Przeznaczenie Żydów

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego Żydzi zachowali swoją religię, w przeciwieństwie do Babilończyków, Greków, Persów i innych?

Odpowiedź: Ponieważ Żydzi mają szczególne przeznaczenie w historycznym rozwoju wszystkich narodów.

Być może, chętnie rozpuściliby się wśród innych narodów, ale to jest niemożliwe! Żydzi muszą osiągnąć między sobą jedność i pokazać narodom świata, jak to zrealizować w naszym strasznym świecie, którego nic nie zbawi, z wyjątkiem zjednoczenia.

Z webinarium na temat „Bezpieczeństwo narodu żydowskiego”, 08.05.2016