Specyfika Księgi Zohar

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jaka jest specyfika Księgi Zohar, przecież prócz niej istnieje Talmud, Miszna i inne święte pisma?

Odpowiedź: Po pierwsze te księgi zostały napisane przez ludzi, którzy osiągnęli Wyższy świat. Po drugie one wszystkie nazywają się „świętymi”, a słowo święty – znaczy wyodrębniony, szczególny.

Księga Zohar jest szczególna, dlatego że została napisana przez dziesięciu kabalistów: wielkiego rabina Szymona i jego dziewięciu uczniów, którzy osiągnęli najwyższy poziom poznania Wyższego świata. To właśnie z tego punktu oni w pełni opisali swoje wznoszenie się i wszystkie szczegóły drabiny duchowej – drabiny poznania Stwórcy.

Księga Zohar odpowiada wszystkim, dlatego że jest napisana dla naszego pokolenia w wyniku wzajemnej relacji dziesięciu osób. Była ukryta przez długi czas i stała się dostępna dla ludzi kilka wieków temu, ale jej wewnętrzne znaczenie zostało odkryte dopiero na początku XX wieku przez wielkiego kabalistę Baal HaSulama.

Pytanie: Czy Baal HaSulam był jedynym, który napisał komentarz do tej księgi?

Odpowiedź: Istnieją jeszcze inne niewielkie komentarze, ale one nie objaśniają całego duchowego systemu. To zrobił Baal HaSulam, który był na tym samym poziomie, jak i autorzy Księgi Zohar. Reszta kabalistów nie osiągnęła takiego poziomu i dlatego mogli coś opisać, ale nie więcej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.02.2017