Ekran to maksymalne podobieństwo do Stwórcy

Pytanie: Co oznacza pojęcie „reszimot są zawarte w ekranie”?

Odpowiedź: Po pierwszym ograniczeniu (cimcum Alef) ekran -masach staje się najważniejszym celem w całej naszej pracy.

Ekran jest moją jedyną troską, miejscem, w którym stale odczuwam siebie. Wszystko pozostałe, z wyjątkiem ekranu są to inne warunki, które przeznaczone są do wsparcia ekranu, i określają jego formę, charakter i jego dokładne ukierunkowanie.

Moim zadaniem powinniśmy skoncentrować się tylko na ekranie. Przy tym nie zwracam uwagi na to, jakie powstają we mnie pragnienia, jakie jest światło, co się dzieje w moim życiu, ponieważ podjąłem decyzję, że od teraz i dalej będę starał się upodobnić do wyższego. A podobieństwo do wyższego zagwarantuje mi ekran.

Wszystkie pozostałe warunki, zarówno zewnętrzne, jak również wewnętrzne, grupują i koncentrują się w tym jednym pojęciu „ekranu” (masach). I myślę tylko o tym: jakie optymalne, najbardziej możliwe działanie z wszystkich możliwych mam wykonać, by w każdym stanie stać się podobnym  do Stwórcy.

Nie interesuje mnie ani stan sam w sobie, który i tak nie zależy ode mnie, ani odczucia wewnątrz tego stanu! Dla mnie jest tylko ważne, aby zrozumieć, że otrzymałem ten stan od Stwórcy, i dlatego mam do wykonania takie działanie, które upodobni mnie do Niego. W tym znajduje się moja cała praca!

Nie ma znaczenia czy to jest najmniejszy stan (katnut), czy największy stan (gadlut), czy też stan pośredni! To nie jest dla mnie ważne, bo wszystko pochodzi od Niego. Całą moją uwagę kieruję na ekran.

I „reszimot, które zawarte są w ekranie”, są to dane, z którymi pracuję. Są to informacje o mnie samym, o wyższym – o poprzedzającym mnie stanie z góry, o niższym – zewsząd. „Reszimot” są to „zapisy” wszystkich moich wrażeń od wszystkiego, co już się wydarzyło i co się jeszcze wydarzy. Dane te gromadzą się w ekranie, a moja praca jest w tym, aby je wyjaśnić, uporządkować w zależności od ich ważności i w działaniu, aby upodobnić się do wyższego.

Formuła jest prosta, szukamy optimum. Oznacza to uczynić maksymalnie wszystko co możliwe, wybrać najlepsze.

Z lekcji do „Nauki dziesięciu sfirot”, „18.01.2012