Artykuły z kategorii Stwórca

Odkryć Boga

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie z Facebooka: Jak można umieścić Boga w systemie? Bóg stworzył ten świat, a Pan uważa, że Jego można pojąć ludzkim umysłem?

Odpowiedź: Nie, ja tak nie uważam. Masz absolutnie rację. Boga nie można umieścić w systemie, Jego nie można odkryć ludzkim rozumem i ludzkimi uczuciami.

W tym celu musimy stworzyć takie warunki w sobie, aby uzyskać właściwości, uczucia, definicje, adekwatne Stwórcy – adekwatne Bogu. I wtedy w nich zaczniemy Go czuć.

Jak wszystko w naszym świecie: jeśli doświadczam jakiegoś zjawiska, to ono istnieje we mnie i dlatego mogę je poczuć na zewnątrz siebie. Tak są zbudowane wszystkie nasze urządzenia.

Jeśli jakieś urządzenie nie jest nastrojone na tą częstotliwość lub zjawisko, które muszę zbadać, to go nie poczuję. Załóżmy, bez odbiornika radiowego nie mogę wychwycić fal radiowych, nie mam takiego aparatu zmysłowego.

Dlatego zwykły człowiek w naszym świecie nie może poczuć Boga, Stwórcy, jeśli prawidłowo nie nastroi się na Niego. Co to znaczy nastroić się? W tym celu istnieje metoda zwana „nauką Kabały”. Jest to metoda odkrycia Stwórcy człowiekowi w naszym świecie.

Ona opiera się na tym, że stopniowo daje człowiekowi możliwość nabycia adekwatnych Stwórcy właściwości. I wtedy człowiek może w nich odkryć Stwórcę.

Z programu TV „Nowości z Michaelem Laitmanem”, 31.08.2017


Istota nauki Kabała, cz.3

каббалист Михаэль ЛайтманŹródło wszystkich sił natury

Pytanie: Kim jest Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca – jest to wyższa siła łącząca w sobie wszystkie inne siły świata.

Pytanie: W pierwotnych źródłach kabalistycznych powiedziane jest że: „Niemożliwym jest zrozumieć Stwórcę bez odczuwania“. Czy to jest prawdą?

Odpowiedź: Tak. Ponieważ wszystko co rozumiemy i poznajemy z odczuć, wyrażone jest dokładnie tak jak to robi małe dziecko które wkłada wszystko do ust żeby spróbować jak smakuje. Dla dziecka smak jest głównym receptorem oraz najważniejszym organem doznań. Dlatego także my powinniśmy odczuwać wszystko w naszych pięciu organach zmysłów: wzroku, słuchu, zapachu, dotyku, smaku.

Kiedy coś w nich czujemy to wtedy wszystko składa się na pewien system i z niego pochodzą wszystkie nasze nauki. Ponadto uzupełniamy nasze organy zmysłowe narzędziami które poszerzają zakres naturalnych zmysłów: lornetki, mikroskopy, teleskopy itd.

Jednak w rzeczywistości istnieją takie siły, których nasze organy zmysłów nie wychwytują. Dlatego nauka Kabały pozwala nam na to żeby rozwijać dodatkowy organ zmysłu, łączący w sobie również pięć zmysłów, ale na innym poziomie.

Badając ich naturę, odkrywamy wspólne Źródło zwane „Stwórcą” i zaczynamy poznawać w jaki sposób one wpływają na nas, jak określają wszystkie warunki, wszystkie siły oraz okoliczności w których znajdujemy się. Wtedy już studiujemy system sił określający nasze życie.

W ten sposób zaczyna się świadome istnienie człowieka kiedy już wiemy co było, co będzie, dlaczego było i dlaczego tak będzie, czy możemy coś zmienić w przyszłości itd. Oznacza to, że życie staje się nie tylko świadome, ale także możliwe do sterowania. Właśnie ta wiedza jest przedmiotem i celem nauki Kabały.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 12.11.2018


Czy Stwórca posiada obraz?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Nie rozumiem Pana interpretacji Stwórcy. Pan nazywa Go „naturą”, ale czy ta koncepcja nie jest sprzeczna z Torą? Przecież Tora odkrywa charakter Stwórcy, jako osobowości.

