Artykuły z kategorii

Dążyć do prawdy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Znam ludzi, którzy za pomocą praktyk duchowych i rezygnacji z pragnień żyją dla dobra boskości i świetnie przechodzą do świata duchowego. Ale żaden z nich nie zajmuje się Kabałą. Dlaczego twierdzi Pan, że tylko za pomocą Kabały możliwe jest poznanie Stwórcy?

Odpowiedź: Ja nic nie twierdzę i z nikim się nie spieram. Posiadam swoją wiedzę. Jeśli ktoś chce ją opanować, może uczyć się z tego materiału, który umieściliśmy w Internecie. A spierać się, jaką metodą lepiej jest się zajmować i jak ją opanować – nie chcę.

Dlaczego miałbym przekonywać kogoś, czy ma rację, czy nie? W takim stopniu, w jakim człowiek dąży do prawdy, on znajduje swoją metodę, porusza się dalej i idzie naprzód.

Najważniejsze to nie zatrzymywać się. Dlatego, czym byś się nie zajmował, radzę ci tylko jedno: kontynuuj zagłębianie się, rozszerzanie się i nie bój się niczego.

Tora/Kabała nie popiera rezygnacji z egoizmu, dlatego że on jest naszą materią. Im bardziej go używamy, tym bardziej mamy możliwość podnieść się.

W odróżnieniu od religii i większości duchowych praktyk Kabała używa egoizm, przy czym radośnie, jak prezent od Stwórcy. Wszakże właśnie egoizmem człowiek i całe stworzenie różni się od Stwórcy. A jeśli zechcemy zniszczyć ego albo anulować pragnienie samo w sobie to, co z nas pozostanie?

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.03.2018


O reinkarnacji dusz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy z punktu widzenia Kabały istnieje reinkarnacja? I jeśli tak, to po co?

Odpowiedź: Z punktu widzenia Kabały istnieje reinkarnacja, która nazywa się „gilgulim”, to jest „kołowroty wcieleń”. Ale to kołowroty nie naszych żyć, nie powroty do naszego świata – śmierć i ponowne narodziny. Są to kołowroty w duchowej przestrzeni, jeśli ją osiągniemy.

A nasz świat nie ma absolutnie żadnych kołowrotów. Człowiek, który przeżywa w nim zwykłe życie, po prostu umiera, to znaczy jego zwierzęce życie na tym się kończy. Z tego punktu widzenia nic nie ma w człowieku. Istnieje potencjalny zarodek duszy, którego on nie zrealizował, ale nie ma on nic wspólnego z materialnym ciałem.

Komentarz: Ale powiedział Pan, że reinkarnacja to kołowroty dusz …

Odpowiedź: Do tego konieczne jest osiągnącie duszy i wtedy będziesz uczestniczył w jej kołowrotach. Ale to nie zależy od życia ciała materialnego.

Komentarz: To oznacza, że może to nastąpić za chwilę, a potem jeszcze za pewną chwilę …

Odpowiedź: Nawet nie chwilę, dzieje się to według innej osi czasu.

Pytanie: A co to jest właściwie reinkarnacja? Czy jest to pojawienie się innego pragnienia?

Odpowiedź: Tak. Pragnienia ciągle się zmieniają. Mój Nauczyciel napisał na ten temat kilka świetnych artykułów, możesz je przeczytać.

Zmienia się intencja nie pragnienie. Im większa intencja, wyższa intencja, im bardziej jest ona skierowana na obdarzanie, tym człowiek jest uważany za wyższego. I dlatego zmiana jego intencji z małej na dużą doprowadza do takich kołowrotów.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 20.06.2018


Czy uczeń może być ponad nauczycielem?

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Czy pojawienie się nauczyciela w życiu człowieka jest wyraźną manifestacją Stwórcy, która daje uczniowi do zrozumienia, że jest on gotowy do naprawy?

Odpowiedź: Tak. Jest to przesłanie Stwórcy dla człowieka, a dalej – wszystko już zależy od niego samego.

Pytanie: Czy uczeń może być ponad nauczycielem w aspekcie duchowym?

Odpowiedź: Oczywiście! Przecież czy dobry nauczyciel będzie zazdrościł swojemu uczniowi, który go przerósł? On tylko będzie z niego dumny.

Pytanie: A jest to możliwe, czy coś takiego miało miejsce?

Odpowiedź: Oczywiście!

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.03.2018


Jak sprawdzić siebie?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Często, kiedy wyjaśniasz człowiekowi Kabałę i mówisz, że trzeba dojść do miłości do bliźniego, wielu ludzi uważa, że oni i tak kochają wszystkich. Jak mimo wszystko nakierować ich na jakieś wątpliwości?

Odpowiedź: Można zaproponować człowiekowi, aby sprawdził, czy jest w tym, czy nie. Niech przyjdzie do grupy, włączy się w zajęcia i po kilku zajęciach będzie mógł wyjaśnić, czy ma prawidłowe wyobrażenie o połączeniu, o tym, jak w jedności znaleźć Stwórcę, poczuć Wyższy świat, wyższe właściwości, których w nas nie ma.

