Doceniajcie swoje życie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy istnienie naszego świata jest cenne?

Odpowiedź: Istnienie naszego świata jest niezwykle cenne, dlatego że tylko z tego stanu można osiągnąć naprawę.

Dlatego doceniajcie swoje życie i tę możliwość, która została wam dana. Bardzo polecam. Kto wie, czy taka możliwość jeszcze będzie i kiedy. Jak jest powiedziane: „Ceń życie dopóki żyjesz, bo martwy będziesz wielokrotnie”.

Z lekcji w języku rosyjskim, 06.11.2016