Artykuły z kategorii Ewolucja

Człowiek sukcesu

Pytanie: Jakie kryteria będą wyróżniały człowieka sukcesu w przyszłości? We współczesnym społeczeństwie jest to pokaźne konto bankowe, samochód, dom – jakie wartości są ważne dla integralnego społeczeństwa?

Odpowiedź: W integralnym społeczeństwie człowiek przyszłości będzie spełniony zgodnie z jego interakcją z innymi ludźmi.

Nadal będzie miało miejsce zupełnie normalne zaspakajanie fizjologicznych potrzeb takich jak jedzenie, seks i rodzina. Człowiek nie będzie potrzebował niczego więcej, ponieważ poza tym, całe napełnianie będzie odczuwalne w wyniku wzajemnego integralnego połączenia.

Człowiekiem sukcesu jest taka osoba, która z powodzeniem łączy się z innymi i właśnie w tym znajduje wypełnienie. Jest to wypełnienie duchowe. Ujawnia on nowe pragnienia, nowe narzędzia, za pomocą których można poczuć swoje istnienie jako wieczne i doskonałe.

Nie sądzę, że w społeczeństwie przetrwają takie symbole sukcesu, jak samochód, dom itp. Nadchodzący kryzys nie zakończy się szybko. Nie należy mieć nadziei, że nagle zniknie i wszystko znowu będzie dobrze. Ten kryzys zmusi nas do zmiany naszego systemu wartości i stopniowo będziemy wyrzekać się wszystkiego, co nie jest konieczne dla naszego wzajemnego integralnego rozwoju. Tak będzie.

Z wirtualnej lekcji, 05.02.2012


Mowa – myśl – działanie

каббалист Михаэль ЛайтманNaprawa, którą powinniśmy zrealizować ponad zwierzęcym poziomem, aby móc osiągnąć poziom ludzki, pochodzi nie z naszego ciała, lecz z natury człowieka w nas. Jednakże proces naprawy realizowany jest za pomocą naszego ciała, ponieważ właśnie ono jest naszym „narzędziem” naprawy.

W stosunkach międzyludzkich (zarówno negatywnych, jak i pozytywnych) posługujemy się mową, myślą i działaniem.

„Mowa” oznacza przekonanie samego siebie. Może to być wewnętrzny głos, ponieważ ciągle prowadzimy rozmowy z samym sobą, może to również być mowa „praktyczna” w stosunku do innych, o tym w jaki sposób i w jakim kierunku powinniśmy się zmieniać.

Konieczność obdarzania, prowadzi nas do osiągnięcia wzajemnej miłości i jest to proces, który wszyscy musimy przejść.

„Myśli” poprzedzają mowę i działania. Najpierw musimy sformułować myśl, która pochodzi z naszych wewnętrznych obliczeń, a otrzymujemy ją zarówno z naszego wnętrza, jak też od naszego środowiska, społeczeństwa i naszych nauczycieli.

A zatem, przede wszystkim powinna być sformułowana myśl, która musi być następnie przekształcona w mowę. Jednak mowa pozostanie tylko ekspresją słowną, dopóki nie nadamy jej siły pozwalającej na zastosowanie działań.

„Działanie” oznacza poświęcenie każdej wolnej godziny, która nie jest przeznaczona na zaspakajanie naszych zwierzęcych potrzeb, integralnej edukacji, rozpowszechnianiu i pracy dla dobra innych. Naszym zadaniem jest doprowadzenie ludzi do standardu życia, będącego co najmniej powyżej granicy ubóstwa. Życia, gdzie nikt nie będzie się czuł poszkodowany w swoich społecznych prawach.

W związku z tym nasze myśli, mowa i działania powinny być skierowane na budowę nowego społeczeństwa, które będzie zestrojone w równowadze i pozwoli nam utrzymać integralny poziom, pozostając wewnątrz analogowego systemu.

W naszych myślach pozwalamy wpływać ma siebie naszego środowisku, ciągle dążąc do podporządkowania się silniejszemu integralnemu otoczeniu. Po sformułowaniu wewnętrznych myśli, przekazujemy je za pomocą mowy, co oznacza, że masze projekty użyte są w systemie agitacji w którym się znajdujemy.

Jest to punkt, w którym przychodzi kolej na działania, kiedy wywieramy praktyczny wpływ poprzez wychowywanie i nauczanie, jak również podnoszenie poziomu życia na świecie, tak aby nikt więcej nie cierpiał z powodu głodu i nędzy.

To jest podstawa naszej pracy. W taki sposób osiągamy równowagę z naturą – cel, na którym cały czas się koncentrujemy. Stabilne stosunki między nami pozwolą nam osiągnąć stan równowagi z naturą i z jej uniwersalnymprawem. W ten sposób stworzymy „okrągły” doskonały system.

