Artykuły z kategorii Stwórca

Wszystko pochodzi tylko od Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak zmusić się do odkrywania Wyższych światów w sobie, jeśli ten zewnętrzny świat naciska coraz bardziej i bardziej, kusząc pokusami i odwracając uwagę od celu?

Odpowiedź: To jest zrobione tak specjalnie! Nie ma niczego, co wychodziłoby poza ramy woli Stwórcy, który specjalnie w ten sposób ciebie „płucze” w twoim własnym egoizmie, abyś Go poznał. Nie ma w tobie ani jednej myśli, ani jednego uczucia, które przeszkadzałoby w czymś. Wszystko skierowane jest tylko na to, aby osiągnąć Jedność i Wyjątkowość Stwórcy.

Pytanie: Ale mówi Pan, że Stwórcy nie ma, jest to tylko miara mojego poznania i odkrycia. Więc kto mnie „płucze” – ja sam?

Odpowiedź: Nie! To Stwórca tak bardzo ciebie kocha. On to wszystko podstawia, do Niego musisz się zwrócić – „nie ma nikogo oprócz Niego”. Tylko od Niego pochodzi wszystko co jest złe, ale też wszystko co jest dobre.

Pytanie: Jakie narzędzia są potrzebne do zbadania tego, o czym mówi się w Kabale?

Odpowiedź: Ten, kto zajmuje się Kabałą, odkrywa w sobie te narzędzia.

Pytanie: To znaczy że człowiek nie rodzi się z tymi narzędziami?

Odpowiedź: Człowiek rodzi się z predyspozycją do tego.

Z lekcji w języku rosyjskim, 15.04.2018


Przybliżyć się do Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy Stwórca jest tylko dążeniem, ideą do której rozwija się człowiek?

Odpowiedź: Nie! To nie jest idea. Znajdujemy się w bardzo wąskim zakresie uczuć, zrozumienia i dlatego nie możemy mówić o takiej właściwości jak Stwórca, nie mamy do tego żadnych narzędzi.

Dlatego na ten temat należy dużo rozmyślać, rozmawiać, dyskutować. Może zająć to nawet rok, lub dwa, ale w końcu zaczniesz rozumieć, czym jest Wyższy świat, siła, która w nim działa, czym jest Stwórca. Stopniowo zaczniesz nawet czuć i bardziej orientować się w tym, gdzie istniejemy.

Nasze ciągłe lekcje i warsztaty bardzo wiele znaczą, dlatego że naprawdę przybliżają człowieka do świata duchowego, do Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 21.01.2018


Usłyszeć objawienia Stwórcy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Pan często powtarza: „Stwórca powiedział”. Co wtedy ma Pan na myśli? Do kogo powiedział? Kiedy powiedział?

Odpowiedź: Oczywiście że Stwórca nie ma ani ust, ani języka, ani strun głosowych. Po prostu wyrażamy to w ziemskim języku.

Stwórca – to siła. Siła nawet nie w fizycznym sensie tego słowa, a siła myśli. Oprócz myśli nie istnieje nic. Cały czas znajdujemy się w niej. A to że wydaje się nam że mamy fizyczne ciała, właściwości, jakości – niczego takiego nie ma. Jest tylko myśl.

Pytanie: Gdy słyszę coś od kogoś to czy mogę powiedzieć, że poprzez niego Stwórca rozmawia ze mną?

Odpowiedź: Tak. To już zupełnie inna sprawa. Właśnie w ten sposób Stwórca komunikuje się z nami.

Ale do tego powinieneś mieć retranslator, wtedy słuchając człowieka, rozumiałbyś co Stwórca chce do ciebie powiedzieć. Musisz przetłumaczyć jego mowę na język duchowy. Wtedy usłyszysz od ludzi, nawet od jakiegoś dozorcy „boskie słowa’’. Ten człowiek nie będzie wiedział co mówi, ale ty poprzez niego będziesz słyszeć objawienia Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 14.10.2018


Istota nauki Kabały, cz.7

каббалист Михаэль ЛайтманPoznanie z własnych odczuć

Pytanie: Czy to prawda co mówią kabaliści, że sama istota Stwórcy jest niepoznawalna? Że możemy poznać tylko Jego formę i materię. Co to znaczy?

