaginowany świat. On sie tak właśnie nazywa „olam amedume” – „wyobrażony świat”. Tak więc Najwyższa Siła, która obejmuje absolutnie wszystko i naturalnie także nas, nazywa się „Stwórca”.

Pytanie: A jak należy z Nim współpracować, z tą Naturą, ze Stwórcą?

Odpowiedź: Tego właśnie naucza Kabała. Absolutnie precyzyjnie wyszedłeś na prostą linię: „Jak mogę mimo wszystko zwrócić się do Stwórcy? Co mam zrobić? Jak Go znaleźć? Jak uporządkować swój stan w stosunku do Niego? I w ogóle, co mam zrobić ze swoim życiem? Jak mam żyć? A może coś mi się z tego powodu stanie?“.

I tutaj musimy zrozumieć, kim jest Stwórca. To znaczy, Kabała mówi ci, co robić, abyś nie czuł się źle. To wszystko.

Pytanie: Aby człowiek nie czuł się źle?

Odpowiedź: Tak. A o co się modlisz?

Komentarz: Abym czuł się dobrze, i aby wszystkim wokół było dobrze, moim krewnym, dzieciom.

Odpowiedź: Chodzi o to, żeby poczuć panel sterowania światem i zacząć naprawdę zarządzać swoim losem. To jest dane człowiekowi. I Wyższa Siła, którą znamy, Stwórca, chce żebyśmy to osiągnęli.

Pytanie: Bóg, o którym wielu innych myśli, nie istnieje?

Odpowiedź: Nie istnieje.

Komentarz: A istnieje Bóg, jak Pan mówi, który nazywa się…

Odpowiedź: Stwórca, Wyższa Siła. Jest to Wyższa Siła Natury, która zawiera w sobie całą naturę. Sam Stwórca jest właśnie Bogiem. Natura sama w sobie jest Bogiem. Ale nie natura naszego świata, ale ogólna, którą już możemy ujawnić do tego stopnia, że możemy się z nią połączyć, z tą Naturą. Możemy nawet nią zarządzać. Stwórca chce, abyśmy byli na takim poziomie, abyśmy stali się Jego partnerami.

Pytanie: Co ma Pan na myśli przez słowo „Natura”?

Odpowiedź: Mam na myśli wszystkie światy. Nasz świat, naturalnie nawet się nie liczy. Wszystkie światy, w tym pięć światów, które generalnie są objęte i zarządzane przez jedną siłę, przez jedno prawo. To prawo jedności jest właśnie Stwórcą.

Komentarz: Czy Bóg dla Pana istnieje?

Odpowiedź: Dla mnie istnieje Stwórca. To jest Ten, kto stworzył wszystko, i również ciebie i chce, abyś wypełnił swoje przeznaczenie – osiągnął Jego stopień, podobieństwo do Niego. Dlatego człowiek nazywa się „Adam” od słowa „dome” – „podobny” do Stwórcy – właściwości obdarzania, właściwości tworzenia, właściwości zarządzania wszystkimi światami. Człowiek powinien osiągnąć ten stan. Absolutnie każdy człowiek na naszym świecie! To jest zdumiewające? Tak.

Ale każdy człowiek osiągnie to. Czy tego chce, czy nie.

Z programu telewizyjnego „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 26.11.2020


Usłyszeć wskazówki Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Cały nasz problem polega na tym, że nie słyszymy wskazówek Stwórcy. Stwórca nieustannie cichutko podpowiada nam wszystko, ale my tego nie czujemy. Człowiek powinien czuć, że cały czas mu szepczą.

To nie jest problem psychologiczny, żadne obce głosy, ani natrętna myśl. Jest to nasze wewnętrzne uczucie, które powinno stale zwiększać swoją wrażliwość na postrzeganie głosu Stwórcy.

Ten wewnętrzny głos powinienem poczuć w sobie: „Czy to pochodzi od Niego czy ode mnie?” I jeśli zacznę postrzegać te wskazówki, bardzo mi pomogą. Trzeba czuć w sobie, jak On nieustannie mówi, podpowiada.

To może będzie nieprzyjemne, będę musiał powstrzymać się, będę musiał odciągać się od wielu moich słabości, a czasem odwrotnie. Ale co zrobić? Musimy się jakoś zrelaksować. Bywają też takie chwile, przecież człowiek – to człowiek.

Ale w zasadzie bardzo ważne jest takie dostrojenie się do wewnętrznego głosu, jak powiedziano: „Usłyszałem głos”. Tylko to nie jest schizofrenia. W rzeczywistości jest to bardzo poważne nastrojenie, podobne do strojenia instrumentu, aby brzmiał dokładnie w zgodzie z kamertonem, z czystą nutą „la“. Tak należy to czuć – na jakiej fali mogę złapać Stwórcę.

