Artykuły z kategorii Stwórca

Przywilej Wyższej Siły 

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego nie możemy zmierzyć naszych uczuć? 

Odpowiedź: To nie jest nam dane. Przy pomocy pewnych urządzeń, w jakimś stopniu możemy zmierzyć reakcję naszych zakończeń nerwowych, impulsów, ale nie samych uczuć, dlatego że są one mierzone pragnieniami.

Pragnień też nie da się zmierzyć. Stwórca lub najgłębsza siła świata – to pragnienia. Dlatego musimy po prostu zaakceptować, że możemy z nimi pracować w bardzo zewnętrznej formie, ale nie możemy ich zrozumieć, zmierzyć, zarządzać nimi.

To jest przywilej Wyższej Siły, która stworzyła pragnienie na nieożywionym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim poziomie, a następnie zbudowała materię wokół tego pragnienia.

Z programu TV „Umiejętności zarządzania”, 07.08.2020


Moje myśli na Twitterze, 04.11.20

Stwórca postanowił stworzyć człowieka z wielkim pragnieniem do otrzymywania, do tego aby był Mu przeciwny, nie zgadzał się z Nim, stawiał Mu opór, a nawet czuł do Niego złość i nienawiść. Wszystko to musi istnieć w naszej podstawie, abyśmy mogli poczuć i zrozumieć Stwórcę oraz zjednoczyć się z Nim.

Człowiek musi łączyć w sobie dwa przeciwieństwa: ciemność i światło, zło i dobro. Zło musi pojawić się wcześniej, aby człowiek zapragnął odłączyć się od niego, wznieść się ponad swoją naturę. Pragnienie czerpania radości rozwija się dzięki światłu, poprzez wielokrotne łączenie się z nim i odłączanie się od niego.

Stwórca przygotowuje stworzenia: buduje nas i łamie, i tak wciąż na nowo. Zbudował i zniszczył wszystkie stopnie, wszystkie światy, aż do świata Nieskończoności. Przygotował wszystkie stany naprzeciw siebie, aby człowiek mógł żyć wśród nich i wznosić się ponad nie, ponad dobro i zło.

Wiara oznacza wzniesienie się ponad własną opinię na rzecz opinii Stwórcy. Nasza opinia to wiedza. Każdy stopień zaczyna się od ciemności, od tego, czego domaga się moja natura, ale dążę do opinii Stwórcy i za każdym razem muszę się wznosić. Nie myślę i nie robię tego, co chcę, ale robię to, czego chce Stwórca.

Stwórca jest właściwością miłości i obdarzania. Spełniając Jego pragnienie, organizuję system komunikacji między mną a Stwórcą za pośrednictwem grupy, dziesiątki, całej ludzkości. Nie myślę ani nie pytam o siebie, ale tylko o innych: aby nie zapomnieli o celu ani nie odłączyli się od niego. Przekierowuję na nich swój umysł i serce.

Jeśli każdy człowiek zamiast o siebie będzie dbał o innych, przejdziemy ze ścieżki cierpienia na ścieżkę Tory, ścieżkę światła, pozbywając się koronawirusa i wszystkich innych problemów. Jeśli zaczniemy myśleć o jedności, wszystko na świecie automatycznie ułoży się. Musimy tylko naprawić nasze myśli.

Wszystko zostanie rozwiązane w myśli”. W ten sposób zrównoważymy wszystkie siły natury, które obecnie celowo mieszają w naszym życiu, jak podczas tasowania talii kart. Wszystko zależy wyłącznie od naszego pragnienia na poziomie ludzkim, który jest najwyższym poziomem tego świata.

Poczujemy nasze prawdziwe ludzkie moce, wszystko, co jest przed nami ukryte we Wszechświecie: czarne dziury i ciemną materię, wszystkie siły, które działały przed stworzeniem świata i które go stworzyły. Zaczniemy zagłębiać się w tworzenie i wyczujemy, gdzie jesteśmy. To nie jest fantazja, ale prawdziwa nauka: Kabała.