Tutaj kończy się nasza ewolucja: nasz rozwój rozpoczął się w czasie, kiedy pojawiło się życie na ziemi, i w tym punkcie osiągnie swoją ostateczną równowagę.

Nie oznacza to, że wszystko się skończy i słońce przestaje świecić. Zanim to się stanie, miną jeszcze miliardy lat. Mówimy tu o końcu rozwoju człowieka: jeżeli osiągniemy równowagę z naturą i uzyskamy doskonałą harmonię, nie doświadczymy żadnego nacisku ze strony natury, a zatem nasze życie stanie się idealne.

Miejmy nadzieję, że będziemy mogli zbliżyć się do takiego stanu w naszych odczuciach i uda nam się zrobić to dla naszych dzieci i wnuków. Jest to w naszej mocy.

Z 11 rozmowy o nowym życiu, 09.01.2012


Kabała pytanie o broń masowej zagłady


Bóg nie jest brodatym starcem

каббалист Михаэль Лайтман Wiadomość: Prof. Michaił Krizkij: teoria panspermia (przeniesienie mikroorganizmów z kosmicznego ciała do drugiego) nie daje odpowiedzi na pytanie, jak powstało życie we wszechświecie.

Do wielkiego wybuchu, przed 14-12 mld lat nie istniały nawet cząsteczki elementarne.
Później powstały w przeciągu tylko kilku minut protony, neutrony, elektrony i materia wkroczyła na ścieżkę ewolucji.

Jest to możliwe tylko poprzez działanie, wpływ Stwórcy – całego systemu organizującego, a nie za pomocą starca z brodą, którego prezentuje się w kościołach w malarstwie ściennym.

Odpowiedź: To jest prawdziwe tylko częściowo. Bóg, natura, Stwórca – jest jednolitą siłą, zamysłem, który będzie badany i zrozumiany, wyższe pragnienie i rozum. Ten pogląd nie przeczy żadnym zasadom. Przy czym każda filozofia i religia pochodzą z jednego źródła.

Różnica pomiędzy Kabałą i wszystkimi innymi naukami, religiami i filozofiami, znajduję się jednakże w jej praktycznej realizacji: każda osoba jest zobowiązana do wewnętrznego zrozumienia tej wyższej siły, jej zamysłu i jej celu w tym życiu w naszym świecie.

Jest to możliwe tylko za pomocą praktycznych studiów Kabały – począwszy od realizacji jedności w grupie, aż do osiągnięcia tego ze strony całej ludzkości.


Naprawa zaczyna się od Babilonu

каббалист Михаэль ЛайтманStworzenie jako całość nazwane jest „Babilonem”. Zostało stworzone z pragnienia, które przeszło swój rozwój w czterech etapach Światła, zejścia przez światy, narodziny, a następnie rozbicia struktury Adama. W końcowym efekcie pragnienia otrzymywania i pragnienia obdarzania pomieszały się ze sobą do takiego stopnia, że w każdym istnieją części każdego innego.

Następnie na ten rozbity stan wylało się Światło, które spowodowało, że te rozbite cząstki zaczynają się przebudzać ze stanu pragnienia nieożywionego do stanu roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego. Jednocześnie ze wzrostem rozwoju egoizmu u ludzi, u jednego człowieka Adama żyjącego przed 5770 laty, powstało pragnienie obdarzania. I od tamtego czasu rozpoczął się proces naprawy. Dlatego też od niego zostało wprowadzone obliczanie czasu.

Po tym zmienia się 20 pokoleń w przygotowaniach do ogólnej naprawy. Pierwsze objawienie całkowitego rozbicia nazywa się „Babilon”. Zaczynając od Adama, wiele tysięcy ludzi poszło jego drogą odkrycia Stwórcy, dlatego nazywani są „człowiek” – inaczej mówiąc „syn Adama” (ben Adam).
Światło rozlewa się dalej na rozbite pragnienia i jego działanie pobudza w nich także występowanie rozbitych pragnień obdarzania – wzbudzając niepokój.

Człowiek instynktownie zaczyna poszukiwanie, ponieważ chce napełnić swoje pragnienia, chce odkryć prawdziwy stan i znaleźć przyczynę rozbicia pomiędzy właściwościami otrzymywania i obdarzania. To właśnie prowadzi go do objawienia Stwórcy.

Z lekcji do artykułu Rabasza, 28.09.2010


Wznieść się wzdłuż ziemskiej drogi

каббалист Михаэль ЛайтманŚwiat musi osiągnąć stan równowagi i tylko wtedy osiągnie spokój.