Pytanie: Jak nauczyć się rozróżniać głos Stwórcy spośród wielu innych?

Odpowiedź: Tylko poprzez pragnienie. Nie ma innego sposobu. Nikt i nic nie pomoże. Na początku ubiegłego wieku kabalista Hazon Ish napisał w swojej książce „Wiara i pewność“, że „właściwość obdarzania – jest to subtelny ruch wrażliwej duszy”. Od takiej frazy rozpoczyna swoją książkę. Potrzebujemy właśnie takiego subtelnego dostrojenia do fali, na której nadaje Stwórca.

Pytanie: Co to jest za siła, która nieustannie pomaga utrzymywać się w tym dostrojeniu, pomaga odróżniać, gdzie i w jakim stanie znajduję się? Albo może nie ma znaczenia, czy jest mi dobrze, czy źle?

Odpowiedź: Co pomaga nam dostroić się do tej „subtelności duszy”? Tylko ruch w kierunku innych, w kierunku połączenia z innymi, kiedy wbrew sobie, pomimo wszystkich perypetii i problemów łączę się z innymi i próbuję się dostroić…

Wszystkie te perypetie i problemy są mi dane specjalnie. Bo wskazują, gdzie jeszcze nie jestem dostrojony. Pokazują mi odchylenia od pożądanej fali. Wszystkie problemy, wszelkie trudności, wszystko co negatywne – to przejaw mojego braku dostrojenia, gdy jeszcze nie doszedłem do rezonansu.

Jeśli człowiek w taki sposób postrzega to, co się dzieje, bez względu na to, co się z nim dzieje, nie odrywa się od myśli, że „nie ma nikogo oprócz Niego”. Nastraja się tylko na „jeśli nie ja dla siebie, to kto dla mnie?” – nic więcej nie jest potrzebne.

Pytanie: Ale gdzie ten głos jest odczuwalny wewnątrz?

Odpowiedź: W ruchu poza sobą. Instrumentem, w którym odczuwa się Stwórcę, jest rezonująca nowa komora w tobie, która zaczyna rezonować w stosunku do innych. Musimy stworzyć takie narzędzie, które nazywa się „duszą”.

Ze świątecznej lekcji w języku rosyjskim, 21.04.2011


Przywilej Wyższej Siły 

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego nie możemy zmierzyć naszych uczuć? 

Odpowiedź: To nie jest nam dane. Przy pomocy pewnych urządzeń, w jakimś stopniu możemy zmierzyć reakcję naszych zakończeń nerwowych, impulsów, ale nie samych uczuć, dlatego że są one mierzone pragnieniami.

Pragnień też nie da się zmierzyć. Stwórca lub najgłębsza siła świata – to pragnienia. Dlatego musimy po prostu zaakceptować, że możemy z nimi pracować w bardzo zewnętrznej formie, ale nie możemy ich zrozumieć, zmierzyć, zarządzać nimi.

To jest przywilej Wyższej Siły, która stworzyła pragnienie na nieożywionym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim poziomie, a następnie zbudowała materię wokół tego pragnienia.

Z programu TV „Umiejętności zarządzania”, 07.08.2020


Moje myśli na Twitterze, 04.11.20

Stwórca postanowił stworzyć człowieka z wielkim pragnieniem do otrzymywania, do tego aby był Mu przeciwny, nie zgadzał się z Nim, stawiał Mu opór, a nawet czuł do Niego złość i nienawiść. Wszystko to musi istnieć w naszej podstawie, abyśmy mogli poczuć i zrozumieć Stwórcę oraz zjednoczyć się z Nim.

Człowiek musi łączyć w sobie dwa przeciwieństwa: ciemność i światło, zło i dobro. Zło musi pojawić się wcześniej, aby człowiek zapragnął odłączyć się od niego, wznieść się ponad swoją naturę. Pragnienie czerpania radości rozwija się dzięki światłu, poprzez wielokrotne łączenie się z nim i odłączanie się od niego.

Stwórca przygotowuje stworzenia: buduje nas i łamie, i tak wciąż na nowo. Zbudował i zniszczył wszystkie stopnie, wszystkie światy, aż do świata Nieskończoności. Przygotował wszystkie stany naprzeciw siebie, aby człowiek mógł żyć wśród nich i wznosić się ponad nie, ponad dobro i zło.

Wiara oznacza wzniesienie się ponad własną opinię na rzecz opinii Stwórcy. Nasza opinia to wiedza. Każdy stopień zaczyna się od ciemności, od tego, czego domaga się moja natura, ale dążę do opinii Stwórcy i za każdym razem muszę się wznosić. Nie myślę i nie robię tego, co chcę, ale robię to, czego chce Stwórca.