Wszystko zaczyna się od tego, że każdy człowiek myśli nie o sobie, ale o swoim bliźnim, o każdym, a tym samym wznosi się na wyższy stopień. Wyjście z siebie oznacza wejście na poziom Stwórcy, ponieważ istnieje On ponad naszymi egoistycznymi myślami i pragnieniami. Wiara ponad rozumem jest drogą do osiągnięcia kolejnego duchowego stopnia, coraz to wyższego.

@Michael_Laitman 


Istota i korzeń połączenia, cz. 4

каббалист Михаэль Лайтман Dlaczego powinniśmy się połączyć? 

Pytanie: Według gematrii „Natura” i „Stwórca” mają jedno i to samo cyfrowe znaczenie. Można określać „natura”, można też „Stwórca”, można nazywać „prawa natury” lub „przykazania Stwórcy”. Czy jest to jedno i to samo. Jaki jest cel natury?

Odpowiedź: Natura ma jeden cel: doprowadzić stworzenia, które stworzyła celowo oddzielone od niej, nie znajdujące się w tej samej koordynacji, w tym samym integralnym systemie z nią, aby poprzez swój stopniowo rozwój same zdecydowały, że ich połączenie między sobą i naturą – to najlepszy stan.

Pytanie: To, jakby dwie tendencje lub dwie siły, które nas rozwijają. Pierwsza siła emanuje, integruje; druga – otrzymuje, absorbuje. I tak na wszystkich poziomach.

Tak, jak na poziomie nieożywionym atomy łączą się w molekuły, molekuły w bardziej złożone organizmy, tak również na poziomie ludzkim zachodzi integracja: ludzie z małych formacji plemiennych zintegrowali się w mega-miasta.

Z drugiej strony widzimy, że obecnie następuje stały wzrost egoizmu. Czyli materia staje się coraz bardziej złożona, różnorodna, dzieli się, udoskonala. Dlaczego tak ważne jest zrozumienie tych dwóch tendencji? Dlaczego powinniśmy się zjednoczyć?

Odpowiedź: Dlatego, że musimy upodobnić się do ogólnej natury. A ona jest integralna, globalna we wszystkich swoich przejawach. Widzimy, że galaktyki odsuwają się od siebie, gwiazdy eksplodują, powstają planety, ale wszystko to dzieje się w ogólnej tendencji.

Po pierwsze, wszystko jest powiązane ze sobą. Dlatego, jeśli gdzieś we Wszechświecie dzieje się coś nawet z najmniejszą cząsteczką, to praktycznie odczuwa to cały wszechświat. Ponieważ wszystko pochodzi z jednego korzenia i działa pod wpływem jednej siły, zwanej „Wielkim Wybuchem”.

Cokolwiek by się wydarzyło, wszystko ma swój korzeń wywodzący się z Wielkiego Wybuchu. Wszystko się rozprzestrzenia stamtąd. A zatem wszystkie znane nam i nieznane części materii, na wszystkich poziomach, wszystkie wydarzenia, wszystkie prawa – wszystko to jest ze sobą powiązane.

W kosmologii proces, który nastąpił po Wielkim Wybuchu, nazywa się procesem wielkiego zjednoczenia, kiedy wszystkie elementy zaczęły łączyć się, integrować i formować we wszelkiego rodzaju materialne formy.

Ciąg dalszy nastąpi…

Z programu TV „Analiza systemowa rozwoju narodu Izraela”, 24.03.2019


Stwórca jest wszystkim

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pojęcie Stwórcy jest nie bardzo jasne. Czy Stwórca – to siła natury, to wyższe światło, to my? Czy to wszystko jest Stwórcą?

Odpowiedź: Stwórca – to przede wszystkim źródło wszystkiego, co się dzieje wszystko, co by się nie wydarzyło.

Stwórca jest tym, w czym istniejemy.

Stwórca jest wszystkim, co napełnia mnie i działa we mnie, z wyjątkiem jedynego punktu, który nazywa się wolną wolą i pozwala określić czy istnieje ktoś oprócz Niego, czy też nie ma nikogo oprócz Niego.

Pytanie: Czy to jest siła czy prawo?

