Artykuły z kategorii

Moje myśli na Twitterze, 06.01.20

Właśnie rozpowszechnianie metody zjednoczenia pośród narodów świata, powszechny ruch w kierunku wspólnego celu, wyjaśnienie istoty i przyczyny antysemityzmu, jako egoistycznej napędowej siły celu stworzenia – podzieli na dwie części wszystkich, którzy zajmują sie Kabałą…

Łącząc się przyciągamy światło, które powraca do źródła, Chasadim, które rozlewa się między nami – i jesteśmy jak w obłoku miłosierdzia. Wyższe Światło Chochma schodzi, aby nas kierować do przodu, nie wchodzi jak nóż, ponieważ obleka się w Chasadim, i w podobieństwie właściwości odkrywa się nam Stwórca.

Łącząc się przebudzamy miłosierdzie na świecie, światło Chasadim. Światło Chochma, które przychodzi, aby skierować Isra-El i całą ludzkość do naprawy, wchodzi w światło Chasadim, przygotowane przez nas z dołu. Chasadim pochodzi z dołu, a z góry pochodzi światło Chochma. Wszystko zależy od naszego połączenia.

Baal HaSulam wiedział, co się stanie w Niemczech, próbował ocalić Żydów. Oni nie pozwolili mu tego zrobić i zginęli. On nie mógł nic zmienić: daje się pewien czas na wolny wybór, na podjęcie decyzji. Kiedy decyzja zostaje podjęta, władzę przekazuje się sile naprawy drogą cierpień.

Izrael – to my, dążący do Stwórcy.

Tora – to całe wyższe światło, które prowadzi nas i całą ludzkość wokół nas.

Stwórca – to siła, która odkrywa się w centrum grupy, w centrum naszych wysiłków. Rezultat naprawy – to zjednoczenie wszystkich stworzeń i odkrycie w nich Stwórcy.

Znajdując się w środkowej linii, poprawnie obracamy ster statku, który zawsze powinien być zorientowany na centralny punkt: jedność Ja – My (dziesiątka, całe BB) – Ludzkość jako jedna całość. Wtedy w nas odkryje się jedna jedyna siła światła – Stwórca.

Sterować sterem – to dążyć do środkowej linii, aby „wszystkie przestępstwa” z lewej strony zostały „pokryte miłością” z prawej strony. Pośrodku utworzy się środkowa linia. Nie niszczymy lewej linii, tych, którzy są przeciwko. Patrzymy jak krytyka budzi tych, którzy są „za“, pomagając dokonać właściwych kalkulacji.

Statek ludzkości będzie przechylał się to na lewo, to na prawo.

I jeśli przy pomocy naszych wysiłków uda nam się obrócić sterem, to ten ogromny statek pójdzie w prawidłowym kierunku. Na tym polega nasza praca – należy poczuć odpowiedzialność i dowodzić procesem naprawy.

Nikt nie może zrealizować swojej naprawy i samodzielnie osiągnąć cel. Ale jeśli działamy razem, jak radzą Rabasz i Baal HaSulam, przed nami odkrywa się droga. Poruszając sie naprzód, jesteśmy rzucani to w lewą, to w prawą linię. Jednak musimy budować nasz postęp w środkowej linii.

Nikt nie ma protekcji z góry, ale istnieje przywilej – możliwość włączenia się w proces naprawy, wyjaśnienia wszystkich „za“ i „przeciw“ tego procesu, ale poruszać się świadomie, za własną zgodą. A zgoda zawsze pochodzi z niezgody, jak odkrycie światła z ciemności.

@Michael_Laitman


Oczyszczać się światłem

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak wyciszyć swoje „ja”? To jest konieczne, ale jak?

Odpowiedź: Teraz nie musisz nic wyciszać. Po prostu musisz dużo pracować, dużo czytać, stale być z nami na zajęciach, włączać się w nas.

Jesteście gdzieś daleko razem ze swoimi małymi grupami. Na wszelkie możliwe sposoby spróbujcie być z nami, bez względu na to, co byśmy nie robili. Zbliżajcie się do nas. Przylepcie się do nas, jak to się mówi.

W lutym będziemy mieć kongres w Izraelu. Być może, możesz tutaj przyjechać. Ale mimo wszystko najważniejsze to ciągłe zajęcia. Należy oczyszczać się światłem, które wpływa na ciebie podczas zajęć, i oczekiwać na wynik. A wynik będzie na pewno, ale nie wkrótce – miesiąc po miesiącu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019


Cel kabalistycznej grupy, cz.1

каббалист Михаэль ЛайтманKażdy ma własną ścieżkę do Stwórcy

Pytanie: W przeciągu całej historii, niektórzy kabaliści osiągnęli duchowe poznanie bez nauczyciela. Byli tacy, którzy poznawali Stwórcę bez pierwotnych źródeł, a także tacy, którzy zrobili to bez grupy. Czy to oznacza, że można osiągnąć cel bez tych warunków?

Odpowiedź: To zależy od tego, jaki jest cel, w jakich stanach, w jakim okresie czasu.