Podczas naszej długiej historii byliśmy zmuszeni do rozwoju ze względu na wciąż wzrastający egoizm, którego wzrost powoduje nasze niezadowolenie, niezaspokojenie aż na miarę cierpienia.

Jednak zanim wejdziemy w ostatnie stadium rozwoju, musimy dojść do świadomości, że jesteśmy wszyscy razem ze sobą połączeni i zależni od siebie.

Nasza dalsza egzystencja zależna jest od naszego wzajemnego, korzystnego współistnienia, inaczej nasze życie będzie podobne do życia jak w rodzinie przepełnionej nienawiścią. Mimo tego, na końcu stanu i tak będziemy musieli osiągnąć właściwe połączenie miedzy nami.

Kabała jest specjalnie dana do tego, aby pokazać nam, jak możemy zmienić nasze wzajemne stosunki z egoistycznych w altruistyczne.

Nie za pomocą przemocy, ciosów i cierpień, lecz dobrowolnie, chętnie, szybko i łatwo. Z tego powodu istnieje droga cierpienia (egoizmu) i dobra droga (altruizmu).

Jednakże jest prawdopodobne, że w naszym życiu będziemy wznosić się wzdłuż obu dróg, a to miejsce nazywa się drogą środkową tzw. ziemską drogą.


Ewolucja idzie jeszcze dalej

Pytanie: Co jest zasadniczą różnicą między człowiekiem i innymi stworzeniami?

Odpowiedź: W przeciwieństwie do zwierząt, my ludzie mamy możliwość osiągnięcia połączenia ponad, na zewnątrz naszego ciała. Do tego są dwie siły, lub pragnienia do dyspozycji: Czuję siebie, moje „ja”, albo moje życie i czuję również potrzebę, znalezienia źródła mojego życia, Stwórcy. W fizjologicznym sensie nie różnimy się od zwierząt w żaden sposób. Człowiek pochodzi z ożywionego stopnia. W pewnym punkcie w przeszłości byliśmy małpami i następnie rozwinęliśmy się w „nowoczesne małpy”.

Wszystko wydarzyło się z powodu rozwoju reszimot (gen informacyjny) w nas. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Talmud Esser Sfirot, część 3. Więc nie ma żadnej różnicy między ludźmi i zwierzętami, z wyjątkiem duchowej tęsknoty, która została w nas umieszczona, włożona. To pragnienie jest częścią Stwórcy i znajduje się powyżej i poza naszym życiem.

Kiedy to pragnienie budzi się we mnie, to wtedy dopiero mogę stać się człowiekiem, podczas gdy pod każdym innym względem, nadal jeszcze jestem „małpą”. Przyznając, że jest to „małpa lepszego gatunku”, która jest bardziej złożona, kompleksowa, która jest w stanie lepiej wykonać zadania człowieka: osiągnąć Stwórcę poprzez swoje pragnienie. Nasze ciała są inteligentniejsze i bardziej czułe niż zwierząt.

Lecz wszystko co człowiek ma na tym świecie, to co jest ponad i poza ożywionym stopniem, potrzebuje tylko do jednej rzeczy: po to,  aby się rozwijać i uświadomić sobie za czym tęskni jego dusza. Otrzymałeś punkt duchowości, który nie ma absolutnie żadnego odniesienia do twojego ciała. Punkt ten też pozostanie w tobie, nawet jeśli wymieniłbyś wszystkie inne części ciała. On nadal będzie się  rozwijał!


Będziemy się rozwijać w celu uzyskania władzy nad całą naturą

каббалист Михаэль ЛайтманKroczymy naprzód z rozwoju nieświadomego do rozwoju świadomego.

Dzieje się to w naszym indywidualnym życiu, w którym rodzimy się jako niedojrzałe niemowlęta i dorastamy, by zostać inteligentnymi dorosłymi. I cała ludzkości przechodzi przez tego samego rodzaju rozwój, dojrzewając z pokolenia na pokolenie.

Musimy rozwinąć się do tego stanu, w którym cała natura będzie się w nas zawierać. Oznacza to, że będziemy nad nią panować korzystając z naszych umysłów i naszych odczuć. Będziemy rozumieć cały jej program, wszystkie jej połączenia i wszystko co dzieje się we wszystkich jej częściach.

Dlatego objawi się nam cały świat, ponieważ ludzie muszą dojść do tego, aby rządzić całą naturą. To jest to, czego wymaga od nas  natura i ona prowadzi nas w tym kierunku poprzez proces ewolucji. Sens człowieka polega na tym, by uzyskać zdolność świadomej kontroli, i aby być także ponad wszystkie inne poziomy natury – nieożywionej, roślinnej oraz zwierzęcej.