Stwórca jest właściwością miłości i obdarzania. Spełniając Jego pragnienie, organizuję system komunikacji między mną a Stwórcą za pośrednictwem grupy, dziesiątki, całej ludzkości. Nie myślę ani nie pytam o siebie, ale tylko o innych: aby nie zapomnieli o celu ani nie odłączyli się od niego. Przekierowuję na nich swój umysł i serce.

Jeśli każdy człowiek zamiast o siebie będzie dbał o innych, przejdziemy ze ścieżki cierpienia na ścieżkę Tory, ścieżkę światła, pozbywając się koronawirusa i wszystkich innych problemów. Jeśli zaczniemy myśleć o jedności, wszystko na świecie automatycznie ułoży się. Musimy tylko naprawić nasze myśli.

Wszystko zostanie rozwiązane w myśli”. W ten sposób zrównoważymy wszystkie siły natury, które obecnie celowo mieszają w naszym życiu, jak podczas tasowania talii kart. Wszystko zależy wyłącznie od naszego pragnienia na poziomie ludzkim, który jest najwyższym poziomem tego świata.

Poczujemy nasze prawdziwe ludzkie moce, wszystko, co jest przed nami ukryte we Wszechświecie: czarne dziury i ciemną materię, wszystkie siły, które działały przed stworzeniem świata i które go stworzyły. Zaczniemy zagłębiać się w tworzenie i wyczujemy, gdzie jesteśmy. To nie jest fantazja, ale prawdziwa nauka: Kabała.

Wszystko zaczyna się od tego, że każdy człowiek myśli nie o sobie, ale o swoim bliźnim, o każdym, a tym samym wznosi się na wyższy stopień. Wyjście z siebie oznacza wejście na poziom Stwórcy, ponieważ istnieje On ponad naszymi egoistycznymi myślami i pragnieniami. Wiara ponad rozumem jest drogą do osiągnięcia kolejnego duchowego stopnia, coraz to wyższego.

@Michael_Laitman 


Istota i korzeń połączenia, cz. 4

каббалист Михаэль Лайтман Dlaczego powinniśmy się połączyć? 

Pytanie: Według gematrii „Natura” i „Stwórca” mają jedno i to samo cyfrowe znaczenie. Można określać „natura”, można też „Stwórca”, można nazywać „prawa natury” lub „przykazania Stwórcy”. Czy jest to jedno i to samo. Jaki jest cel natury?

Odpowiedź: Natura ma jeden cel: doprowadzić stworzenia, które stworzyła celowo oddzielone od niej, nie znajdujące się w tej samej koordynacji, w tym samym integralnym systemie z nią, aby poprzez swój stopniowo rozwój same zdecydowały, że ich połączenie między sobą i naturą – to najlepszy stan.

Pytanie: To, jakby dwie tendencje lub dwie siły, które nas rozwijają. Pierwsza siła emanuje, integruje; druga – otrzymuje, absorbuje. I tak na wszystkich poziomach.

Tak, jak na poziomie nieożywionym atomy łączą się w molekuły, molekuły w bardziej złożone organizmy, tak również na poziomie ludzkim zachodzi integracja: ludzie z małych formacji plemiennych zintegrowali się w mega-miasta.

Z drugiej strony widzimy, że obecnie następuje stały wzrost egoizmu. Czyli materia staje się coraz bardziej złożona, różnorodna, dzieli się, udoskonala. Dlaczego tak ważne jest zrozumienie tych dwóch tendencji? Dlaczego powinniśmy się zjednoczyć?

Odpowiedź: Dlatego, że musimy upodobnić się do ogólnej natury. A ona jest integralna, globalna we wszystkich swoich przejawach. Widzimy, że galaktyki odsuwają się od siebie, gwiazdy eksplodują, powstają planety, ale wszystko to dzieje się w ogólnej tendencji.

Po pierwsze, wszystko jest powiązane ze sobą. Dlatego, jeśli gdzieś we Wszechświecie dzieje się coś nawet z najmniejszą cząsteczką, to praktycznie odczuwa to cały wszechświat. Ponieważ wszystko pochodzi z jednego korzenia i działa pod wpływem jednej siły, zwanej „Wielkim Wybuchem”.

Cokolwiek by się wydarzyło, wszystko ma swój korzeń wywodzący się z Wielkiego Wybuchu. Wszystko się rozprzestrzenia stamtąd. A zatem wszystkie znane nam i nieznane części materii, na wszystkich poziomach, wszystkie wydarzenia, wszystkie prawa – wszystko to jest ze sobą powiązane.

W kosmologii proces, który nastąpił po Wielkim Wybuchu, nazywa się procesem wielkiego zjednoczenia, kiedy wszystkie elementy zaczęły łączyć się, integrować i formować we wszelkiego rodzaju materialne formy.

Ciąg dalszy nastąpi…

Z programu TV „Analiza systemowa rozwoju narodu Izraela”, 24.03.2019