Komentarz: Celem tych, którzy studiują Kabałę jest odkrycie Stwórcy.

Odpowiedź: Nawet w tym jest duża różnica. Podobnie jak w naszym świecie możesz być człowiekiem wykształconym, ale na różnych poziomach i w różnych aspektach: pod względem szerokości, wysokości itd.

Rzecz w tym, że każda dusza jest inna, z innego miejsca, to znaczy z różnych części wspólnej duszy. Dlatego w przeciągu 20 pokoleń, od Adama do Abrahama istniały dusze, które nie potrzebowały Kabały, ponieważ posiadały naturalny wewnętrzny impuls do duchowego poznania.

Pytanie: Czy to tak jak dziś, są ludzie o szczególnej wrażliwości na naturę, dającej im możliwość leczyć ludzi?

Odpowiedź: Absolutna prawda. Oni sami nie wiedzą skąd się to u nich wzięło.

Są ludzie, którzy wręcz przeciwnie, osiągają to poprzez wiedzę, zrozumienie, przez nauczycieli, przez małe grupy ludzi. Każdy ma własną ścieżkę do Stwórcy i dlatego nic tu nie można powiedzieć.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z programu TV „Podstawy Kabały”, 06.03.2019


Ujrzeć Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jestem gotów uwierzyć, że nie ma nikogo oprócz Niego. Ale jak zobaczyć Stwórcę? Nie ma szans.

Odpowiedź: Jak to nie ma szans? Jest szansa. Po to właśnie zajmujesz sie Kabałą, aby zobaczyć Stwórcę.

Zobaczyć – to nie znaczy ujrzeć oczami. Na świecie jest wiele rzeczy i zjawisk, których nie widzimy, ale możemy poczuć. Dlatego musimy rozwinąć w sobie uczucie, które znajduje się powyżej naszej materii i wtedy poczujemy Stwórcę.

Stwórca – to pole. Jeśli na przykład wziąć pole magnetyczne, czy czujesz je naprawdę? Nie. A jeśli masz urządzenie, które może poczuć to pole, wtedy je poczujesz. Tak samo jest ze Stwórcą – to jest także pole, ale ono zawiera w sobie absolutnie wszystko!

Dlatego, aby Go poczuć musisz stworzyć w sobie szczególne uczucie, specjalne „urządzenie”, które ułowiło by to pole. I wtedy zobaczysz, że własciwość, którą nazywasz „Stwórcą“ wypełnia absolutnie wszystko.

Tym właśnie się zajmujemy. Kabała każdemu człowiekowi daje możliwość odkrycia Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.11.2019


Dziesiątka – szczególna forma jedności

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak kabaliści opisują pojęcie „zjednoczenia i jedności”?

Odpowiedź: Zjednoczenie i jedność – to wzajemne włączanie się jeden w drugiego myślami i uczuciami. To, co czuje jeden, czuje drugi – to, o czym myśli jeden, myśli drugi.

Można argumentować, że myśli i uczucia mogą się wzajemnie wykluczać. Ale faktem jest, że gdy chcemy się zjednoczyć, one z wykluczających się, stają się wzajemnie dopełniające. Daje to niesamowity efekt!

Przy czym nie jest to tylko wzajemne dopełnienie. Kiedy składamy „cegiełki“, następuje wielokrotne pomnożenie. Osiągamy n-wymiarową przestrzeń, ale ma ona swoje granice.

Ponieważ każdy z nas składa się z 620 części, to 620 części we mnie i 620 części w tobie dokonuje wielokrotnego wzajemnego sumowania. W wyniku tego powstaje zupełnie inny zakres, złożony obszar percepcji, jak plastry miodu. I chociaż nie jest on jeszcze integralny, ale już dąży do integralności.

Kiedy zbieramy w dziesiątce wszystkie nasze indywidualne uczucia i myśli, to łączą się one w taki sposób, że nagle pojawia się kula. Wszystkie nasze indywidualne dążenia, wąskie tunele, przejścia nie znikają, a przekształacają się w integralny system, tylko dzięki dopełnieniu przez dziesięć osób.

W dziesiątce jesteśmy jak wyższe światło, które tworzy z nas zupełnie inną formę, podobną do siebie, i dlatego staje się pełną integralną kulą. A jeśli nie byłoby podobieństwa do wyższego światła i ono nie złożyłoby nas z mnóstwa części we wspólną całość, to sami nie moglibyśmy tego osiągnąć. Dlatego dziesiątka – to szczególna forma jedności.

Pytanie: Jak ludzie doświadczający wzajemnej nienawiści, mogą stać się dopełniającymi? Tego cudu Kabały nie można zrozumieć na ziemskim poziomie rozwoju świadomości.

Odpowiedź: To naprawdę cud. Ale szczególny cud i ogromna radość, kiedy ludzie łączą się ze sobą. W tym samym czasie oni odczuwają ogromny wzrost, przypływ energii, informacji, uczuć.

Z lekcji w języku rosyjskim, 08.04.2018