Moc nie jest negatywną siłą. Panować ponad naturą, oznacza rozumieć ją, poczuć i znać jej prawa. To jest tym co oznacza “rządzić ze zdrowym rozsądkiem”, albo „rządzić z rozumem“, zamiast wykorzystywać tych, którzy są słabsi od nas samych. To zdanie oznaczało by  że człowiek musi się wcielić w całą naturę. Podobnie jak natura obejmuje wszystko nieożywione, całą wegetację roślin i zwierząt, tak też każda osoba musi zrobić to z całym wszechświatem i ze wszystkim co w sobie zawiera. Gdy użyjemy naszej percepcji, będziemy kontrolować wszystkie siły, które działają we Wszechświecie.

Innymi słowy, będą one wszystkie dla nas dostępne, zrozumiałe, osiągalne i dostrzegalne. To jest poziom do którego człowiek musi sie rozwijać. To jest znaczenie tego wersetu: “I wszyscy będą Mnie znać, od największego do najmniejszego” i “Adam zna Ewę”. Oznacza to, że człowiek osiągnie Wyższe światło, energię, mądrość i łaskę. To jest naszym przeznaczeniem!


Definicja nowej generacji

Pytanie: Co ma Pan na myśli mówiąc “nowa generacja”?

Odpowiedź: Nowa generacja jest kolejnym etapem rozwoju ludzkości. To znaczy, kiedy ludzkość na poziomie zwierzęcym egoistycznie lub instynktownie próbuje regulować zwierzęce i egoistyczne pragnienia. Abyśmy żywcem nie pożerali siebie nawzajem (nawiasem mówiąc nazywamy to ludzkim społeczeństwem, naszą cywilizacją). Aby móc zmienić się w cywilizację, gdzie wszystko oparte jest na miłości do bliźniego.


Zmiana w rozpowszechnianiu informacji poprzez media ma kluczowe znaczenie

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy nasza kultura i środki masowego przekazu muszą się zmienić?

Odpowiedź: Definitywnie. W rzeczywistości jest to najważniejsze.

Środki masowego przekazu muszą służyć jako globalny system edukacji, zapewniając tym samym wyjaśnienie istoty procesu globalizacji. To powinno być ich podstawowym obowiązkiem.

Wszystkie źródła komunikacji i wszystkie kanały, za pomocą których są informowani ludzie, powinny być wykorzystywane 24 godziny na dobę. Wykorzystywane do przekazywania ludziom wiedzy, jak w obecnych warunkach powinni organizować swoje życie.

Prawdę mówiąc, jest to jedyna rzecz, którą ludzie chcą usłyszeć, bo wszystko wokół nich rozpada się i ta wiedza jest dla nich jedyną rzeczą, która może ich uratować. Jeśli miliony ludzi zacznie o tym myśleć, to myśl ta zapanuje wszędzie.

Ostatecznie, dla myśli nie ma barier ponieważ to, o czym ludzie pomyślą w jednym miejscu, wyraża się natychmiast w innym miejscu. Siła myśli milionów ludzi jest ogromna i może zapewnić, że wszystko objawi się z prędkością światła.

W związku z tym, korekcja może nastąpić znacznie szybciej niż korupcja. Podczas gdy proces opuszczania się pokoleń odbywał się poprzez tysiąclecia, korekcja może odbyć się w ciągu kilku miesięcy.

Kabała wyjaśnia proces naszego rozwoju. Nikt nie przechodzi tego procesu z własnej woli; każdy jest zmuszony do wzięcia w nim udziału poprzez presję okoliczności w jakich się znajduje.

Nikt nie pyta o naszą zgodę, o udział w tym procesie, ponieważ egoiści nigdy nie zgadzają się zrezygnować z czegoś, aby się zjednoczyć.

Niemniej jednak ludzie będą w stanie to zrobić, ponieważ zechcą pozbyć się swoich problemów! Oni muszą wiedzieć że nie ma innego rozwiązania.

Wytłumaczenie to musi być oparte na dowodach wyciągniętych z natury i nauki, jak również oparte na opinii naukowców i specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów.

Wtedy ludzie będą przekonani, że nie ma innego wyboru jak tylko zjednoczyć się w globalnym świecie, który zdominowany będzie przez świadomość “efektu motyla“.

Nie ma innego wyboru – będziemy musieli to zrobić!

Co możemy zrobić innego, jeśli tego właśnie wymaga od nas natura? Możemy tylko, umrzeć albo przeżyć – wybór należy do nas!

Z lekcji do artykułu Baal HaSulama “Przykazanie“,08.03.2009