Odpowiedź: W żadnym przypadku. Jeśli będziesz rozumieć to w ten sposób, to dojdziesz do kultu bożków.

Stwórca nie posiada żadnego obrazu, żadnej specyfiki. Jest to siła obdarzania i miłości, która wypełnia cały wszechświat. A ponad tym znajduje się ta sama siła, ale ona nazywa się Acmuto, co oznacza „poza wszelkim związkiem ze stworzeniami” i dlatego nie możemy jej w żaden sposób nazwać.

A wszystkie przypisywane Jemu epitety („groźny”, „straszny” itd.) są dane tylko w odniesieniu do naszej percepcji, tak jak małe dziecko nazywa matkę lub ojca złymi. W rzeczywistości oni pokazują jedynie w taki sposób swoją postawę wobec niego, aby wywołać w nim jakąś reakcję, właściwe działania, starając się je uformować. A w rzeczywistości nie ma w nich tych właściwości.

Pytanie: Co ma się na myśli, kiedy mówi się, że Stwórca – to Natura?

Odpowiedź: Natura – jest wszystkim tym, węwnatrz czego znajdujemy się. Jednym z imion Stwórcy w języku hebrajskim jest Elokim. Liczbowe znaczenie słowa „Elokim” jest identyczne ze słowem „Natura”. O tym mówi się w wielu książkach kabalistycznych.

Z lekcji w języku rosyjskim, 16.12.2018


Od czego zależy życie materialne?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego jedni mają stosunkowo łatwe życie materialne, podczas gdy inni – pełne cierpienia?

Odpowiedź: To zależy od korzenia duszy i jej przeznaczenia.

Człowiek, który musi podążać do celu stworzenia, doświadcza wielu problemów. Ale on uczy się cały czas je rozwiązywać, w wyniku czego zaczyna rozumieć, że właśnie na tym opiera się jego wzajemna relacja ze Stwórcą.

Stwórca stawia małe zadania, a człowiek je rozwiązuje, i tak postępuje naprzód rozumiejąc lepiej Stwórcę i współpracując z Nim poprawniej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 14.10.2018


Fragmenty z porannej lekcji 17.05.2018

каббалист Михаэль Лайтман Z lekcji na temat „Wielkość Stwórcy”

W rzeczywistości nie ma nic oprócz Stwórcy i stworzenia. Dlatego wszystko, co niezbędne jest stworzeniom, to ujawnienie Stwórcy. A odkryć Go można, tylko odczuwając Jego potrzebę, ponieważ wszyscy odczuwamy do takiego stopnia, w jakim nam czegoś brakuje.

Początkowo nie odczuwamy żadnej potrzeby Stwórcy, znajdującym się w ukryciu. Tutaj jest cały problem, ponieważ chcemy pracować przeciwko ukryciu Stwórcy i pragnąć to, czego nie chcemy, dążyć do tego, do czego nas nie przyciąga. Dlatego cała praca odbywa się w ukryciu: Stwórca jest ukryty i ukryta jest Jego ważność w stosunku do nas.

W rzeczywistości nie jest niczym wielkim dla Stwórcy objawić swoją ważność stworzeniom. I wtedy stworzenie zrozumie w stu procentach swoją zależność od wyższego. Oczywiście, w tym przypadku wszystkie stworzenia rzucą się do Stwórcy i będą Mu całkowicie oddane. Wszakże nie ma nic bardziej korzystnego, niż przylgnąć do źródła życia.

Ale Stwórca chce, aby stworzenia były mu oddane nie ze względu na swoją zależność od Niego, a świadomie, rozumiejąc Jego wielkość i szczególność. Oznacza to, że przylgną do Niego nie, jako do źródła swojego istnienia, ale do Jego właściwości, jako obdarzającego i kochającego. Jest to jedyny powód, dla którego stworzenia pragną Stwórcy. Tutaj istnieje szczególny warunek, że Stwórca odkrywa się tylko wtedy, jeśli stworzenie dąży do Niego z powodu jego ważności, wyjątkowości.