Odpowiedź: Wynika to z każdego fizycznego zjawiska które poznajemy. Nie możemy poznać czegoś, co istnieje poza nami.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w mój organ zmysłów wchodzi jakiś sygnał. Nie wiem co to jest za sygnał. Wiem tylko że wpada do ucha, naciska na błonę bębenkową, a nastepnie na młoteczki i inne części narządu słuchu. Następnie przekształca się on w sygnały elektryczne, przechodzi do mózgu i tam przejawia się w jakiś pojęciach.

Jaki jest związek między tym, że w moim mózgu pojawiają się jakieś myśli, odczucia wynikające z Pana słów, a tym jak wibracje dźwiękowe docierają do mojej błony bębenkowej?

Ponieważ zachodzi tysiące różnych zmian, dlatego nie mogę nawet powiedzieć, co jest poza mną. Poznaję tylko to co jest już we mnie. Z tego co jest we mnie, zaczynam eksperymentować. Odkrywam wtedy, że wszystko to przychodzi jakby z zewnątrz.

To znaczy że my nigdy nie poznajemy samego zjawiska, poznajemy tylko jego odbicie w nas. I tak samo jest z całym światem. Tak przejawia się w nas. A co naprawdę oznaczają te ściany, książki, ludzie, telewizory, światło, ciemność? Tego nie wiem.

Komentarz: Przypuśćmy że np, człowiek jest kłamcą. Jego ciało biologiczne jest materią, a jego forma jest kłamcą. Rozumiem to tak, że kłamstwo bez związku z człowiekiem jest jego abstrakcyjną formą i nie można tego zbadać?

Odpowiedź: To jest filozofia która doprowadza do błędów.

Pytanie: Oznacza że niemożliwe jest do zbadania? Nawet kabaliści nie mogą tego zrobić?

Odpowiedź: Nie, kabaliści mogą to zbadać. Wszystkie elementy świata duchowego opisują tylko ze swojego poznania.

Pytanie: Ale kabaliści badają samą formę i materię a nie abstrakcyjną formę i jej istotę?

Odpowiedź: Tak. Oczywiście. Dlatego nazywa się to „Acmuto” tj. zjawisko którego nie możemy ani zbadać, ani poczuć. Ono istnieje, zanim jeszcze weszło w nas.

Na przykład fala dźwiękowa, która weszła we mnie i następnie przechodzi przez wszystkie transformacje, począwszy od małżowiny usznej do świadomości rozumem, co to jest? – to jest we mnie. A to co jest poza mną, nigdy się tego nie dowiem – bo to istnieje na zewnątrz. Tak właśnie kabaliści dokładnie oddzielają swoje osiagnięcia, od tego co jest nieosiagalne, dlatego że człowiek pomimo wszystko jest stworzeniem.

Komentarz: W Kabale istnieje takie prawo: nie personifikować i nie tworzyć żadnego wizerunku oblicza Stwórcy lub wyższych sił?

Odpowiedź: Tak. W wyniku rozwoju nauk teraz jest już o wiele łatwiej wytłumaczyć to ludziom, niż powiedzmy 40 lat temu, wtedy gdy zaczynałem nauczać Kabały.

Dzisiaj mogę spokojnie wytłumaczyć, że wszystko wokół nas – to fale, siły, a nie objętości czy przedmioty. Chodzi o to, że wszystkie objętości i przedmioty istnieją tylko w naszych odczuciach, a w rzeczywistości są to tylko oddziaływania na nas, których natury nie rozumiemy.

Mówić możemy tylko o tym co istnieje z odczuć w nas samych. Dlatego w dzisiejszych czasach jest znacznie łatwiej wytłumaczyć ludziom, szczególnie młodszemu pokoleniu które już rozumie że takie są prawa natury.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 12.11.2018


Istota nauki Kabały, cz.5

каббалист Михаэль ЛайтманStwórca i Acmuto

Pytanie: Jeśli budujemy sieć prawidłowych relacji pomiędzy sobą, to taka komunikacja doprowadza nas do stanu, podobnego do systemu zwanego „Stwórcą”?

Odpowiedź: W świecie materialnym nasz wzrok lub słuch wychwytują tylko pewien zakres fal. Ponieważ istnieją fale powyżej i poniżej 20 herców, lub fale dźwiękowe. Jednak my ich nie czujemy. Wiemy jednak, że istnieją. Wynajdujemy odpowiednie przyrządy, które pozwalają nam poszerzyć zakres naszych wrażeń.

