Uczyć się od mędrców

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego Pana nie zadowala „pszat”, zrozumienie (znaczenia) odkrytego sensu Tory? Po co wchodzić w jej wewnętrzne, ukryte warstwy?

Odpowiedź: Nie jest możliwe zrozumienie Tory- jak pisze Baal HaSulam w „Przedmowie do TES” i jak pisze Gaon z Wilna w swoim modlitewniku – nie rozumiejąc wszystkich 4-ech jej warstw.

Mędrcy, którzy pisali dla nas Torę, i wszystkie święte księgi, pisali je ze swojego poziomu zrozumienia całej rzeczywistości, a nie tylko odkrytej dla nas, ziemskiej części. Tak więc, chcę się uczyć od tego, co oni odkryli w Torze, a nie ograniczać się do działań mechanicznych.

Nie pojmując wewnętrznego sensu Tory w ogóle nie rozumiem, co jest w niej napisane, co pragną przekazać mędrcy. Jestem podobny do dziecka, które nie umie czytać, a przeglądając książkę, widzi w niej tylko obrazki.