I znowu „szczególna droga“?

каббалист Михаэль ЛайтманOpinia (Sergej Kurginian, politolog): Progresywna droga rozwoju, którą podążał Zachód przez 500 lat, została zakończona. Była to wspaniała droga, ale dziś  ludzkość doszła do końca tej drogi. Potrzebna jest inna droga.

Jedynym krajem na świecie, który ją zna, jest Rosja. Mamy naprawdę przez wiele lat wypróbowane doświadczenie. Ponieważ Związek Radziecki znajdował się ciągle w procesie rozwoju. Ale ich cenne doświadczenia z ZSRR są zakazane. Wiem, że świat czuje ogromną pogardę dla Rosji.

Ale jednocześnie jest nadzieja, że Rosjanie się w końcu obudzą i wymyślą znowu coś nowego. Oczywiście że zostanie zrobionych wiele głupot, a potem świat będzie kradł te pomysły i poprawiał, doskonalił. Gdy ta nadzieja umrze, to Rosja zostanie ostatecznie skazana..

Mój komentarz: Ja osobiście jestem za tym, aby przejąć doświadczenia z byłego Związku Radzieckiego i za budową nowego integralnego społeczeństwa i ludzkości, ale oczywiście dopiero po wstępnym wprowadzeniu ogólnego, integralnego wychowania i edukacji. To właśnie ten brak wykształcenia ludności i jego zastąpienie przez przymusowe uczestnictwo pod czerwonym terrorem stworzyły wszystkie warunki dla niepowodzenia wielkiej komunistycznej idei.