A w Kabale nie tylko rozszerzamy, ale tworzymy w sobie kardynalnie nowy organ zmysłów, który działa nie na odbiór, a na obdarzanie.

Siła którą odczuwamy w nowym organie zmysłu na podobieństwo którego budujemy siebie, nazywa się „Bore”, od słowa „bo-i-re” – „przyjdź i ujrzyj”.

Jest jeszcze coś „ponad tym‘‘ czego nie wychwytujemy, zwane „Acmuto” (On Sam w Sobie). Istnieje określona granica do której „coś wychwytujemy‘‘ a powyżej tej granicy – nie. Tę granicę wyraźnie odczuwamy.

Pytanie: Czy istnieją jakieś informacje o Acmuto?

Odpowiedź: W przeciagu wielu pokoleń, a trwa to już ponad 6000 lat, znajdujemy się tylko w poznaniu Stwórcy. Ale kiedy cała ludzkość dojdzie do Jego pełnego poznania i przejdzie w organ zmysłu poza sobą, tj. oprócz pięciu materialnych organów zmysłów, poczuje jeszcze także pięć duchowych organów zmysłów budując je na obdarzaniu. To wtedy dopiero przejdziemy w jeszcze wyższy wymiar, zwany „Acmuto”.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 12.11.2018


Odkryć Boga

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie z Facebooka: Jak można umieścić Boga w systemie? Bóg stworzył ten świat, a Pan uważa, że Jego można pojąć ludzkim umysłem?

Odpowiedź: Nie, ja tak nie uważam. Masz absolutnie rację. Boga nie można umieścić w systemie, Jego nie można odkryć ludzkim rozumem i ludzkimi uczuciami.

W tym celu musimy stworzyć takie warunki w sobie, aby uzyskać właściwości, uczucia, definicje, adekwatne Stwórcy – adekwatne Bogu. I wtedy w nich zaczniemy Go czuć.

Jak wszystko w naszym świecie: jeśli doświadczam jakiegoś zjawiska, to ono istnieje we mnie i dlatego mogę je poczuć na zewnątrz siebie. Tak są zbudowane wszystkie nasze urządzenia.

Jeśli jakieś urządzenie nie jest nastrojone na tą częstotliwość lub zjawisko, które muszę zbadać, to go nie poczuję. Załóżmy, bez odbiornika radiowego nie mogę wychwycić fal radiowych, nie mam takiego aparatu zmysłowego.

Dlatego zwykły człowiek w naszym świecie nie może poczuć Boga, Stwórcy, jeśli prawidłowo nie nastroi się na Niego. Co to znaczy nastroić się? W tym celu istnieje metoda zwana „nauką Kabały”. Jest to metoda odkrycia Stwórcy człowiekowi w naszym świecie.

Ona opiera się na tym, że stopniowo daje człowiekowi możliwość nabycia adekwatnych Stwórcy właściwości. I wtedy człowiek może w nich odkryć Stwórcę.

Z programu TV „Nowości z Michaelem Laitmanem”, 31.08.2017


Istota nauki Kabały, cz.3

каббалист Михаэль ЛайтманŹródło wszystkich sił natury

Pytanie: Kim jest Stwórca?

Odpowiedź: Stwórca – jest to wyższa siła łącząca w sobie wszystkie inne siły świata.

Pytanie: W pierwotnych źródłach kabalistycznych powiedziane jest że: „Niemożliwym jest zrozumieć Stwórcę bez odczuwania“. Czy to jest prawdą?

Odpowiedź: Tak. Ponieważ wszystko co rozumiemy i poznajemy z odczuć, wyrażone jest dokładnie tak jak to robi małe dziecko które wkłada wszystko do ust żeby spróbować jak smakuje. Dla dziecka smak jest głównym receptorem oraz najważniejszym organem doznań. Dlatego także my powinniśmy odczuwać wszystko w naszych pięciu organach zmysłów: wzroku, słuchu, zapachu, dotyku, smaku.

Kiedy coś w nich czujemy to wtedy wszystko składa się na pewien system i z niego pochodzą wszystkie nasze nauki. Ponadto uzupełniamy nasze organy zmysłowe narzędziami które poszerzają zakres naturalnych zmysłów: lornetki, mikroskopy, teleskopy itd.

