Rzeczywistość za „ścianą“

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Zakładając, że istnieją dwie rzeczywistości, to odpowiednio do tego powinny istnieć rownież dwie historie. Istnieje historia materialnego, fizycznego świata, i istnieje duchowy plan tej historii…

Odpowiedź: To jest jedno i to samo. Duchowy plan – to tylko „podłoże“ bazowe, na którym znajduje się nasz materialny świat. Nasz świat istnieje w sieci sił, których nie odczuwamy. Te siły nazywamy duchowymi, dlatego że są wyższe i cieńsze, niż nasze odczucia. Po prostu jeszcze nie  przystosowaliśmy się, aby je odczuwać. Ale właśnie one determinują wszystko, co dzieje się, od nich, w zmaterializowanym świecie.

Pytanie: Ale w nauce opieramy się właśnie na przyczynowo-skutkowych relacjach tego świata …

Odpowiedź: Małe dziecko podchodzi do kranu w ścianie, otwiera zawór, nabiera wody. Uważa ono, że świat jest zbudowany tak, że z kranu w ścianie płynie woda. Ono nie wie, co znajduje się za ścianą. Dla niego w tym kranie znajduje się źródło wody. Tak i nauka postrzega wszystko, co dzieje się, poczynając od „ściany” naszego świata, a co istnieje za „ścianą”- mówi tylko nauka kabały.

Pytanie: A w jakiej relacji ze sobą znajduje się to, co jest tutaj, i to, co za „ścianą“?

Odpowiedź: W absolutnie pełnym związku. Istnieje sieć sił – ona jest pierwotna. Na niej formuje się całe duchowe, a następnie materialne. I ta sieć sił, jej prawa determinują wszystko – całą nadbudowę. Zobacz artykuł „Istota nauki kabały”, rozdział „Prawo korzenia i gałęzi w odniesieniu do światów“.