Początkowo jest to zupełnie nietypowe dla człowieka, on nie odczuwa żadnej potrzeby takich właściwości, ale stopniowo zaczyna je doceniać, jako najważniejsze. Wtedy z oddaniem zaczyna pracować dla duszy, kiedy nie ważne jest dla niego jego materialne życie i całe istnienie, które zależy od Stwórcy. On gotów jest zlekceważyć to wszystko, aby tylko otrzymać od Stwórcy Jego właściwość – obdarzającego, kochającego.

To nie wynika już z osobistej korzyści stworzenia, a ze zrozumienia wielkości i wyjątkowości Stwórcy. Stwórca i stworzenie podnoszą się ponad wszystkie indywidualne korzyści w tej intencji obdarzać siebie nawzajem.

Stwórca wysyła nam jakby problemy o różnym stopniu skomplikowania, aż do największego. A stworzenie musi podnieść się ponad wszystkie te problemy w swoim stosunku do Stwórcy, aby pokazać, że w relacjach między nimi nie ma nic osobistego. Żaden nie chce otrzymywać od drugiego osobistych korzyści, komfortu, przyjemnego odczucia.

Wszystko, co otrzymujemy od siebie nawzajem – jest okazją, aby udowodnić sobie, że znajdujesz się ponad swoim osobistym, egoistycznym napełnianiem w sercu i rozumie, a troszczysz się tylko o dobro drugiego. Oznacza to, że stworzenie działa dla dobra Stwórcy, a Stwórca dla stworzenia, aż w końcu dochodzą do nieskończenie oddanej miłości, która jest pozbawiona jakiejkolwiek osobistej kalkulacji.

* * *

Dzięki temu, że cały czas, nawet sztucznie, przykładamy wysiłki, aby zjednoczyć się z przyjaciółmi, przezwyciężając obciążenie serca – budujemy siebie. Chociaż robimy to wszystko na poziomie materialnym, by zjednoczyć się w materialnej formie, ale otrzymujemy za to duchowe kli, wcale niezbudowane w wyniku naszych wysiłków, naszego ziemskiego serca i umysłu.

Tak się podnosimy. Materialne serce i umysł pozostają na (poziomie) materialnym, na cielesnym stopniu, a przyłożone wysiłki służą jedynie, jako przygotowanie do tego, aby uzyskać siłę wiary, w której możemy odkryć siebie, jako jedną duszę. To zupełnie inne uczucie, ponieważ wiara odnosi się już do duchowości.

W duchowym nikt nie odczuwa siebie, jako istniejącego osobno, samodzielnie, a tylko razem. To jest już nowe pojęcie. To wspólne „ja”, w którym wszyscy jednoczą się jak jeden, nazywa się człowiekiem.

* * *

Musimy podjąć całkowity wysiłek przeciw swojemu egoistycznemu pragnieniu. Ale te wysiłki same w sobie nie budują niczego duchowego, a tylko stwarzają warunki do otrzymania duchowego naczynia. Duchowe naczynie nie buduje się z naszych materialnych wysiłków, jednakże te wysiłki konieczne są do tego, aby otrzymać z góry właściwości Biny – duszę.

Z porannej lekcji 17.05.2018


Wyprzedzić plan Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co kabalista może zmienić w swoim losie, jeśli wszystko jest zapisane w reszimot (zapisy informacyjne)? Tylko przyspieszyć przejście ciężkich stanów?

Odpowiedź: Nic nie robimy sami, dlatego że oprócz nas istnieje Stwórca, który nie potrzebuje żadnych naszych działań. Ale wykonując wszystkie działania w szybszym tempie, niż jest to zaplanowane przez Stwórcę, jakby wyprzedzamy Jego plan.

