Teoria antysemityzmu, cz. 2

каббалист Михаэль Лайтман Niosący metodę jedności

Pytanie: Stwórca – właściwość obdarzania, dobra właściwość – stworzył stworzenie przeciwne do Siebie. Raszi i wielu innych komentatorów Tory powiedzieli: „Intencja ludzkiego serca jest zła od jego młodości”. Co to znaczy „od młodości”?

Odpowiedź: Od niemowlęctwa. Każdy człowiek rodzi się egoistą.

Komentarz: Okazuje się, że nasza nienawiść do Stwórcy jest naturalna, ponieważ jesteśmy przeciwni do Niego. Lubimy otrzymywać, ale nie lubimy oddawać. Albo lubimy oddawać, ale z intencją otrzymywać.

Odpowiedź: Co więcej, otrzymywać jak najwięcej.

Pytanie: Okazuje się, że nienawiść do Stwórcy pochodzi z naszego korzenia?

Odpowiedź: Tak, pierwotnie założone jest w nas przeciwieństwo do Stwórcy, które musimy naprawić na odwrotne – na miłość do Niego.

W narodach świata tego korzenia nie ma, dlatego nie mają nic do naprawy. Po prostu w miarę naszej naprawy przyłączają się do nas. A jeśli nie naprawiamy się, to czują, że my Żydzi niesiemy w świat negatywną energię.

Pytanie: Nawet w Talmudzie jest powiedziane, że jeśli naród Izraela żałuje, to zostaje zbawiony, a jeśli nie, to „tutaj będzie miejsce waszego pochówku”.

To znaczy, że Stwórca wyodrębnił ze wszystkich narodów grupę ludzi, zjednoczył ich siłą i dał im metodę jedności. I co dalej?

Odpowiedź: W czasach Abrahama Stwórca umieścił w niektórych Babilończykach pragnienie do siebie, a Abraham zjednoczył wszystkich, którzy po jego wezwaniu dążyli do poznania Stwórcy. W taki sposób powstała grupa ludzi nazwana „Israel” („prosto do Stwórcy”).

Komentarz: Później, gdy Żydzi zgromadzili się u podnóża góry Synaj, Stwórca postawił im warunek: albo wy przyjmiecie Torę – prawo obdarzania, prawo jedności, albo tutaj będzie miejsce waszego pochówku.

Oznacza to, że istnieje naród, który otrzymał lekarstwo na wszystkie problemy, ponieważ tylko zbliżając się do Stwórcy, możemy je rozwiązać.

Odpowiedź: To lekarstwo – to wzniesienie się nad nasz egoizm. A wznieść się nad nim można, jeśli będziemy bardzo o to prosić i nie pojedynczo, a razem z innymi. Zgromadzimy wielu ludzi, którzy razem zwrócą się do Stwórcy, aby On uwolnił ich od ego, i dał im właściwość miłości i połączenia między sobą.

Ciąg dalszy nastąpi…

Z programu TV „Analiza systemowa rozwoju narodu Izraela”, 22.07.2019