Odpowiedź: Stwórca jest zarówno siłą, jak i prawem i wszystkim, co istnieje. Jest to manifestacja jednej siły, którą można poczuć, jako jedność. Ale jedność sugeruje, że istnieje wiele sił i wszystkie znajdują się w jedności. W taki sposób przejawia się w stosunku do człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.11.2019


Aktualność kabalistycznej wiedzy

каббалист Михаэль Лайтман Mądrość Kabały przedstawia sobą, po prostu porządek schodzenia korzeni, uwarunkowany przez związek przyczynowo-skutkowy, który podlega stałym i absolutnym prawom, które są związane ze sobą i ukierunkowane na jeden wzniosły, ale bardzo ukryty cel – „odkrycie… Stwórcy… stworzeniom w tym świecie“. (Baal HaSulam, artykuł „Istota nauki Kabały”)

Nauka Kabały jest przeznaczona dla stworzeń na tym świecie, aby ukierunkować je na poznanie Stwórcy, które odbywa się według absolutnych i stałych praw, stopniowo prowadzących ludzi do Jego poznania, odczucia, postrzegania i ostatecznie do połączenia się z Nim, tj. pełnego odkrycia Stwórcy. 

A kim jest Stwórca? Jest to najwyższa, integralna, ogólna siła natury, która zawiera w sobie absolutnie całe stworzenie. 

I dlatego osiągnięcie tego stanu daje nam możliwość zrozumieć, co naprawdę się dzieje, w jakiś sposób reagować na to prawidłowo, jak Stwórca nami kieruje  i jak możemy na Niego wpływać. 

Przy pomocy nauki Kabały możemy zobaczyć nasz udział w stworzeniu, w Naturze. Przecież Kabała jest nauką o Naturze, o wszystkim, co zostało stworzone, w tym o jego korzeniu, tj. Stwórcy. 

A zatem, znajomość tej nauki, szczególnie w naszych czasach, jest nam naprawdę nieodzowna. Popycha nas ku temu nasz rozwój, który odbywa się na drodze ciągłego wzrostu cierpienia, niezrozumienia, aby zmusić nas do zapoznania się ze Stwórcą, do Jego odkrycia, do zrozumienia, jak bardzo konieczne jest bycie z Nim w kontakcie. 

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.01.2020 


Ujrzeć Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jestem gotów uwierzyć, że nie ma nikogo oprócz Niego. Ale jak zobaczyć Stwórcę? Nie ma szans.

Odpowiedź: Jak to nie ma szans? Jest szansa. Po to właśnie zajmujesz sie Kabałą, aby zobaczyć Stwórcę.

Zobaczyć – to nie znaczy ujrzeć oczami. Na świecie jest wiele rzeczy i zjawisk, których nie widzimy, ale możemy poczuć. Dlatego musimy rozwinąć w sobie uczucie, które znajduje się powyżej naszej materii i wtedy poczujemy Stwórcę.

Stwórca – to pole. Jeśli na przykład wziąć pole magnetyczne, czy czujesz je naprawdę? Nie. A jeśli masz urządzenie, które może poczuć to pole, wtedy je poczujesz. Tak samo jest ze Stwórcą – to jest także pole, ale ono zawiera w sobie absolutnie wszystko!

Dlatego, aby Go poczuć musisz stworzyć w sobie szczególne uczucie, specjalne „urządzenie”, które ułowiło by to pole. I wtedy zobaczysz, że własciwość, którą nazywasz „Stwórcą“ wypełnia absolutnie wszystko.

Tym właśnie się zajmujemy. Kabała każdemu człowiekowi daje możliwość odkrycia Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.11.2019


Wywyższenie Stwórcy i wdzięczność wobec Niego

каббалист Михаэль Лайтман Kongres w Mołdawii. Lekcja nr 0

Pytanie: Jaka jest różnica między wywyższaniem Stwórcy i wdzięcznością wobec Niego?

Odpowiedź: Nie możesz być wdzięczny Stwórcy do czasu, dopóki nie wywyższysz Go w swoich oczach.