Przy tym swoimi wysiłkami, swoimi właściwościami, które rozwijamy w sobie, sami poznajemy ten plan. Dlatego, jeśli działamy z wyprzedzeniem, to to jest nasza wygrana. A jeśli posuwamy się naprzód za pomocą „kija ku szczęściu”, tak jak cała ludzkość wciąż się porusza, to nie czujemy nic poza naszym światem i nie ma w tym nic dobrego.

Pytanie: Czyli, jeśli będziemy działali z wyprzedzeniem, to nasze reszimot odkrywają się szybciej?

Odpowiedź: Na tym właśnie polega ewolucja społeczna. Dlatego, jeśli będziemy działać, to przyspieszymy ją, ponieważ będziemy w tym uczestniczyć sami niepoganiani przez naturę, a dobrowolnie posuwając się naprzód.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.08.2018


Jak prawidłowo komunikować się ze Stwórcą?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak prawidłowo komunikować się ze Stwórcą w ciągu dnia?

Odpowiedź: W dowolny sposób, najważniejsze – to nie zapominać.

Możecie komunikować się z Nim z zupełnie różnych stanów: kochać, nie kochać, upominać, strofować, błogosławić. Róbcie, co chcecie! Postarajcie się odnaleźć Stwórcę, ukrywającego się za wszystkimi wydarzeniami, najważniejszą rzeczą jest uchwycić się Jego i nie puszczać. Spróbujcie znaleźć w sobie taki stan, kiedy chwytając Stwórcę, cały czas żyjecie z tym.

Nie macie pojęcia, jak nagle zaczniecie rozumieć, że życie, jak kłębek wełny, zaczyna rozplątywać się w całkowicie przewidywalny, zrozumiały, przyczynowo-skutkowy sposób. Pojawi się więź z korzeniem, ze Źródłem wszystkiego, co się z wami dzieje.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.09.2018


Czy można ujarzmić Stwórcę?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy można ujarzmić Stwórcę na drodze do celu?

Odpowiedź: Ujarzmić Stwórcę oczywiście można. Stwórca jest całkowicie nam oddany. Chce, abyśmy wykorzystywali Go w 100%. 

On chce pracować tylko dla naszych pragnień. W tym celu, On w zasadzie przejawia się nam. Z Jego strony nie ma żadnych problemów, aby stale nas obdarzać – to Jego istota. Dlatego nie ma sensu Go ujarzmiać. On z góry podjął tę decyzję, żeby wzbudzić w nas możliwość naprawy i podniesienia się do Jego poziomu. To po pierwsze.

Po drugie, Stwórca nie jest rodzajem ludzkiej formy, który można ujarzmić itd. To jest system, ogromne urządzenie składające się z przeciwnych sił, pozytywnych i negatywnych.

W zależności od tego, jak bardzo jesteśmy w niej podobni do Stwórcy, to znaczy właściwości obdarzania i miłości, współczucia i wzajemnego połączenia, tak bardzo możemy wywołać w sobie pozytywne oddziaływanie tego systemu.

Z wideokonferencji ze studentami Międzynarodowej Akademii Kabały, 21.05.2017


Jedyna siła ewolucji natury, cz.2

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest wyższa, absolutna siła natury, która zarządza całym wszechświatem i czym się ona różni od podstawowych naturalnych sił znanych nauce: grawitacyjnych, jądrowych, elektromagnetycznych?

Odpowiedź: Wszystkie pozostałe siły człowiek odkrył na miarę rozwoju swojego rozumu i one istnieją tylko na tym poziomie, gdzie my istniejemy i badamy. Jeśli rozwijalibyśmy się w innej formie i na innym poziomie, to odkrylibyśmy inne siły, inny świat.

Różnica pomiędzy tymi wszystkimi siłami i wyższej siły natury jest w subiektywności ich postrzegania. Wszystko zależy od człowieka – od poziomu jego badań i poznania. Bez niego nie ma nic i nie można powiedzieć, że coś istnieje.

