Co możemy dać?

Kongres na pustyni Arava. Lekcja № 1

Pytanie: Jeżeli otrzymujemy tylko egoistycznie, a teraz chcemy zmienić intencję, aby osiągnąć obdarowywanie, to co dokładnie możemy dać? Niemamy co dawać, przecież chcemy tylko otrzymywać …

Odpowiedź: Możemy przekazać dla grupy nasze pragnienie obdarowywania. To wystarczy. Napełnianie przychodzi od Stwórcy a tęsknota za obdarzaniem pochodzi od nas. Osobiście nie mam nic do dawania, nie ma nic, co mogę dać. Dam ci dokładnie to, co „On” da mi „dla Ciebie”. Tak studiujemy połączenia pomiędzy parcufim: najpierw otrzymuje wyższy, a następnie daje niższemu to, co otrzymał on od jeszcze wyższego.

Powinniśmy zbudować między nami tylko intencję, aby mieć pragnienie obdarowywania i nie martwić się o to, co mogę dać.

Z 1 lekcji Arava kongresu 23.02.2012