Kiedy możesz być wdzięczny Stwórcy? Wtedy jeśli uznasz że On jest wielki. Jeśli On całkowicie zarządza wszystkimi stworzeniami – ogarnia nie tylko Wszechświat, a wszystkie światy, wszystko co istnieje. To znaczy że najpierw musisz docenić Jego wielkość. A najważniejsza Jego wielkość jest w tym, że to On zarządza wszystkim, co jest w tobie. On definiuje wszystko.

Czując Jego wielkość, możesz już Mu dziękować za to, że cię przyciągnął, zajmuje się tobą, kształci, wychowuje. Przy czym każdego z nas traktuje wzruszająco osobiście, bardzo uważnie rozumie absolutnie wszystko, tworząc w nas uczucia, właściwości, myśli – za i przeciw.

Tak samo jak my bawimy się z dzieckiem – raz tak, a raz inaczej. W ten sam sposób Stwórca wychowuje nas, abyśmy dorastali, składając się z przeciwnych sił, myśli, uczuć.

To wszystko jest ogromną pracą wielkiego systemu zwanego „Stwórcą“. To nie jest po prostu właściwość obdarzania, a system działający na obdarzanie. Za to możesz być wdzięczny Stwórcy.

Z 0 lekcji kongresu w Mołdawii, 05.09.2019


Pojęcie Boga w Kabale

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie z Facebooka: Centralnym punktem wszystkich religii jest pojęcie „Boga“ kluczowe dla wszystkich religii. Co w Kabale oznacza Bóg?

Odpowiedź: Bóg w Kabale oznacza ogólną siłę natury, z wyjątkiem której nie istnieje nic.

Samo w sobie jest to abstrakcyjne pojęcie w odniesieniu do człowieka a o tym, co istnieje poza naszą wiedzą, nie możemy mówić. Nikt tego nigdy nie czuł. Taki stan Stwórcy, kiedy ta Wyższa Siła istnieje sama w sobie, jest nie tylko w odniesieniu do nas, i nie może być w żaden sposób przez nas zrozumiany, i dlatego ta siła nazywa się „Acmuto”, to znaczy On Sam w Sobie.

A wszystko co poznajemy i co dane jest nam poznać, to działania Wyższej Siły w stosunku do nas. Nauka Kabały zajmuje się odkryciem tych działań w stosunku do człowieka.

Tę Wyższą Siłę nazywamy „Stwórcą”, ponieważ On stworzył człowieka, On stworzył w człowieku wszystkie właściwości, w których odczuwamy nasz świat i poprzez nasze odczucia możemy zbadać samego Stwórcę – tego, który nas stworzył. Możemy zbadać, dlaczego On nas stworzył z takimi właściwościami, z takimi ograniczeniami albo na odwrót – z możliwościami i czego Stwórca od nas chce.

Rozwijając się w tym kierunku, zaczniemy poznawać Jego Samego, to znaczy – Stwórcę. Nie Acmuto, nie Jego Samego w Sobie, a właśnie Stwórcę w stosunku do nas. W ten sposób zbadamy Jego działania, jak On stworzył nasz świat i resztę światów, czyli pewien system połączeń między Nim a nami.

Taki system połączeń, stopniowo zstępujących do nas stopni, nazywa się „światami”. Ten system oddziałuje na nas.

Studiując te światy, badamy Stwórcę, badamy siebie, przypatrujemy się samym sobie. Rozumiemy, w jakich stanach znajdujemy się w połaczeniu z Nim, i zgodnie z tym możemy zmienić swoje zachowanie, swoje działania, by wznieść się do wyższych połączeń, być bezpośrednio związanymi ze Stwórcą, dosłownie twarzą w twarz.

Oznacza to, że możemy zobaczyć, które nasze działania wywołują reakcję w Nim i odwrotnie. Jakie Jego działania powodują reakcje w nas, i osiągnąć absolutnie pełny, otwarty dwustronny związek.

