Artykuły z kategorii

Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 11.02.2018, cz. 1

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Wyższy poziom – to całkowicie naprawiony człowiek. Jaka jest jego misja i jego stosunek do ludzi w codziennym życiu?

Odpowiedź: Pokazać ludziom możliwość duchowej korekty. U człowieka w naszym świecie nie ma żadnej innej misji, jak tylko doprowadzić cały świat do tego stanu.

Pytanie: Podczas czytania książki kabalistycznej działa na mnie wyższe świecenie. Na ile tego wystarczy, aby przejść od zwierzęcej miłości do duchowej, jako właściwości Stwórcy?

Odpowiedź: To nie wystarczy. Musisz wypełniać to, co piszą kabaliści w swoich rekomendacjach dotyczących pracy z grupą. Bez względu na to, jak trudno jest wchodzić w interakcje z innymi, one mimo wszystko są konieczne.

Pytanie: Co w Kabale można odnieść do samopoznania człowieka, jeśli jak ja rozumiem, sam człowiek nie istnieje?

Odpowiedź: Istota, która odkrywa w sobie człowieka – Adama (podobnego do Stwórcy), w miarę odkrycia tego podobieństwa w sobie nazywa się Człowiekiem.

Pytanie: Od czego zależy osiągnięcie najbliższego punktu duchowego?

Odpowiedź: Od tego, że łączę się ze swoimi przyjaciółmi i tym przyciągam wyższe światło. Ono daje mi możliwość podnieść się.

Pytanie: Czym jest ten wewnętrzny głos, którego każdy z nas się radzi? Czy może jest to intuicja?

Odpowiedź: Jest to intuicja, która ani ze Stwórcą, ani z duszą nie ma nic wspólnego. Nie myśl, że mówi w tobie dusza.

Pytanie: Czy istnieje taka możliwość, by poznać swoją życiową misję?

Odpowiedź: Misja życiowa – to „pokonać” samego siebie.

Pytanie: Jak kobieta może upodobnić się do malchut?

Odpowiedź: Tak jak mężczyzna, tylko przez przyczynianie się do połączenia. Malchut – to część parcufa, duszy, która łączy w sobie wszystko.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.02.2018