Duchowy człowiek

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W naszym świecie, poprzez pojęcie „duchowość” domniemywa się szerokie spektrum właściwości człowieka od subtelnego zrozumienia sztuki do różnego rodzaju altruistycznych działań. Kogo z Pana punktu widzenia, można naprawdę nazwać duchowym człowiekiem? 

Odpowiedź: Duchowym człowiekiem można nazwać tego, kto opanował wejście w system zarządzania naszym światem.

Wyższy lub duchowy świat – jest to system, który w pełni wpływa i utrzymuje nas w swojej sieci. Możemy go odkryć, ale w określonych warunkach. Jeśli człowiek, przeprowadzając nad sobą  pewne działania, nabiera szczególnych właściwości, zaczyna czuć system wyższych sił i staje się duchowym człowiekiem.  

Ponieważ duchowe – jest to obszar, który zajmuje się układem wyższych sił, zarządzających naszym światem. Wydaje się nam, że to znajduje się gdzieś daleko. W rzeczywistości jest to tutaj obok nas, ale my tego po prostu nie odczuwamy.

Aby odkryć człowiekowi ten system, istnieje nauka kabały. Ona daje nam możliwość poczuć wyższe siły, przy czym tak realnie, że człowiek nie tylko czuje ten system, ale sam zaczyna przez niego zarządzać naszym światem. W takim stopniu, w jakim staje się duchowym, on łączy się z systemem wyższych sił i dlatego może włączyć się w zarządzanie wszechświatem.

A więc nauka kabały ma na celu doprowadzić całą ludzkość do możliwości zarządzania naszym światem, naszym losem, by zmienić świat, ale tylko przez system wyższego świata.

Dlatego dzisiaj odkrywamy, że nie możemy nic zrobić ze sobą, z naszym światem, z naszym życiem.

Znajdujemy się w strasznych stanach, gdy nie wiemy, co stanie się z nami jutro: rozpadają się rodziny, dzieci wyrzekają się rodziców, rozpadają się wszystkie układy społeczne, nauka i kultura znajduje się w impasie, wszystko gdzieś znika, przecieka przez palce w zapomnienie. Ludzie zaczynają pogrążać się w bezprzyczynej agresji, próżności, narkotykach, bezsensowności.

Kabała wyjaśnia ten ​​stan świata, który z jednej strony jest globalny, a z drugiej negatywny, anarchiczny – jako bardzo dobry stan. Właśnie z niego człowiek uświadomi sobie, że nie ma innego wyjścia, aby poprawić swoje życie, zrozumieć dlaczego żyje, odkryć sens życia – jak tylko przez naukę kabały.

Dlatego ona odkrywa się właśnie w naszych czasach, a przez wszystkie tysiąclecia była ukryta,  nazywając się tajną nauką. Właśnie odkrywając dla siebie tę naukę, człowiek będzie w stanie zobaczyć nasz świat przez system wyższych sił zarządzania i włączyć się w ten system. Wznosząc się nad wszystkim, osiąga poczucie wieczności i doskonałości.

Innymi słowy, duchowy człowiek – jest to ten kto zarządza siłami znajdującymi się za granicami materialnego świata, a zatem zarządza również swoim losem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.09.2015