Jednak w rzeczywistości istnieją takie siły, których nasze organy zmysłów nie wychwytują. Dlatego nauka Kabały pozwala nam na to żeby rozwijać dodatkowy organ zmysłu, łączący w sobie również pięć zmysłów, ale na innym poziomie.

Badając ich naturę, odkrywamy wspólne Źródło zwane „Stwórcą” i zaczynamy poznawać w jaki sposób one wpływają na nas, jak określają wszystkie warunki, wszystkie siły oraz okoliczności w których znajdujemy się. Wtedy już studiujemy system sił określający nasze życie.

W ten sposób zaczyna się świadome istnienie człowieka kiedy już wiemy co było, co będzie, dlaczego było i dlaczego tak będzie, czy możemy coś zmienić w przyszłości itd. Oznacza to, że życie staje się nie tylko świadome, ale także możliwe do sterowania. Właśnie ta wiedza jest przedmiotem i celem nauki Kabały.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 12.11.2018


Czy Stwórca posiada obraz?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Nie rozumiem Pana interpretacji Stwórcy. Pan nazywa Go „naturą”, ale czy ta koncepcja nie jest sprzeczna z Torą? Przecież Tora odkrywa charakter Stwórcy, jako osobowości.

Odpowiedź: W żadnym przypadku. Jeśli będziesz rozumieć to w ten sposób, to dojdziesz do kultu bożków.

Stwórca nie posiada żadnego obrazu, żadnej specyfiki. Jest to siła obdarzania i miłości, która wypełnia cały wszechświat. A ponad tym znajduje się ta sama siła, ale ona nazywa się Acmuto, co oznacza „poza wszelkim związkiem ze stworzeniami” i dlatego nie możemy jej w żaden sposób nazwać.

A wszystkie przypisywane Jemu epitety („groźny”, „straszny” itd.) są dane tylko w odniesieniu do naszej percepcji, tak jak małe dziecko nazywa matkę lub ojca złymi. W rzeczywistości oni pokazują jedynie w taki sposób swoją postawę wobec niego, aby wywołać w nim jakąś reakcję, właściwe działania, starając się je uformować. A w rzeczywistości nie ma w nich tych właściwości.

Pytanie: Co ma się na myśli, kiedy mówi się, że Stwórca – to Natura?

Odpowiedź: Natura – jest wszystkim tym, węwnatrz czego znajdujemy się. Jednym z imion Stwórcy w języku hebrajskim jest Elokim. Liczbowe znaczenie słowa „Elokim” jest identyczne ze słowem „Natura”. O tym mówi się w wielu książkach kabalistycznych.

Z lekcji w języku rosyjskim, 16.12.2018


Od czego zależy życie materialne?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego jedni mają stosunkowo łatwe życie materialne, podczas gdy inni – pełne cierpienia?

Odpowiedź: To zależy od korzenia duszy i jej przeznaczenia.

Człowiek, który musi podążać do celu stworzenia, doświadcza wielu problemów. Ale on uczy się cały czas je rozwiązywać, w wyniku czego zaczyna rozumieć, że właśnie na tym opiera się jego wzajemna relacja ze Stwórcą.

Stwórca stawia małe zadania, a człowiek je rozwiązuje, i tak postępuje naprzód rozumiejąc lepiej Stwórcę i współpracując z Nim poprawniej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 14.10.2018


Fragmenty z porannej lekcji 17.05.2018

каббалист Михаэль Лайтман Z lekcji na temat „Wielkość Stwórcy”

W rzeczywistości nie ma nic oprócz Stwórcy i stworzenia. Dlatego wszystko, co niezbędne jest stworzeniom, to ujawnienie Stwórcy. A odkryć Go można, tylko odczuwając Jego potrzebę, ponieważ wszyscy odczuwamy do takiego stopnia, w jakim nam czegoś brakuje.

Początkowo nie odczuwamy żadnej potrzeby Stwórcy, znajdującym się w ukryciu. Tutaj jest cały problem, ponieważ chcemy pracować przeciwko ukryciu Stwórcy i pragnąć to, czego nie chcemy, dążyć do tego, do czego nas nie przyciąga. Dlatego cała praca odbywa się w ukryciu: Stwórca jest ukryty i ukryta jest Jego ważność w stosunku do nas.

