Wzajemne połączenie – warunek odkrycia Wyższego świata

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W jaki sposób człowiek, po tym jak zaczął studiować Kabałę może zwiększać i utrzymywać pragnienie do jej studiowania?

Odpowiedź: Konieczne jest być w kręgu przyjaciół, aby osiągnąć między sobą porozumienie i zgranie działań, gdy wszyscy pomagają sobie nawzajem, pokazują przykład i tym wymagają działania od innych nie dając możliwości na beztroskę. To bardzo ważne.

Systematycznie przeprowadzamy różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, spotkania przyjaciół, na których omawiane są kwestie wzajemnego poręczenia, wzajemnej więzi między nami, ponieważ jest to najważniejszy warunek wejścia w Wyższy Świat.

Sam człowiek nie może się naprawić, dlatego że to my przedstawiamy fragmenty rozbitej duszy, pomiędzy którymi przestrzeń wypełniona jest egoizmem. Ale ja mogę pomóc innym, inni mogą pomóc mi.

Musimy połączyć się między sobą na wszystkie możliwe sposoby tak, aby nasze więzi tworzyły jedną wspólną przestrzeń duchową (żółte pole na rysunku), w której odkryłby się Stwórca.

Każdy z nas jest egoistą. Ale kiedy wychodzimy „z siebie” i dążymy do wzajemnego obdarzania siebie, nasz egoizm przekształca się we właściwość obdarzania i w niej może przejawić się Stwórca zgodnie z prawem podobieństwa właściwości.

Dlatego wzajemne połączenie jest tym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby odkryć Stwórcę. Człowiek sam nie może nic zrobić. Tutaj musimy się złamać, ponieważ każdy z nas jest indywidualistą, a w duchowości wszystko zbudowane jest na wspólnocie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.11.2018