Świat na krawędzi zmiany paradygmatu

каббалист Михаэль Лайтман Miedwiediew: Dzisiaj faktycznie znaleźliśmy się na skraju zmiany ustalonych wzorców międzynarodowych stosunków gospodarczych. Tradycyjne schematy nie działają, polityczny cel bierze górę nad oczywistym ekonomicznym rachunkiem.

Zasady postępowania są przepisywane, a czasami po prostu ignorowane. Rozmowy na szeroką skalę o zawiązaniu bloków gospodarczych są obarczone utratą systemu ogólnych zasad w światowej przestrzeni gospodarczej. Jest to droga do nikąd. Wszystkim będzie gorzej, nie ma wątpliwości.

Zamiast tego niezbędnym jest skoncentrowanie sił na wzmocnieniu nowego globalnego systemu, który połączyłby zasady efektywności i sprawiedliwości, otwartości rynku i ochrony socjalnej.
Należy zrozumieć, że obecny teoretyczny model nie jest w stanie podtrzymać najmniejszej sprawiedliwości i głównym jego ratunkiem jest totalna eksploatacja całej ludzkości przez mniejszość.

W Monachium-2016 Moskwa postawiła Zachód przed prostą alternatywą: albo pogodzicie się ze zmianą międzynarodowego paradygmatu, albo doprowadzicie świat i samych siebie do wielkiego wstrząsu. A w tym przypadku wszystkim będzie gorzej.

Komentarz: Nic nowego w tym stwierdzeniu nie ma, ale nie ma również rozwiązania – nikt. Nowy paradygmat powinien polegać na doprowadzeniu ludzkości do pełnego ogólnego dobrego związku. Jest to możliwe tylko w sytuacji całkowitej zależności, do której doprowadził nas nasz (polityczny, ekonomiczny, kulturowy, społeczny, etc.) rozwój.

Albo świat przyjmie taki scenariusz przyszłości, albo „będzie gorzej”, jak twierdzą politycy i ekonomiści. Kabała daje pełną analizę tego, co się dzieje, rozwiązanie, jak również plan i metodę, sposób realizacji. Zmiana paradygmatu jest nieunikniona!