Jak traktować codzienne życie?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak ludzie zajmujący się Kabałą, powinni odnosić się do codziennego życia?

Odpowiedź: Codzienne życie będzie toczyć się samo. Co w nim jest? Trzeba zarabiać, utrzymywać rodzinę, ale to wszystko jest dodatkowym obciążeniem.

Stosunek człowieka zajmującego się Kabałą do codziennego życia jest zupełnie inny. Zmienia się jego postrzeganie rzeczywistości. On zaczyna rozumieć, że wszystko pochodzi od Stwórcy i przechodzi celowo przez niego do otaczającego świata, aby on mógł połączyć cały świat i samego siebie ze Stwórcą – z jedyną siłą zarządzającą wszechświatem.

Innymi słowy, we wszystkich jego myślach i uczuciach, we wszystkim, co mówi i robi jest Stwórca. To natura, która w ten sposób kieruje człowiekiem. A jemu jest dany tylko punkt w sercu, jak gdyby zupełnie niezwiązany z całą wewnętrzną i zewnętrzną naturą. Ale z pomocą tego punktu on może wydostać się ze wszystkiego, co materialne, pomijać to i obserwować wszystko z zewnątrz.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.01.2017