Rozwiane mity na temat Kabały, cz. 4

каббалист Михаэль Лайтман Historia o wznoszeniu się po stopniach miłości

Pytanie: O czym, zgodnie z nauką Kabały pisze Tora? Czy są w niej opisane rzeczywiste wydarzenia historyczne?

Odpowiedź: Tora opowiada o wyższym systemie, zarządzającym całym światem, w tym i mną. Wyjaśnia, jak mogę odkryć ten system i ustalić bezpośrednie, „zwięzłe” relacje z moim Stwórcą.

Taką możliwość daje człowiekowi Tora, prowadząc go przez miłość do bliźniego jak do siebie samego – do miłości do Stwórcy. Miłością nazywa się najgłębszą i najbardziej wewnętrzną i intymną relację. Tora prowadzi człowieka do takich stosunków z całą ludzkością i ze Stwórcą. Jest to nie tylko duchowa, ale całkowicie pełna instrukcja.

Pytanie: Czy wszystkie te wydarzenia, o których mówi Tora, miały miejsce w rzeczywistości?

Odpowiedź: Te stany występowały we wnętrzu człowieku postrzegającego Stwórcę, naprawiającego swoje właściwości do takiego stopnia, dopóki one nie zrównają się z właściwościami wyższej siły, i podnoszącego się po stopniach obdarzenia i miłości.

Pytanie: Czy istnieli tacy ludzie jak Mojżesz, Abraham?

Odpowiedź: Oczywiście, że istnieli. Wszystkie stany duchowe opisane w Torze także realizowały się w materialnych gałęziach w tym świecie. Każdy duchowy korzeń zobowiązany jest dotknąć swojej materialnej gałęzi i zmaterializować się w niej.

Pytanie: Kim był pierwszy człowiek, Adam Riszon, według nauki Kabały?

Odpowiedź: 5777 lat temu, żył człowiek, którego zwali Adam. Uważany jest za „pierwszego człowieka”, ponieważ pierwszy odkrył Stwórcę, wyższą siłę i napisał o tym książkę „Anioł Raziel”.

Był on takim samym człowiekiem, jak my. Na jego cześć my nazywamy się ludźmi, „ synami Adama“(bnei Adam), ponieważ wszyscy pochodzimy od niego.

To nie dlatego, że był pierwszą człekokształtną istotą na tym świecie, po małpach. On także urodził się z ojca i matki. Ale Adam nazywa się pierwszym człowiekiem, ponieważ pierwszy odkrył wyższy system i znajdującą się w nim siłę wyższą, która nami kieruje.

Pytanie: Ile istnieje świat zgodnie z nauką Kabały: 5777 lat czy 14 miliardów?

Odpowiedź: Oczywiście, że świat istnieje14 miliardów lat. W kabalistycznych księgach napisano o Wielkim Wybuchu i rozwoju świata. Baal HaSulam pisze o tym, jak kula ziemska przechodziła okresy ocieplania i ochładzania na przełomie trzydziestu milionów lat. Ludzie po prostu nie rozumieją, co jest faktycznie napisane w Torze, a więc się mylą.

Jeszcze pięćset lat przed Darwinem wielki kabalista Ari napisał, że człowiek wyewoluował z małpy, a rozwój ten zajął dziesiątki tysięcy lat. Wszystkie dowody uzyskane z wykopalisk – są prawdziwe. Kabała to nauka, a nie ślepa wiara. Jest ona oparta na badaniach rzeczywistości przez kabalistów, dając im zrozumienie świata.

Pytanie: Nie wszystko napisane w Torze wydaje się być prawdziwymi wydarzeniami. Na przykład, nigdy nie spotkałem w swoim życiu rozmawiających węży lub rozstępującego się morza.

Odpowiedź: Tora mówi nie o tym, ale o wyższym świecie, ale wszystkie duchowe korzenie dotykają naszego świata i zarządzają nim. Na przykład pierwotny wąż – to nasz egoizm, który znajduje się wewnątrz i cały czas kusi nas.

Wąż, Adam i Ewa, o których opowiada Tora – to wewnętrzne, duchowe obrazy znajdujące się w każdym z nas. Tora opowiada o wewnętrznych, duchowych właściwościach człowieka. Kiedy człowiek rozwija się poprzez studiowanie Kabały, poznaje siły znajdujące się wewnątrz niego, znajdujące się ze sobą w takich relacjach, jak Adam, Ewa, Wąż, drzewo poznania dobra i zła. To dialog wewnątrz człowieka.

Mojżesz i Aaron istnieją w każdym z nas. Każdy otwiera księgę Tory i odnajduje ją wewnątrz siebie. Naród Izraela i narody świata, Nabuchodonozor i Machabejczycy – wszystko to różne siły naszej duszy.

Wewnątrz nas, cały czas zachodzi walka między dobrymi i złymi siłami, z których jesteśmy stworzeni, jak powiedziano: „Stworzyłem zły początek i jako dodatek do niego, Torę jako środek do jego naprawy”

Siła zła stopniowo w nas rośnie, objawiając się coraz bardziej, a siłę dobra, światło Tory, powracające do źródła, trzeba przyciagnać poprzez studiowanie Kabały. W ten sposób zawsze będziemy równoważyć rosnącą siłę egoizmu siłą dobra.

Z programu radiowego 103 FM, 28.02.2016