Artykuły z kategorii

Wspólny język z nauczycielem-kabalistą

каббалист Михаэль Лайтман Patrząc na niższe gałęzie odczuwane w naszym świecie, absolutnie niemożliwe jest wyobrażenie sobie żadnej analogii do wyższych korzeni.

Najpierw uczeń musi sam poznać wyższe korzenie. Wtedy będzie w stanie ilościowo i jakościowo zrozumieć całą współzależność między każdą gałęzią i jej korzeniem w Wyższym Świecie.

I tylko po tym, jak uczeń dobrze zrozumie połączenie korzenia z gałęzią, pojawi się u niego wspólny język z nauczycielem- kabalistą.

Wtedy nauczyciel na języku gałęzi tj. od gałęzi naszego świata do korzenia Wyższego Świata i odwrotnie, będzie mógł przekazać uczniowi wszystkie subtelności swojej mądrości i wiedzę o tym, co dzieje się w Wyższych Światach – wszystko to co otrzymał od swoich nauczycieli i to co osiagnął samodzielnie. Dlatego teraz mają wspólny język i rozumieją się nawzajem. (Baal HaSulam, „Istota nauki Kabały”)

Pytanie: Dlaczego dopiero po osiągnięciu połączenia „korzeń i gałąź” uczniowi może pojawić się wspólny język z nauczycielem-kabalistą? A w jaki sposób do tego czasu może uczyć się u niego?

Odpowiedź: Do tego czasu uczeń musi sam poznać wyższe korzenie. A jeśli nie daje się mu poznania, to nie ma także wspólnego języka z nauczycielem.

Baal HaSulam pisze o tym jeszcze w kilku kolejnych artykułach – o języku dla niższych, języku dla wyższych. To zależy od ekranu który znajduje się w „pe” (w ustach) duchowego parcufa.

Jest to obowiązkowy warunek. Bez poznania związku między korzeniem i gałęzią uczeń nie może mieć kontaktu z nauczycielem. Oni razem muszą zrozumieć, co się ma na myśli, muszą mieć precyzyjny wewnętrzny związek między sobą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.10.2019


Szybciej zrozumieć Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli człowiek wie, że wszystko pochodzi od Stwórcy i odczuwa ten wpływ jako zło, to w jaki sposób zrównoważyć takie stany? Przecież okazuje się że na zewnątrz egoizmu, człowiek jeszcze nie może tego zrobić?

Odpowiedź: To prawda. Bardzo dobrze jest gdy człowiek odczuwa zło w swoim życiu i jednocześnie może powiedzieć: „Jeśli nie ma nikogo oprócz Niego to znaczy, że pochodzi to od Stwórcy”.

Więc co zrobić? Konieczne jest, aby człowiek zmienił się na tyle, aby w miejsce zła poczuł dobro. A to jest możliwe.

Stwórca nie ukrywa się przed nim, nie bawi się z człowiekiem tylko w coś dobrego. Wręcz przeciwnie, przygotowuje dla człowieka wszelkiego rodzaju stany, które dają mu możliwość poczucia Stwórcy zarówno z dobrych jak i ze złych stanów.

Ale ze złych stanów można o wiele szybciej niż z dobrych stanów dojść do odkrycia Stwórcy. Nasz egoizm sam będzie nas popychał do przodu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.12.2019


Przejście do innego wymiaru

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest centrum dziesiątki? Za każdym razem podchodzimy do tego pojęcia, a potem nam się gdzieś gubi. Czy to jest to, gdy łączymy się naszymi punktami w sercu i anulujemy się przed sobą?

Odpowiedź: Centrum dziesiątki – to ten punkt, w którym każdy z nas anuluje się w stosunku do innych przyjaciół. Kiedy dziesięć osób anuluje się przed sobą nawzajem, wówczas osiągamy to centrum. Przy tym następuje odkrycie szczególnej właściwości – duchowej. Odkrywa się wejście do Wyższego Świata.

W rzeczywistości jest to cud. Przejście do innego wymiaru znajduje się pomiędzy nami. Jeśli każdy z nas całkowicie anuluje się po to aby być razem, to punkt „razem” nagle stanie się przejściem do Wyższego Świata.

To musimy zrobić. Wtedy przed nami odkryje się wszystko.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.12.2019


W kabale egoizmu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wszystko jest z góry określone, i także to że przy wyborze będziemy mniej lub bardziej cierpieć, to po co jest potrzebna nauka Kabały?

Odpowiedź: Kabała potrzebna jest po to, aby podnieść nas powyżej naszego egoizmu do takiego stanu, w którym nie będziemy podlegać nikomu i niczemu.

Egoizm zakabala nas, i dlatego nauka którą studiujemy nazywana jest „nauką Kabały” – jest nauką o tym, że znajdujemy się w kabale swojego egoizmu, a podniesienie się z niego daje nam poczucie wolności.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019