Świat poza nami

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Mówi Pan, że postrzegamy świat poza nami. A co znajduje się poza nami?

Odpowiedź: Poza nami – znaczy we właściwości obdarzania.

Musimy nabyć właściwość Stwórcy, właśnie ona nazywa się właściwością obdarzania. A co to jest, nie wiemy – kiedy uzyskamy, wtedy zrozumiemy.

Świat duchowy, właściwość Stwórcy, właściwość obdarzania, wyjście z siebie – to wszystko jest narazie ukryte przed nami.

Pytanie: Ale z drugiej strony, w każdym człowieku istnieje punkt w sercu. Znaczy, niemniej jednak istnieje duchowy zapis, iskra Stwórcy w postaci tego punktu, a co za tym idzie, jakieś zrozumienie, co to jest obdarzanie?

Odpowiedź: Punkt w sercu rzeczywiście istnieje. Ale to jest tylko punkt! Co ty w nim możesz zrozumieć, co możesz w nim poczuć? Jest to czarny punkt, przeciwległy do duchowego stanu, który po rozbiciu obrał minimalny rozmiar, przekształcając się w punkt.

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.11.2016