Kiedy zaczynamy poznawać tę możliowość, stopniowo ją odkrywać i osiągać, to przy tym naturalnie zmieniamy swoje zachowanie zgodnie z tym, co odkrywamy, i wchodzimy na zupełnie inny poziom swojego rozwoju, kiedy zaczynamy zmieniać się w podobnych do Stwórcy. Przy tym nasz świat i my sami radykalnie zmieniamy się, i nasz stan staje się coraz bardziej bezpieczny, wygodny, poprawny, prawdziwy.

Pytanie: Kogo nazywam Bogiem, jeśli zajmuję się Kabałą?

Odpowiedź: Bogiem nazywam ogólną siłę natury. Ona nazywa się „Elokim” zgodnie z gematrią (wartością liczbową tego słowa) równą „Tewa – Natura”. Całą naturę, którą odkrywam, wszystko co wpływa na mnie z zewnątrz nazywam Stwórcą, a wszystko co jest we mnie, nazywam pochodnym Stwórcy.

Taki jest cel naszej pracy, nauki i wszelkiego rodzaju działań, aby stworzyć absulotne podobieństwo między nami a Stwórcą, w pragnieniach, intencjach, działaniach i osiągnąć całkowite harmonijne połączenie.

Tak, jak odkrywam, że wszystkie właściwości Stwórcy są obdarzaniem i miłością, tak też wznoszę się do tych właściwości. Wszystko to jest postrzegane przez uczucia, ponieważ człowiek jest istotą zmysłową. A rozum jest mu dany po to, by zarządzać tymi uczuciami i ukształtować je na podobieństwo Stwórcy.

Tylko do tego jesteśmy stworzeni. Ale, aby dojść do tej decyzji, konkluzji i działania, musimy przejść przez bardzo długi etap historycznego rozwoju: nieożywionego, roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego.

Teraz doszliśmy do ostatniego etapu ludzkiego rozwoju. Pozostaje nam tylko odkryć Stwórcę i upodobnić się do Niego. Wtedy będziemy nazywać się ludźmi – „Adam” (w tłumaczeniu oznacza „podobny”).

Z programu TV „Wiadomości z Michaelem Laitmanem”, 31.08.2017


W każdym przyjacielu widzieć Stwórcę

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak uchronić się przed osłabieniem z powodu negatywnych słów i emocji, które często otrzymuję od innych ludzi zajmujących się Kabałą?

Odpowiedź: Należy odnosić się do tego bardzo prosto: nie ma nikogo innego – jest tylko Stwórca. To On obleka się w innych przyjaciół, którzy wydają się istniejącymi, i poprzez nich przeprowadza na tobie swoje ćwiczenia.

Nagle wydaje ci się, że przyjaciele coś mówią do ciebie, albo lekceważą cię, albo poniżają cię. W rzeczywistości to nie oni, a Stwórca tak postepuje z tobą. Dlatego zawsze zwracaj na nich uwagę, ale zdawaj sobie sprawę, że otrzymujesz to od Stwórcy.

Dlatego, za każdym przyjacielem należy widzieć Stwórcę. I wtedy nie będziesz miał do nich żadnych pretensji, a tylko do siebie, albo do Stwórcy.

Pytanie: I to wszystko pochodzi od Stwórcy w celu naszego postępu?

Odpowiedź: Oczywiście.

Pytanie: Czy poniżenia przynoszą człowiekowi duchowy postep?

Odpowiedź: Wszystkie chwile w życiu mają na celu to, by posunąć was do przodu. Stwórca nieustannie przyciąga was do siebie, nawet jeśli tego nie czujecie. On tylko tym się zajmuje.

Z lekcji w języku rosyjskim, 23.06.2019


Manifestacja Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy właściwe jest postrzeganie wszystkich doznań, jako rezultatu wpływu Stwórcy?

Odpowiedź: Naturalnie. Nic innego nie ma.

Nawet to, że stoi przede mną jak gdyby jakiś człowiek lub większa liczba grup na świecie, to osobiście postrzegam tylko jako manifestację Stwórcy.

Stwórca daje mi mnóstwo ludzi, do których muszę się zwrócić i przybliżyć do Niego. On daje mi taką szansę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.03.2019