Czy za machsomem są kobiety?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy kobiety mogą przejść machsom?

Odpowiedź: Nie ma co do tego żadnych wątpliwości! W naszej historii było wiele kobiet, znajdujących się w duchowym świecie.

Nasze pramatki, prorokinie – te kobiety były wśród nas, aż do ostatnich pokoleń i mamy nadzieję, że nasze pokolenie będzie w stanie to wznowić.

Pytanie: Czy prorokinie były kabalistkami?

Odpowiedź: Prorokiem jest ten, kto rozmawia ze Stwórcą, a Stwórca odkrywa się przy pomocy nauki kabały. Nie będąc kabalistą nie jest możliwe, aby stać się prorokiem, nie jest możliwe, aby osiągnąć duchowy poziom Ojców.

Wszystkie kobiety, o których czytasz w Torze posiadają duchowe osiągnięcia i odczuwają Stwórcę. Na przykład Batja, której imię oznacza „córka Stwórcy” (bat jud-kej). Z jednej strony jest córką Faraona, z drugiej – wychowała Mojżesza. Skąd wzięły się te sprawiedliwe kobiety, które wychowały takich mężczyzn?

Myślałby kto, że wszystko dzieje się dzięki mężczyznom. Historia rozwija się przy pomocy kobiet. Uczymy się z nauki kabała, że połączenie między stopniami, miedzy poprzednimi i następnymi stanami realizuje się poprzez nukwę, przez malchut każdego parcufa, każdego stopnia.

Dlatego żeńska część zawsze rodzi następny stan, połączenie jest przekazywane z jednej żeńskiej części do drugiej, poprzez męską część. Jest to przeciwne do tego, co dzieje się w naszym świecie.

Pytanie: A jak kobiety przechodzą machsom, tak samo jak mężczyźni czy w inny sposób? Mężczyźni jednoczą się w grupie, w miłości do przyjaciół lecz kobiet to nie dotyczy.

Odpowiedź: Kobiety otrzymują to poręczenie, które osiągają mężczyźni a także siłę ekranu. Ich połączenie nie może być takie samo, jak u mężczyzn ponieważ każda z nich działa sama w sobie, u kobiet istnieje inna forma połączenia, poprzez mężczyzn.

Okazuje się, że męska część nie może osiągnąć połączenia pomiędzy stopniami bez żeńskiej części, a żeńska część nie może połączyć się bez pomocy mężczyzn. I dlatego Stwórca znajduje się właśnie pomiędzy męską i żeńską częścią. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie Go odkryć.

Mojżesz wyprowadził z Egiptu 600 000 mężczyzn w wieku od 20 do 60 lat, a cała reszta – byli to starcy, kobiety i dzieci, których było pięć razy więcej niż mężczyzn, i bez których niemożliwe jest pójść naprzód. Dlatego kabała prowadzi do naprawy rodziny i właśnie kobiecie gwarantuje ona dobrą przyszłość.

Z programu „Kabała dla początkujących”, 14.10.2010