W kabale egoizmu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli wszystko jest z góry określone, i także to że przy wyborze będziemy mniej lub bardziej cierpieć, to po co jest potrzebna nauka Kabały?

Odpowiedź: Kabała potrzebna jest po to, aby podnieść nas powyżej naszego egoizmu do takiego stanu, w którym nie będziemy podlegać nikomu i niczemu.

Egoizm zakabala nas, i dlatego nauka którą studiujemy nazywana jest „nauką Kabały” – jest nauką o tym, że znajdujemy się w kabale swojego egoizmu, a podniesienie się z niego daje nam poczucie wolności.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.11.2019