Pytanie: A jeśli spojrzeć nie subiektywnie a obiektywnie?

Odpowiedź: To nie jest możliwe, nie jesteśmy zdolni do obiektywnych badań, dlatego że jesteśmy stworzeni przez wyższą siłę z określonymi właściwościami. Jeśli nie obserwuję jakiegoś zjawiska, to ono nie istnieje. Ono przejawia się tylko w moim postrzeganiu i w takiej formie, w jakiej ja ją odczuwam.

Pytanie: A co istnieje w rzeczywistości?

Odpowiedź: Nie istnieje nic oprócz jednej wyższej siły, która leży u podstaw całej natury. A my odbieramy tę siłę w różnych formach, różnych właściwościach w zależności od stwarzanych przeze mnie form i właściwości.

Pytanie: Czy z tego wynika, że postrzegamy tę jedyną siłę w postaci pewnych fragmentów w zależności od poziomu swojego rozwoju? I czy to postrzeganie w przyszłości się zmieni?

Odpowiedź: Wszystko zależy od człowieka, przecież świat istnieje w jego percepcji, a oprócz niego istnieje tylko jedna wyższa siła, która tworzy całe nasze życie, która nazywa się „Natura”. Wszystkie odkrycia istnieją w nas, jako konsekwencje jednej istniejącej siły.

Wszystko, co widzę, czuję, myślę, wszystko we mnie i wokół mnie, wszystkie moje uczucia i rozum jest przejawem wyższej siły. Człowiekowi jest dana możliwość oddzielenia się od tej siły i w tym oddzieleniu poczuć się istniejącym w określonej rzeczywistości, którą nazywamy tym światem.

Pytanie: Jakie są właściwości tej jednej siły?

Odpowiedź: Jej jedyna właściwość – to obdarzanie, darowanie, emanacja, jakby źródło, które cały czas daje, daje, daje… Tak ją odczuwamy. Odkrywamy nie ją samą, a jej stosunek do nas, jej obdarzanie.

I wyjaśniamy, że poprzez pierwsze działanie obdarzania ta wyższa siła stworzyła w nas zdolność odczuwania jej oddziaływania i odróżniania jej i siebie, jako istniejących poza nią. Właśnie to rozdzielenie pozwala nam odczuwać samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość.

Z rozmowy o nowym życiu, 27.06.2017


Świat kabalisty

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy może Pan opisać życie człowieka, który przeszedł dużą ilość stopni wywyższenia i samopoznania? Może on robi coś specjalnego?

Odpowiedź: Z materialnego punktu widzenia on zachowuje się jak wszyscy inni ludzie.

Jego wewnętrzny świat – to połączenie ze Stwórcą, ale na zewnątrz nie widać po nim nic.

Pytanie: Czy on widzi jakieś ukryte siły?

Odpowiedź: On nimi żyje. Patrzy na innych ludzi, na nieożywioną, roślinną, zwierzęcą naturę i widzi, jak Stwórca kieruje wszystkim, widzi przyczynę wszystkiego, co się dzieje.

Pytanie: Więc przed nim nic nie jest ukryte? Żadne tajemnice?

Odpowiedź: To zależy od tego, na jakim etapie się znajduje. Jeśli teraz, powiedzmy jest on na 50-tym stopniu ze 125-ciu, to oczywiście przed nim jest jeszcze wiele ukryte. On nie osiągnął jeszcze pełnego objawienia kontroli Stwórcy.

Pytanie: Czy on widzi Stwórcę za innymi ludźmi?

Odpowiedź: Absolutnie za wszystkim! Kiedy ktoś robi dobry lub zły uczynek, on rozumie, że to zrobił Stwórca, nie człowiek.

Pytanie: Aby widzieć za wszystkim Stwórcę konieczne jest włożenie wysiłków?

Odpowiedź: Oczywiście, za każdym razem człowiek odkrywa większą głębię wpływu Stwórcy. I za każdym razem Stwórca jest inny, coraz większy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.02.2018