Człowiekowi brakuje interakcji w grupie. Przebywając w niej przez kilka dni lub tygodni, natychmiast zrozumie, jak jest daleko od miłości. Przecież przyjaciele w naszych grupach odkrywają prawdę, zaczynając odczuwać, w jak ogromnym egoizmie się znajdują. Dlatego potrzebują wyższego światła, które może zapewnić im tylko Kabała.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.03.2018


Prawdziwa prośba do Stwórcy

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Wydaje nam się, że prośba do Stwórcy jest środkiem do naprawy kli / naczynia duszy, dopóki w wyniku naszej pracy nie zaczniemy odczuwać, że prośba do Stwórcy to kli samo w sobie, a nie środek do jego naprawy.

I jeśli moje zwrócenie się do Stwórcy, pragnienie, które ku Niemu wznoszę będzie prawdziwe, stałe i wzrastające w nieustannym dążeniu do Niego, to samo to zwrócenie będę odczuwać jak całkowitą naprawę.

A konkretnie, jakie są naprawy? – Podniesienie pragnienia, a nie odpowiedź na modlitwę napełni je. Wzniesienie pragnienia do Stwórcy jest już końcem pracy. Tym samym wyrażam swój stosunek do Niego. Czy otrzymuję coś od Niego? Może być tak, że nic nie otrzymuję. A co powinienem otrzymać, jeśli zwracam się do Niego? Tylko moje zwrócenie się do Stwórcy już jest samo w sobie wszystkim, nie potrzebuję niczego innego.

Jeśli nie znajduję się w kli, które otrzymuje dla siebie, to chcę być tylko w prośbie do Stwórcy. I jeśli w odpowiedzi nic nie słyszę, nie rozumiem, nie czuję, nie widzę – proszę, to jeszcze lepiej! I wtedy w moim dążeniu, w tej sile obdarzania czuję, jak bardzo podobny jestem do Stwórcy.

My jeszcze porozmawiamy o tym.

Z lekcji na temat „Praca z przeszkodami”, 05.12.2017


Pragnienie, jako motor historii

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Po przeczytaniu Pana książki „Losy ludzkości”, napisanej we współautorstwie z W. Haczaturian’em, westchnęłam z podziwu: jak wyraźnie odkrył Pan formułę rozwoju historii świata! Ale moi przyjaciele nadal nie wierzą, że historia jest napędzana przez pragnienia człowieka. Jak im to wyjaśnić?

Odpowiedź: We wszechświecie istnieją dwie siły: światło i przeciwstawne mu – pragnienie.

Światło – to siła obdarzania, miłości, napełnienia. Przeciwstawna mu substancja – to pragnienie otrzymywać.

Oprócz tych dwóch komponentów nic więcej nie istnieje! Wszystko inne jest pochodną ich kombinacji i znajduje się między nimi: świat, historia świata – wszystko, co chcesz.

Wszystko, co byśmy nie robili, składa się z dwóch przeciwstawnych sił: elektron-pozytron, plus-minus, północ-południe itd.

Te dwie siły znajdują się w dowolnym stworzeniu. Zależy tylko, na jakim poziomie i w jakim stopniu współdziałają między sobą. Właściwe użycie obu sił w zasadzie daje komfort, zdrowie itp.

Stwórcą nazywa się siła emanacji, obdarzania, a stworzeniem – siła otrzymywać.

Człowiek składa się z obu sił. Przy czym siła Stwórcy działa jak ożywiająca siła, dlatego że pragnienie otrzymywać (stworzenie) jest całkowicie martwe, jak popiół, bez żadnych oznak życia.

A kiedy stopniowo wchodzi w nie właściwość obdarzania, z niego rodzi się wszystko. Właśnie tak powstał Wszechświat i wszystko, co w nim jest.

Kabała bada obie siły na wszystkich poziomach: nieożywionym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim. Powyżej poziomu „człowiek”, tj. duchowego człowieka, nic nie ma.

Kiedy zaczynasz wchodzić w materię i odczuwać współdziałanie obu sił, odkrywają ci się absolutnie wszystkie możliwości poznania: widzisz skąd wszystko pochodzi, i historia świata staje się zrozumiała.

Kabalista widzi we wszystkim wszelkiego rodzaju kombinacje obu sił. Dowolna forma, dowolne rodzaje, dowolne siły w naturze istnieją jedna przeciwko drugiej. Nie ma siły, która działałaby sama w sobie, zawsze jest coś przeciwstawne jej.

Żadna siła nie przejawia się tylko, jako pozytywna lub tylko, jako negatywna – czegoś takiego być nie może! One nie istnieją, nie będąc w połączeniu ze sobą, w przeciwnym razie nie odczuwalibyśmy ich, one nie przejawiałyby się.

Pragnienie otrzymywać istnieje tylko, dlatego że jest ożywiane pragnieniem Stwórcy, aby obdarzać, napełniać, nasycać.

Z lekcji w języku rosyjskim, 16.07.2017