Przyszłość Europy jest w naszych rękach!

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak widzi Pan przyszłość Europy i rozwiązanie problemu grożącej konfrontacji pomiędzy emigrantami a rdzenną ludnością?

Odpowiedź: Europa poszerzyła imigracje, nie wymagając przy tym integracji. W wyniku tego znika tożsamość narodowa. W Europie pojawiło się nadmierne zróżnicowanie etniczne.

Istnieją dwa podejścia do problemu: wielokulturowość i / lub asymilacja.

Widzę problem w ogólnym zniszczeniu stosunków w społeczeństwie. Społeczeństwo staje się globalne, integralne, ale także coraz bardziej egoistycznie rozdrobnione. Społeczna obcość jest charakterystyczna dla całego społeczeństwa w całości. Nie będzie możliwe odbudować dawne społeczeństwo obywatelskie.

Możliwe jest zbudować je tylko w zachowaniu całej różnorodności, i utworzeniu nad nimi wspólnego „parasola miłości“. Jest to możliwe tylko przy użyciu metody kabały. Do tego doprowadzi nas, albo droga cierpienia, albo droga światła. A wybór drogi określa sukces naszego rozpowszechniania integralnej edukacji i wychowania (nauki kabały).