W rzeczywistości nie jest niczym wielkim dla Stwórcy objawić swoją ważność stworzeniom. I wtedy stworzenie zrozumie w stu procentach swoją zależność od wyższego. Oczywiście, w tym przypadku wszystkie stworzenia rzucą się do Stwórcy i będą Mu całkowicie oddane. Wszakże nie ma nic bardziej korzystnego, niż przylgnąć do źródła życia.

Ale Stwórca chce, aby stworzenia były mu oddane nie ze względu na swoją zależność od Niego, a świadomie, rozumiejąc Jego wielkość i szczególność. Oznacza to, że przylgną do Niego nie, jako do źródła swojego istnienia, ale do Jego właściwości, jako obdarzającego i kochającego. Jest to jedyny powód, dla którego stworzenia pragną Stwórcy. Tutaj istnieje szczególny warunek, że Stwórca odkrywa się tylko wtedy, jeśli stworzenie dąży do Niego z powodu jego ważności, wyjątkowości.

Początkowo jest to zupełnie nietypowe dla człowieka, on nie odczuwa żadnej potrzeby takich właściwości, ale stopniowo zaczyna je doceniać, jako najważniejsze. Wtedy z oddaniem zaczyna pracować dla duszy, kiedy nie ważne jest dla niego jego materialne życie i całe istnienie, które zależy od Stwórcy. On gotów jest zlekceważyć to wszystko, aby tylko otrzymać od Stwórcy Jego właściwość – obdarzającego, kochającego.

To nie wynika już z osobistej korzyści stworzenia, a ze zrozumienia wielkości i wyjątkowości Stwórcy. Stwórca i stworzenie podnoszą się ponad wszystkie indywidualne korzyści w tej intencji obdarzać siebie nawzajem.

Stwórca wysyła nam jakby problemy o różnym stopniu skomplikowania, aż do największego. A stworzenie musi podnieść się ponad wszystkie te problemy w swoim stosunku do Stwórcy, aby pokazać, że w relacjach między nimi nie ma nic osobistego. Żaden nie chce otrzymywać od drugiego osobistych korzyści, komfortu, przyjemnego odczucia.

Wszystko, co otrzymujemy od siebie nawzajem – jest okazją, aby udowodnić sobie, że znajdujesz się ponad swoim osobistym, egoistycznym napełnianiem w sercu i rozumie, a troszczysz się tylko o dobro drugiego. Oznacza to, że stworzenie działa dla dobra Stwórcy, a Stwórca dla stworzenia, aż w końcu dochodzą do nieskończenie oddanej miłości, która jest pozbawiona jakiejkolwiek osobistej kalkulacji.

* * *

Dzięki temu, że cały czas, nawet sztucznie, przykładamy wysiłki, aby zjednoczyć się z przyjaciółmi, przezwyciężając obciążenie serca – budujemy siebie. Chociaż robimy to wszystko na poziomie materialnym, by zjednoczyć się w materialnej formie, ale otrzymujemy za to duchowe kli, wcale niezbudowane w wyniku naszych wysiłków, naszego ziemskiego serca i umysłu.

Tak się podnosimy. Materialne serce i umysł pozostają na (poziomie) materialnym, na cielesnym stopniu, a przyłożone wysiłki służą jedynie, jako przygotowanie do tego, aby uzyskać siłę wiary, w której możemy odkryć siebie, jako jedną duszę. To zupełnie inne uczucie, ponieważ wiara odnosi się już do duchowości.

W duchowym nikt nie odczuwa siebie, jako istniejącego osobno, samodzielnie, a tylko razem. To jest już nowe pojęcie. To wspólne „ja”, w którym wszyscy jednoczą się jak jeden, nazywa się człowiekiem.

* * *

Musimy podjąć całkowity wysiłek przeciw swojemu egoistycznemu pragnieniu. Ale te wysiłki same w sobie nie budują niczego duchowego, a tylko stwarzają warunki do otrzymania duchowego naczynia. Duchowe naczynie nie buduje się z naszych materialnych wysiłków, jednakże te wysiłki konieczne są do tego, aby otrzymać z góry właściwości Biny – duszę.

Z porannej lekcji 17.05.2018